Смекни!
smekni.com

Формування бюджетів фондів загальнообов’язкового соціального страхування в Україні (стр. 4 из 9)

Застраховані особи - наймані працівники, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

Страхувальники - роботодавці та застраховані особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески.

Страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) є:

1. Роботодавці.

2. Наймані працівники.

3. У разі взяття участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах:

особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують найману працю;

фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами;

громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Від сплати страхових внесків звільняються:

роботодавці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС;

- застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

- застраховані особи в частині отримання допомоги по частковому безробіттю.

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:

- працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

- іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

- для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- для найманих працівників - 0,5 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

- роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків.

Аналіз виконання бюджету фонду

За даними фінансової звітності, доходна частина бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) за 2009 рік з урахуванням залишку 2008 року становила 6150,2 млн. гривень, або на 11,9% менше, ніж передбачалося у бюджеті Фонду. Надходження від страхових внесків протягом року складали 5759,1 млн. грн. (або 99,2% загального обсягу надходжень до Фонду), асигнування Державного бюджету – 0,4 млн. грн., інші надходження, передбачені законодавством, – 44,8 млн. гривень.

Станом на 01.01.2010р. на обліку у робочих органах виконавчої дирекції Фонду перебувало 1257,7 тис. підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. У порівнянні з даними на 01.01.2009 року база платників внесків збільшилася майже на 1,6%. Рівень сплати страхових внесків (перерахованих до нарахованих) становив 98%.

Станом на початок 2010 року недоїмка за платниками страхових внесків склала 218,6 млн. гривень та збільшилася порівняно з попереднім періодом майже у півтора разу.

Загальні видатки Фонду на виконання у 2009 році статутних завдань склали 5 947,4 млн. гривень.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", соціальні послуги та матеріальне забезпечення протягом звітного періоду були надані 2,1 млн. незайнятих осіб, з яких застраховані особи склали майже 90 відсотків. Протягом 2009 року було працевлаштовано 702,7 тис. незайнятих та безробітних громадян, зареєстрованих у робочих органах виконавчої дирекції Фонду. Загалом на фінансування надання соціальних послуг та матеріального забезпечення було спрямовано 4863,8 млн. гривень.

На виплату допомоги по безробіттю, матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спрямовано 4031,5 млн. грн., або в 1,7 разу більше, ніж у попередньому році. Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги по безробіттю склала 523,1 тис. безробітних, або майже на 20% більше, ніж у 2008 році. Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю склав 630,1 грн., що на 40% більше, ніж у 2008 році.

На організацію профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 157,1 тис. безробітних витрачено 277,5 млн. гривень. Навчання проводилося за 309 професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, перелік яких протягом року оновився майже на третину.

У звітному періоді з метою реінтеграції незайнятих громадян до трудової діяльності та підтримки їх доходів в період пошуку роботи 240,9 тис. осіб було залучено до громадських робіт, на організацію яких використано 71,2 млн. гривень.

Протягом року здійснювалося відшкодування витрат роботодавців на оплату праці осіб, які працевлаштовані шляхом надання дотацій. В середньому в місяць чисельність таких працівників складала 20,7 тисяч осіб. На ці цілі було використано 368,9 млн. гривень.

У звітному періоді робочими органами виконавчої дирекції Фонду надано близько 11 млн. інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг майже 3,5 млн. незайнятим і зайнятим громадянам. Дев‘ять з десяти незайнятих громадян отримали різного роду інформаційні та консультаційні послуги.

Проведено понад 180 тис. семінарів, тренінгів з техніки пошуку роботи, профдіагностики та інших інформаційних заходів з незайнятим населенням. Чисельність безробітних, які брали участь у цих заходах, складала 1544,5 тис. безробітних, з яких майже кожен четвертий був працевлаштований.

У 2009 році здійснювалась інформаційно-роз’яснювальна робота, зокрема через засоби масової інформації, випуск окремих видів друкованої продукції, проведення прес-конференцій, брифінгів, інших інформаційних заходів. Основною метою цієї роботи було підвищення поінформованості населення про можливості виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів у наданні соціальних послуг та безпосереднє їх надання.

Упродовж року стабільно зростав інтерес інтернет-аудиторії до інформації та сервісів, що представлені на Інтернет-ресурсах ДСЗУ (www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua). Протягом 2009 року офіційний портал ДСЗУ впевнено утримував 3 позицію лідера серед Інтернет-порталів органів влади в Україні. Засобами Інтернет-представництв ДСЗУ протягом 2009 року скористалися 2,6 лн. користувачів, яким було надано 22,5 млн. інформаційно-консультаційних послуг, у т.ч. 11,7 млн. – з пошуку роботи. За допомогою мобільного сервісу “Пошук роботи” протягом року отримано майже 1,1 млн. смс-запитів від населення, на які надіслано близько 3 млн. смс-повідомлень з вакансіями. Загалом на інформаційні та консультаційні послуги, пов‘язані з працевлаштуванням, було використано 59,9 млн. гривень.

Одним із стратегічних напрямків діяльності виконавчої дирекції Фонду у 2009 році була професійна орієнтація населення. Зокрема, діяльність виконавчої дирекції Фонду у сфері професійної орієнтації спрямовувалася на виконання Програми державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду на 2008-2013 роки щодо професійної орієнтації молоді. Протягом року профорієнтаційні послуги отримали 1958,7 тис. незайнятих (з них жінки склали 50,8%, молодь у віці до 35 років – 45,0 відсотка), а також 1 503,3 тис. осіб із числа зайнятих (переважно учні загальноосвітніх шкіл). Профорієнтаційними послугами охоплено близько 80% загальноосвітніх навчальних закладів.

Починаючи з 2008 року, виконавчою дирекцією Фонду реалізується інноваційний проект – програмно-апаратні комплекси для професійної орієнтації "Профорієнтаційний термінал". Протягом року встановлено 730 одиниць терміналів у загальноосвітніх навчальних закладах, у т. ч. для дітей-сиріт та дітей-інвалідів.