Мир Знаний

Вплив негативних факторів на здоров'я людини (стр. 1 из 5)

Академія педагогічних наук України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Контрольна робота

з курсу: "Безпека життєдіяльності"

Вплив негативних факторів на здоров’я людини

Виконав студент

Кравченко Олександр Олександрович

Чернігів 2009 р.

Згідно "Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (Наказ Міністерства охорони здоров’я України №528 від 27.12.2001 р.) шкідливими виробничими факторами є:

Фізичні фактори:

- мікроклімат: температура, вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання;

- неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання: електростатичні поля, постійні магнітні поля (в т.ч. геомагнітне), електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітні випромінювання оптичного діапазону (у т.ч. лазерне та ультрафіолетове);

- іонізуючі випромінювання;

- виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

- вібрація (локальна, загальна);

- освітлення — природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, пряма і відбита сліпуча блисткість, пульсація освітленості).

Хімічні фактори: речовини хімічного походження, деякі речовини біологічної природи, що отримані хімічним синтезом, та/ або для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу.

Біологічні фактори — мікроорганізми-продуценти, живі клітини і спори, що містяться в препаратах, патогенні мікроорганізми.

Фактори трудового процесу

Важкість праці — характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

Напруженість праці — характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

Небезпечний виробничий фактор — фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров’я або смерті.

Залежно від кількісної характеристики рівнів і тривалості дії окремі шкідливі виробничі фактори можуть стати небезпечними.

При оцінці дії негативних факторів на людину слід враховувати ступінь впливу їх на здоров'я і життя людини, рівень і характер змін функціонального стану і можливостей організму, його потенційних резервів, адаптивних здібностей і можливості розвитку останніх.

При оцінці допустимості дії шкідливих чинників на організм людини виходять з біологічного закону суб'єктивної кількісної оцінки подразника Вебера — Фехнера. Він виражає зв'язок між зміною інтенсивності подразника і силою викликаного відчуття: реакція організму прямо пропорційна відносному приросту подразника

Хімічні речовини (органічні, неорганічні) залежно від їх практичного використовування класифікуються на:

– промислові отрути, що використовуються у виробництві: наприклад, органічні розчинники (діхлоретан), паливо (пропан, Бутан), фарбники (анілін);

– отрутохімікати, що використовуються в сільському господарстві: пестициди (гексахлоран), інсектициди (карбофос) і др.;

– лікарські засоби;

– побутові хімікати, що використовуються у вигляді харчових добавок (оцтова кислота), засоби санітарії, особистої гігієни, косметики і т. д.;

– біологічні рослинні і тваринні отрути, які містяться в рослинах і грибах (аконіт, цикута), у тварин і комах (змій, бджіл, скорпіонів);

– отруйливі речовини (ОР): зарин, іприт, фосген і ін.

Отруйні властивості можуть проявити всі речовини, навіть такі, як куховарська сіль у великих дозах або кисень при підвищеному тиску. Проте до отрут прийнято відносити лише ті, які свою шкідливу дію проявляють в звичайних умовах і у відносно невеликих кількостях.

До промислових отрут відноситься велика група хімічних речовин і з'єднань, які у вигляді сировини, проміжних або готових продуктів зустрічаються у виробництві.

В організм промислові хімічні речовини можуть проникати через органи дихання, шлунково-кишковий тракт і непошкоджену шкіру. Проте основними шляхом надходження є легені. Крім гострих і хронічних професійних інтоксикацій промислові отрути можуть бути причиною пониження стійкості організму і підвищеної загальної захворюваності.

Побутові отруєння частіше за все виникають при попаданні отрути в шлунково-кишковий тракт (отрутохімікатів, побутових хімікатів, лікарських речовин). Можливі гострі отруєння і захворювання при попаданні отрути безпосередньо в кров, наприклад, при укусах зміями, комахами, при ін'єкціях лікарських речовин.

Токсична дія шкідливих речовин характеризується показниками токсикометрії, відповідно до яких речовини класифікують на надзвичайно токсичні, високотоксичні, помірно токсичні і малотоксичні. Ефект токсичної дії різних речовин залежить від кількості, що потрапила в організм речовини, його фізичних властивостей, тривалості надходження, і т.д.

Отруєння протікають в гострій, підгострій і хронічній формах.

Гострі отруєння частіше бувають груповими і відбуваються в результаті аварій, поломок устаткування і грубих порушень вимог безпеки праці. Вони характеризуються короткочасністю дії токсичних речовин не більше ніж протягом однієї зміни; надходженням в організм шкідливої речовини у відносно великих кількостях — при високих концентраціях в повітрі; помилковому прийомі всередину; сильному забрудненні шкірних покривів. Наприклад, надзвичайно швидке отруєння може наступити при дії пари бензину, сірководню високих концентрацій і закінчитися загибеллю від паралічу дихального центру, якщо потерпілого зразу ж не винести на свіже повітря. Оксиди азоту унаслідок загальнотоксичної дії у важких випадках можуть викликати розвиток коми, судоми, різке падіння артеріального тиску.

Хронічні отруєння виникають поступово, при тривалому надходженні отрути в організм у відносно невеликих кількостях. Отруєння розвиваються унаслідок накопичення маси шкідливої речовини в організмі (матеріальної кумуляції) або що викликаються ними порушень в організмі (функціональна кумуляція). Хронічні отруєння органів дихання можуть бути слідством перенесеної однократної або декількох повторних гострих інтоксикацій. До отрут, що викликають хронічні отруєння в результаті тільки функціональної кумуляції, відносяться хлоровані вуглеводні, бензол, бензини і ін.

При повторній дії однієї і тієї ж отрути в субтоксичній дозі може змінитися перебіг отруєння і окрім явища кумуляції розвинутися сенсибілізація і звикання.

Сенсибілізація — стан організму, при якому повторна дія речовини викликає більший ефект, ніж попереднє. Ефект сенсибілізації пов'язаний з освітою в крові і інших внутрішніх середовищах змінених і стали чужорідними для організму білкових молекул, що індукують формування антитіл. Повторна, навіть більш слаба токсична дія з подальшою реакцією отрути з антитілами викликає збочену відповідь організму у вигляді явищ сенсибілізації. Більш того, у разі попередньої сенсибілізації можливо розвиток алергічних реакцій, вираженість яких залежить не стільки від дози впливаючої речовини, скільки від стану організму. Алергізація значно ускладнює перебіг гострих і хронічних інтоксикацій, нерідко приводячи до обмеження працездатності.

При дії шкідливих речовин, що повторюється, на організм можна спостерігати і ослаблення ефектів унаслідок звикання. Для розвитку звикання до хронічної дії отрути необхідно, щоб його концентрація (доза) була достатньої для формування у відповідь пристосовній реакції і не надмірної, що приводить до швидкого і серйозного пошкодження організму. При оцінці розвитку звикання до токсичної дії треба враховувати можливий розвиток підвищеної стійкості до одних речовин після дії інших. Це явище називають толерантністю.

На виробництві, як правило, протягом робочого дня концентрації шкідливих речовин не бувають постійними. Вони або наростають до кінця зміни, знижуючись за обідню перерву, або різко коливаються, надаючи на людину інтермітируючу (непостійну) дію, яка у багатьох випадках виявляється більш шкідливою, ніж безперервне, оскільки часті і різкі коливання подразника ведуть до зриву формування адаптації. Несприятлива дія інтермітируючого режиму відзначена при вдиханні оксиду вуглецю З.

Біологічна дія шкідливих речовин здійснюється через рецепторний апарат кліток і внутріклітинних структур. У багатьох випадках рецепторами токсичності є ферменти, амінокислоти, вітаміни, деякі активні функціональні групи, а також різні медіатори і гормони, регулюючі обмін речовин. Первинна специфічна дія шкідливих речовин на організм обумовлена утворенням комплексу "речовина—рецептор". Токсична дія отрути виявляється тоді, коли мінімальне число його молекул здатний зв'язувати і виводити з ладу найбільш життєво важливі клітки-мішені.

Класифікація речовин по характеру дії на організм і загальні вимоги безпеки регламентуються ГОСТ 12.0.003—74*.

Згідно ГОСТ речовини підрозділяються на:

– токсичні, що викликають отруєння всього організму або вражаючі окремі системи (ЦНС, кровотворення), зухвалі патологічні зміни печінки, нирок;