Смекни!
smekni.com

Основні тенденції банківського сектору в 2009 році (стр. 3 из 3)

Станом на 1 січня 2010 року найбільший обсяг проблемної заборгованості був у банках, в яких протягом 2009 року діяла тимчасова адміністрація та за рішенням НБУ була розпочата процедура ліквідації чи капіталізації за участю держави, - в Укрпромбанку (5,9 млрд. грн., або 9,3 % від загального портфеля проблемних кредитів), Надра Банку (4,8 млрд. грн., або 7,6 % відповідно), Укргазбанку (3,0 млрд. грн., або 4,7 % відповідно). В інших банках, що представлені на діаграмі 3.14, у ІУ-му кварталі 2009 року зафіксований незначний темп приросту обсягів проблемної заборгованості.

Лідерами за обсягом прибутку за підсумками 2009 року в цілому, як і за підсумками 9-ти місяців року, залишаються ПриватБанк (+1 050 млн. грн.), Державний ощадний банк (+693 млн. грн.), Сіті Банк Україна (+451 млн. грн.), Каліон Банк (+259 млн. грн.), ЕЧО банк (+144 млн. грн.).

Крім значних обсягів відрахувань у резерви під кредитні ризики, основною причиною зниження рівня прибутковості банків протягом аналізованого періоду стало недоотримання процентного та комісійного доходів внаслідок зниження обсягів кредитування клієнтів.

Станом на 1 січня 2010 року загальний обсяг резервів під кредитні операції склав 107,2 млрд. грн., або 14,9 % від загального обсягу кредитного портфеля клієнтів. Варто зазначити, що з початку 2009 року загальний обсяг резервів під кредитні операції збільшився майже в 3 рази.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2010 року обсяг резервів, сформованих під кредитні операції, деяких найбільших банків України та їх частка в загальному обсязі кредитного портфеля є такими: ПриватБанк - 13,4 млрд. грн. (17,8 % від загального обсягу кредитного портфеля), Райффайзен Банк Аваль - 9,6 млрд. грн. (19,7 %), Сведбанк — 7,0 млрд. грн. (38,4 %)

Національний банк України відмічає зниження частки іноземного капіталу в українській банківській системі з 36,7 % за підсумками 2008 року до 35,8 % за підсумками грудня 2009 року. Кількість банків з іноземним капіталом за 2009 рік знизилася з 53-х до 51-го.

Список використаної літератури

1. Постанова «Про затвердження Положення про механізм рефінансування комерційних банків України» // №484 від 15.12.2000 зі змінами і доповненнями.

2. Моринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.

3. Петрук О. М. «Банківська справа»: Навчальний посібник // За ред. д.е.н., проф. Бутинця Ф. Ф. – К.: Кондор, 2004. – 461 стор.

4. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І., Основи банківської справи: Навчальний посібник – К.: ЦНЛ, 2005 – 410 стор.