Мир Знаний

Основні тенденції банківського сектору в 2009 році (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Європейський університет

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

Реферат

на тему

Основні тенденції банківського сектору в 2009 році

Житомир, 2011

1. Грошово-кредитна політика та ліквідність

Банківська система України протягом четвертого кварталу 2009 року характеризувалася:

- прийняттям НБУ ряду заходів зі стабілізації банківського ринку, а також підтримки ліквідності банків, що беруть участь в інвестиційних програмах кредитування ключових секторів економіки;

- незначним збільшенням обсягів загальних активів банківської системи, що, в основному, пов'язано з повільним зростанням обсягів кредитування юридичних осіб невеликою кількістю найбільших банків та незначним зростанням обсягу портфеля державних цінних паперів у банках;

- прискоренням темпів приросту депозитів населення в банківську систему як у національній, так і в іноземній валютах та продовженням позитивної динаміки кредитування банками реального сектору економіки.

- подальшим погіршенням якості активів та зростанням рівня проблемної заборгованості, що станом на 1 січня 2010 року, за оцінками експертів, складає до 30-35 % від кредитного портфеля банків;

- від'ємним фінансовим результатом роботи банківської системи, що, в основному, спричинене зростанням витрат банків на формування резервів під кредитні та операційні ризики та уповільненням темпів приросту операційного результату у зв'язку з скороченням кредитування клієнтів.

Динаміка ліквідності банків у поточному році була неоднорідною та значною мірою визначалася темпами відпливу коштів з банків. Помірні темпи зростання монетарної бази відображали стриманий характер грошово-кредитної політики у II півріччі, результатом чого було зменшення обсягів коррахунків банків у цей період на 21,6 %, тимчасом як у І півріччі він збільшився на 19,5 %. У цілому за підсумками 2009 року обсяг коррахунків банків знизився на 6,5 % до 17,4 млрд. грн.

Надходження в обіг платіжних засобів через фіскальні механізми в II півріччі створювало надлишок ліквідності на ринку, оскільки завдяки покращанню ситуації на валютному ринку та припиненню відпливу коштів населення з банків дефіциту ліквідності на ринку в середині року вже не відчувалося.

З метою стримування тенденції до прискореного зростання ліквідності та забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку Національний банк України в II півріччі посилив мобілізаційні акценти у своїх операціях з регулювання ліквідності банків. Це проявлялось у зменшенні обсягу операцій з рефінансування банків та збільшенні обсягу мобілізаційних операцій. Обсяг операцій рефінансування упродовж II півріччя 2009 року становив 8,6 млрд. грн., тоді як у І півріччі - 55,8 млрд. грн. Водночас основна частина мобілізаційних операцій була здійснена в II півріччі - 57,2 млрд. грн., тоді як у І півріччі - 39,5 млрд. грн.

Протягом серпня - вересня 2009 року були посилені вимоги до формування банками обов'язкових резервів. Зокрема, було запроваджено вимогу щодо зберігання частини обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України. У грудні обсяг обов'язкових резервів, що був перерахований банками на окремий рахунок, становив 5,8 млрд. грн. На залишки зазначених коштів обов'язкових резервів нараховується плата в розмірі 30 % від облікової ставки. Загальний обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками за грудень 2009 року (з урахуванням коштів, перерахованих на окремий рахунок у НБУ), становив 12,2 млрд. грн.

Упродовж перших двох місяців року коррахунки банків через значний відплив коштів з депозитів демонстрували низхідну тенденцію та зменшилися на 19,2 %. Надалі протягом березня - липня спостерігалась стійка висхідна тенденція, коррахунки банків збільшились на 63,0 %. У серпні - вересні 2009 року обсяг коррахунків зменшився на 34,7 %. У цілому з початку року він зменшився на 13,8 % до 16,1 млрд. грн.

Зменшення обсягу депозитів відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в 2009 році зменшився на 5,5 %, або 28,4 млрд. грн., - до 487,5 млрд. грн. Приріст іншої вагомої складової «широких» грошей - готівки поза банками - був додатним. У 2009 році готівка поза банками збільшилася на 1,5 %, або на 2,3 млрд. грн., до 157,0 млрд. грн. Слід зазначити, що на її приріст суттєво вплинули показники грудня, коли вона збільшилась одразу на 6,2 %, що зумовило зростання частки готівки у структурі грошової маси в 2009 році з 30,0 % до 32,2 %.

Грудневе зростання обсягу готівки поза банками суттєво вплинуло на річний показник зростання монетарної бази, обсяг якої за підсумками 2009 року збільшився на 4,4 %, або на 8,3 млрд. грн., до 195,0 млрд. грн. Хоча ще за підсумками листопада темп приросту монетарної бази до початку року був від'ємним (-2,8 %).

В умовах пріоритетного фінансування соціальних видатків бюджету значна частка коштів, що надходила в обіг унаслідок дії фіскальних чинників, перетворювалася на готівку. Це знайшло відповідне відображення в динаміці окремих складових монетарної бази. Так, обсяг коррахунків банків упродовж 2009 року зменшився на 6,5 % (у грудні збільшився на 20,6 %) до 17,4 млрд. грн. Водночас обсяг готівки поза банками збільшився за рік на 1,5 % (у т.ч. у грудні -на 6,2 %) до 157,0 млрд. грн.

2. Основні тенденції банківського сектору

Станом на 1 січня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 182 банки. У стані ліквідації перебуває 14 банків, з них 12 банків ліквідуються за рішеннями Національного банку України, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів. У 12-ти банках продовжує працювати тимчасова адміністрація.

Зважаючи на достатньо високий рівень ліквідності банків, Національний банк України дещо скоротив обсяги операцій з їх рефінансування. У четвертому кварталі 2009 року ці операції збільшилися на 4,9 млрд. грн. (з початку року - на 64,4 млрд. грн.). Основним інструментом рефінансування були кредити, отримані під програми фінансового оздоровлення (на загальну суму 3,7 млрд. грн.), та кредити, надані для фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням Євро-2012 (на загальну суму 0,6 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у 2009 році становила 16,7% річних. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками (з огляду на кошти, перераховані на окремий рахунок), у четвертому кварталі 2009 року склав 12,2 млрд. грн.

Протягом четвертого кварталу 2009 року мав місце незначний приріст темпів розвитку банківської системи України, зокрема збільшення показника загальних активів. Так, порівняно з підсумками III кварталу станом на кінець 2009 року загальні активи банківської системи України зросли на 1,4% та склали 1001,9 млрд. грн., або 131,3 млрд. дол.:

Обсяг кредитних вкладень у останньому кварталі року зменшився на 0,8 % до 718,8 млрд. грн. Варто зауважити, що протягом IV кварталу продовжувалося кредитування реального сектору економіки. Так, загальний обсяг кредитів юридичним особам збільшився порівняно з III кварталом на 1,0 % та станом на 1 січня 2010 року склав 483,4 млрд. грн. При цьому слід зазначити, що обсяг кредитів юридичним особам у національній валюті зріс порівняно з III кварталом 2009 року на 5,0 % і склав 287,4 млрд. грн.

З огляду на призупинення процесу кредитування темпи погашення кредитів, наданих фізичним особам, за підсумками четвертого кварталу склали 4,3 % (порівняно з 0,9% за підсумками III кварталу). Станом на 1 січня 2010 року кредитний портфель фізичних осіб склав 235,4 млрд. грн.

За підсумками року структура кредитного портфеля клієнтів за строками дещо змінилась порівняно з результатами III кварталу 2009 року і є такою: частка кредитів зі строком погашення до 1-го року складає 39,9 % (раніше - 34,1 %), а кредитів зі строком погашення від 1-го до 5-ти років та більше 5-ти років - 60,1 % (раніше - 65,9 %).

У структурі кредитного портфеля клієнтів у розрізі валют найбільша частка належить кредитам у доларах (46,2 %) та в національній валюті (48,1 %).

Станом на 1 січня 2010 року кошти населення складають 211,4 млрд. грн., або 27,7 % загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 116,5 млрд. грн., або 15,2 %. Строкові кошти населення складають 156,8 млрд. грн., або 74,2 % від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 54,6 млрд. грн., або 25,8 %.

Протягом останнього кварталу 2009 року спостерігалася позитивна тенденція до приросту коштів на депозитних рахунках клієнтів, темп приросту склав +4,5 % (але з початку року цей показник знизився на 1,7 %).

Кошти юридичних осіб зросли до рівня 116,5 млрд. грн. При цьому у IV кварталі 2009 року кошти юридичних осіб в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,2 млрд. дол. СІЛА, або на 3,6 %, водночас у національній валюті зросли на 2,3 млрд. грн., або на 3,2 %. Кошти населення в національній валюті зросли на 4,5 млрд. грн., або на 4,8 %, а в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зросли на 0,6 млрд. дол. СІЛА або на 4,6 %. Отже, темпи приросту загального обсягу коштів фізичних осіб у IV кварталі були більш значними, ніж у попередньому кварталі, та становили близько 4,5 % (для порівняння, у III кварталі 2009 року - 1,7 %).

Зниження обсягу депозитів з початку року відповідним чином вплинуло на динаміку грошової маси, обсяг якої у 2009 року зменшився на 5,5 %. Натомість обсяг монетарної бази за підсумками 2009 року збільшився на 4,4 % (у т.ч. у грудні - на 7,5 %) до 195,0 млрд. грн.

Станом на 1 січня 2010 року власний капітал банків склав 126,2 млрд. грн., або 14,2 % пасивів банків, та мав таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 94,5 % від капіталу; дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу, -0,3 %; емісійні різниці - 5,0 %; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків - 13,6 %; результати минулих років - 0,5 %; результати звітного року, що очікують затвердження, - 0,03 %; результати поточного року - (-22,2 %); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії - 8,3 %.