Смекни!
smekni.com

Формування бюджетів фондів загальнообов’язкового соціального страхування в Україні (стр. 5 из 9)

У рамках реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" здійснювалося надання допомоги по частковому безробіттю. Допомогу по частковому безробіттю було надано 23 підприємствам, що сприяло збереженню зайнятості 12,5 тис. працівників. Видатки на ці цілі склали майже 11,0 млн. гривень.

Фінансову підтримку у сумі 0,3 млн. гривень для збереження існуючих робочих місць шляхом відшкодування витрат на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, отримали два підприємства. Це забезпечило збереження зайнятості 36 працівників.

На забезпечення виконання Плану реалізації у 2009 році Програми створення та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України на 2008-2010 роки було спрямовано 66,7 млн. гривень.

На виплату пенсій громадянам, які мали право виходу на дострокову пенсію відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, Пенсійному фонду було відшкодовано 6,7 млн. гривень.

Витрати на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом склали 846,3 млн. гривень.

На створення умов прийому та надання соціальних послуг робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2009 році спрямовано 99,2 млн. гривень.

Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення 223,8 тис. безробітним з числа незастрахованих осіб у 2009 році здійснювались за рахунок коштів Фонду та склали 179,6 млн. гривень.


2.3 Формування і виконання бюджету Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Формування бюджету фонду

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник). Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.

Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Встановлено з 2007 року відповідно до класів професійного ризику виробництва страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (від 0,66% для 1 класу до 13,6% для 67 класу професійного ризику):


Аналіз виконання бюджету фонду

Станом на 1 січня 2010 року кількість взятих на облік страхувальників у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) становила 1 286 112, у тому числі юридичних осіб – 877 091, фізичних осіб, які використовують найману працю, – 408 790, добровільно застрахованих – 231. Кількість страхувальників у 2009 році збільшилась на 57 873 страхувальники, або 4,7% у порівнянні з початком року.

Бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від 26.02.2009 року №3 „Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2009 рік”, за доходами виконано майже на 78,5%, плановий показник – 4 548,8 млн. грн., фактичний – 3 570,2 млн. гривень. При цьому акумульовано надходження коштів до Фонду в сумі майже 3 152,0 млн. грн., в тому числі страхових внесків роботодавців – 3 137,1 млн. грн., або 76,2% від плану.

У зв’язку з тим, що не були затверджені заходи з профілактики нещасних випадків, фінансування видатків на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в звітному періоді становить лише 0,7 млн. грн. (за договорами, укладеними в попередні роки).

У 2009 році порівняно з аналогічним періодом 2008 року кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 23,7% (на 3 956 осіб), у тому числі зменшилась на 35,4% (на 303 особи) кількість травмованих із смертельним наслідком.

За звітний період спостерігається зменшення кількості випадків професійного захворювання на виробництві на 11% (на 748 осіб) і зменшення кількості випадків смерті від професійного захворювання на 14,8% (на 66 осіб). 76,7% нещасних випадків сталося через організаційні причини, а саме: через порушення трудової і виробничої дисципліни, порушення правил дорожнього руху тощо; 14,7% нещасних випадків – через технічні причини (незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів та інші); 8,6% нещасних випадків – через психофізіологічні причини (травмування внаслідок протиправних дій інших осіб та інші).

За 2009 рік з бюджету Фонду надано соціальних послуг і виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на суму понад 3 181,2 млн. гривень.

Страхові виплати, передбачені Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, станом на 01.01.2010 р. отримують 317,6 тисячі потерпілих на виробництві та їх утриманців.

Середній розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 297,6 тис. потерпілих, у 2009 році склав 609,9 грн., що на 73,2 грн., або на 13,6% більше порівняно з 2008 роком. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 20 тис. осіб, які мають на це право в разі втрати годувальника, за звітний період склав 628,8 грн., що на 66,8 грн., або на 11,9% більше, ніж за 2008 рік.

Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні виплати потерпілим, членам їх сімей (2 246,7 млн. грн., або 62,9% від доходів Фонду) та виплати одноразової допомоги (570,2 млн. грн., або 16,0% від доходів Фонду).

У 2009 році у зв’язку зі стійкою втратою професійної працездатності одноразову допомогу призначено 13 982 потерпілим, що порівняно з 2008 роком менше на 2015 осіб, або 12,6 відсотка. Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному періоді становив 34,1 тис. грн., що більше на 12,9%, ніж у 2008 році.

Одноразову допомогу у зв’язку із смертю потерпілого виплачено 1057 утриманцям та 1208 сім’ям. У 2009 році ця допомога у середньому становила 26,7 тис. грн. на одного утриманця та 124 тис. грн. на одну сім’ю, що більше в порівнянні з 2008 роком на 19,4% і 19,9% відповідно.

У 2009 році Фондом продовжувались виплати потерпілим грошових сум на відшкодування моральної (немайнової) шкоди за наявності встановлення факту заподіяння цієї шкоди, що виникли до 23.02.2007 року, на виконання рішень судів. Відшкодовано моральну (немайнову) шкоду на суму майже 15,7 млн. гривень. При цьому слід зазначити, що Законом України від 23.02.2007 року №717 „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” норму щодо відшкодування Фондом моральної шкоди було виключено.

За звітний період Фондом було профінансовано видатки на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві у сумі майже 201,1 млн. гривень, якою були забезпечені усі потерпілі, які звернулись до Фонду.

Впродовж 2009 року загальна кількість потерпілих, які були проліковані за кошти Фонду на підставі висновків МСЕК, становить 22 443 особи на суму 31,6 млн. грн.; 20 206 потерпілих на виробництві були забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного призначення на суму 28,1 млн. грн.; санаторно-курортним лікуванням було забезпечено 10 832 інваліди внаслідок нещасного випадку на виробництві на суму 79,5 млн. грн.; протезно-ортопедичними виробами - 3 682 потерпілі на суму 9,3 млн. грн.; засобами пересування (колясками) - 496 потерпілих на суму 2,7 млн. гривень.

Впродовж 2009 року за кошти Фонду соціального страхування було забезпечено спецавтотранспортом 225 інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму майже 14,3 млн. гривень.

Видатки з бюджету Фонду у 2009 році зменшились на 3,8% порівняно з 2008 роком і становили майже 3 533,7 млн. грн., що менше запланованих показників на 20,8 відсотка.

У зв’язку з важким фінансовим станом, з метою зменшення розміру кредиторської заборгованості було використано кошти з резервного рахунку у сумі 82,5 млн. гривень. Тобто, на початок 2010 року резерву коштів у Фонді немає.

Станом на 1 січня 2010 року Фонд мав прострочену кредиторську заборгованість зі страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей). Залишились непрофінансованими видатки Фонду для здійснення страхових виплат у сумі 204,1 млн. гривень.

Розділ 1. Формування та використання страхових коштів Фонду

1.1. Формування доходної частини бюджету Фонду

Показники № рядка Затверджено бюджетом Фонду на 2009 рік / (тис. грн.) Надійшло коштів у 2009 році (тис. грн.) Кількість страхувальників
А Б 1 2 3
Доходна частина бюджету Фонду у тому числі: 1 4 548 804,2 3 570 237,8 х
Залишок коштів на початок бюджетного періоду 328 872,0 328 872,0
Резерв коштів на початок бюджетного періоду 1.1 82 564,2 82 564,2 х
Надходження 1.2 4 133 618,0 3 151 978,5
Страхові внески роботодавців(всього), з них: 1.2.1 4 118 144,7 3 137 075,3 1 286 112
юридичних осіб 1.2.1.1 х х 877 091
фізичних осіб 1.2.1.2 х х 408 790
Добровільні внески 1.2.2 105,1 110,5 231
Інші надходження, одержання яких не суперечить законодавству 1.2.3 15 368,2 14 792,7 х
в тому числі:
Пеня за несвоєчасну сплату страхових внесків 1.2.3.1 1 192,8 3 464,1 х
Кошти, одержані від стягнення штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю 1.2.3.2 1 821,9 1 992,1 х
Кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів 1.2.3.3 684,0 1 528,9
Інші надходження 1.2.3.4 11 669,5 7 807,6
Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках 1.2.4 3 750,0 6 823,1