Смекни!
smekni.com

Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення (стр. 6 из 8)

Переважна більшість карток із чіпом – це картки НСМЕП. Картки з магнітною смугою і чіпом здебільшого є картками міжнародних платіжних систем VISA i MasterCard. Банки – члени міжнародних платіжних систем давно виношували плани впровадження чіпа на платіжні картки, але для вирішення цього питання були потрібні певний час та значні матеріальні й людські ресурси. За станом на 01.01.2008 року випущено понад 737 тис. шт. карток VISA і близько 34 тис.шт. карток MasterCard, які поряд із магнітною смугою мають чіп. Як правило, банки емітують традиційні картки з магнітною смугою для реалізації масових зарплатних проектів, тоді як картки преміум – сегмента випускають із чіпом і магнітною смугою. Порівнявши надані банками дані на кінець 2007 року (771 тис.шт.) із показниками 2006 року (802 тис.), доходимо до такого висновку, що емісія платіжних карток VISA i MasterCard із магнітною смугою і чіпом торік була практично призупинена.

Кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки, за 2007 рік збільшилася на 6 213 одиниць, або на 42 % (з 14 718 до 20 931), платіжних терміналів – на 32 272, або на 52 % ( з 62 045 до 94 317), імпринтерів – на 15 342, або на 39 % ( з 39 064 до 54 406 одиниць).

Із загальної кількості платіжних терміналів (94 317 одиниць) торік для здійснення безготівкових платежів у сфері торгівлі та послуг застосовувалися 67 233 (71 %) торговельних термінали, а для видачі готівки – 27 084 (29 %) банківські платіжні термінали.

Із 54 406 імпринтерів для безготівкових розрахунків у 2007 році використовувалися 45 447 (83,5 %), а для видачі готівки – 8 959 (16,5 %).

Якщо така динаміка розвитку банкомат них мереж, яка спостерігалася протягом останніх років, збережеться й надалі, то вже на кінець 2010 року можна очікувати, що за кількістю встановлених банкоматів на мільйон чоловік населення Україна досягне нинішніх середньоєвропейських показників.

Число платіжних терміналів у розрахунку на мільйон чоловік населення України протягом року збільшилося на 704 одиниці і на 01.01 2008 становило 2034 одиниці. Цей показник в Україні значно гірший, ніж середньоєвропейський. Це свідчить про те, що незважаючи на значний приріст термінального обладнання, зафіксований у звітному році, інфраструктура з приймання платіжних карток, зокрема в сфері послуг та торгівлі, залишається в Україні недостатньо розвиненою.

Порівняно із 2006 роком кількість операцій із застосуванням платіжних карток, емітованих українськими банками, торік збільшилася на 73,0 млн. (15,9 %), і становила понад 531, 6 млн., при цьому сума операцій зросла більш як на 72 млрд. грн. (47,5 %) – до 225,1 млрд. грн.

З платіжними картками всіх функціонуючих в Україні платіжних систем протягом 2007 року щомісяця здійснювалося в середньому понад 44,3 млн. операцій ( на 6,1 млн. операцій більше, ніж у 2006 році), а середньомісячний оборот становив майже 18 760,1 млн. грн., що на 6 039,6 млн. грн.. більше, ніж у 2006 році.

Протягом 2007 року переважну більшість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, виконували фізичні особи – 98,4 % (523,1 млн. шт.) від загальної кількості операцій, тоді як юридичні особи - тільки 1,6 % (8,5 млн. шт).

У 2007 році фізичні особи виконували операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 207 353 млн. грн. (92,1 %), а юридичні особи – 17 767,6 млн. грн. (7,9 %).

За останні п’ять років обороти з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, збільшилися більш як у 10 разів, а порівняно з попередніми роками в 2007 році зафіксовано їх найвищий приріст – 72 млрд. грн.

За 2007 рік в Україні здійснено понад 537,5 млн. операцій з використанням платіжних карток на суму 227 481,2 млн. грн. З них 528 млн. внутрішньо українських операцій на суму 219 766 млн. грн. і 9,5 млн. операцій за картками, випущеними банками-нерезидентами, на суму 7 715,2 млн. грн.

За межами України держателі платіжних карток українських банків здійснили понад 3,6 млн. операцій на суму 5 354, 5 млн. грн. За підсумками 2007 року, безготівкові розрахунки за платіжними картками, емітованими українськими банками, за межами України становили майже 29,4 % (2 384,8 млн. грн.). Тобто безготівковий оборот за картками, емітованими українськими банками, за кордоном становить майже третину від усієї суми платежів.

Щодо карток, емітованих банками-нерезидентами, що використовувалися в Україні в 2007 році, також зафіксовано досить високі показники безготівкових операцій – понад 28,4 % від їх загальної кількості; на операції з готівкою припадає відповідно 71,5 %.

За сумою операцій за картками, емітованими банками-нерезидентами, що використовувалися в Україні у 2007 році, безготівкові платежі становлять 23,6 %, тоді як операції з отримання готівки – 76,4 %.

Середній оборот за однією платіжною карткою, виходячи з середньої протягом року кількості функціонуючих в Україні карток загалом за всіма платіжними системами (36 818 ти. шт.), протягом 2007 року порівняно з 2006 роком на 782 грн. (15 %) і становив 6 114 грн., а середня сума однієї операції дорівнювала 423 грн., що майже на 90 грн. (27 %) більше ніж у 2006 році.

Найвищий показник серед платіжних систем, які діють у нашій країні, за середньорічним оборотом за однією карткою в 2007 році мала НСМЕП – 12 336 грн. – приріст порівняно з 2006 роком становив 24 % (2 381 грн.)

Значно нижчий середньорічний оборот за однією карткою в минулому році мали міжнародні платіжні системи MasterCard (5 807 грн.) та VISA (6 039 грн.), а також група внутрішньодержавних одноемітентних систем (4 871 грн.)

У зазначених платіжних систем у 2007 році порівняно з 2006 роком також зафіксовано приріст середньорічного обороту за однією карткою: MasterCard – на 10 % (550 грн.), у VISA – 15 % (808 грн.), у групи внутрідержавних одноемітентних систем – на 19 % (790 грн.).

А тепер проаналізуємо розвиток НСМЕП у другому кварталі 2008 року.

За даними Головного процесингового центру НСМЕП, у другому кварталі 2008 року емітовано 95 тис.104 картки. Для прикладу, у другому кварталі 2007 року було емітовано 64 740 карток, загалом на кінець другого кварталу 2008 року було емітовано 1 983 878 карток НСМЕП. Протягом другого кварталу 2008 року введено в дію 348 одиниць банкоматно-термінального обладнання, загальна ж їх кількість із логотипом НСМЕП нині становить 5 306 одиниць.

За підсумками другого кварталу 2008 року обсяг квартальних загальних оборотів за операціями з картками НСМЕП становив близько 6, 379 млрд. грн. Це найвищий показник за всі роки роботи НСМЕП. Для порівняння: обсяг оборотів у другому кварталі 2007 року становив 4, 29 млрд. грн. Сума загальних оборотів НСМЕП у другому кварталі 2008 року становила 62, 903 млрд. грн. Сума міжбанківських оборотів НСМЕП за другий квартал 2008 року сягнула понад 461 млн. грн. (для порівняння у другому кварталі 2007 року вона становила 153 млн. грн..) Показово, що з кожним кварталом міжбанківські обороти збільшуються, що свідчить про довіру до НСМЕП серед держателів карток [12, c. 57].

Загальна сума показників на кінець другого кварталу 2008 року за міжбанківськими оборотами НСМЕП становила 2 183 млн. грн. Щоденні показники оборотів за операціями з картками НСМЕП у другому кварталі 2008 року дорівнювали близько 73 млн. грн. за день із піковими значеннями 197-215 млн. грн.

Отже, у цьому розділі було проаналізовані роботу системи електронних платежів Національного банку України, систему масових електронних платежів та деякі міжнародні карткові платіжні системи. Якщо підбити підсумки за даними, які використовувалися в аналізу, то можна сказати, що існує тенденція до збільшення динаміки приросту за всіма показниками платіжних систем.


3. Розвиток та удосконалення платіжних систем в Україні

3.1 Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів

Важливим документом, спрямованим на розвиток безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, є прийнята Національним банком Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006 – 2009 роки (надалі – Програма). ЇЇ прийнято з метою визначення подальших стратегічних напрямів розвитку НСМЕП на найближчі роки та забезпечення системного підходу під час її провадження. Програмою визначено основні завдання та шляхи їх реалізації щодо подальшого розвитку НСМЕП з урахуванням світових тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, практики та сучасних моделей функціонування платіжних систем. У Програмі відображено поточний стан провадження НСМЕП, визначено її мету, основні завдання та шляхи їх реалізації. Основні завдання Програми: 1) збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток порівняно з розрахунками готівкою; 2) збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, які найповніше відповідають вимогам безпеки (старт-картки), у загальному обсязі операцій, що здійснюються із застосуванням платіжних карток в Україні; 3) досягнення за кількісними та якісними показниками роботи НСМЕП рівня платіжної системи загальнодержавного значення; 4) збільшення інвестиційних можливостей банківської системи шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки; 5) зменшення суспільних витрат на підтримку готівкового грошового обігу шляхом упровадження масових безготівкових розрахунків населення у сфері торгівлі та послуг; 6) забезпечення державної підтримки діяльності НСМЕП. Пропонуються такі шляхи втілення основних завдань Програми: 1) забезпечення функціонального і технологічного розвитку НСМЕП шляхом розробки й запровадження таких платіжних та інформаційних технологій, як операції “розширений платіж ” (у тому числі ”адресний платіж ”), необхідні для реалізації соціальних проектів, операцій у мережі Інтернет (створення Інтернет-терміналів); роботи ” групи банків ” (з можливостями використання гнучкої системи комісійних); банківських процесингових центрів (на основі автоматизованої карткової системи з делегування інформаційних повноважень); провадження картки НСМЕП нового покоління із сучасними чіп-модулями та оновленою версією програмного забезпечення, подвійним інтерфейсом (контактно-безконтактним), не фінансовими додатками (соціальним, транспортним); провадження специфікацій та інформаційних технологій сумісних із міжнародними стандартами та специфікаціями міжнародних платіжних систем, тощо; 2) підвищення надійності й ефективності функціонування складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП; 3) розширення сфери застосування технологій і складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП за рахунок використання не фінансових додатків ”платіжної картки НСМЕП нового покоління ” та реалізації таких супутних проектів: а) ”соціальна картка ”, яка допоможе здійснювати нарахування, виплату й облік соціальної допомоги та інших соціальних виплат малозабезпеченим і незахищеним верствам населення; б) ”транспортна картка ” (з урахуванням соціальної складової), яка дасть змогу сплачувати за проїзд у громадському транспорті й вести облік пасажирів, що мають пільги; в) ”студентська картка ” , котра поєднує функції студентського квитка та банківської платіжної картки із соціальною складовою (для нарахування стипендій, соціальної допомоги, разових виплат студентам); г) ”митна картка ”, яка використовуватиметься під час розмитнення вантажів та (або) сплати митних платежів; д) ”картка водія ” – для зберігання інформації про транспортний засіб та його власника, а також для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та розрахунків за товари й послуги; е) ”електронний паспорт”, який у перспективі може замінити звичайний паперовий паспорт громадянина України, а також може містити додаткову інформацію про його власника (ідентифікаційний номер, сімейний стан, тощо); є) ”картка страхувальника” – вона застосовуватиметься за наявності у громадян страхових полісів; ж) ”носій електронного цифрового підпису” – як засіб забезпечення особистого підпису громадянина; з) ”дисконтна картка” тощо; 4) забезпечення діяльності та розвитку організаційної структури НСМЕП шляхом залучення до роботи в системі нових банків, учасників (банківських процесингових центрів, еквайрингових компаній і технічний еквайрів), залучення до участі у виробництві карток НСМЕП нових підприємств, що мають відповідний сертифікат якості, створення умов для роботи банків у НСМЕП за різними моделями (емітент із делегуванням інформаційних повноважень, еквайр із делегуванням інформаційних повноважень тощо); 5) вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази НСМЕП, а саме: розробка нормативно-правових, методичних і технологічних документів, які регламентуватимуть функціонування НСМЕП під час втілення супутніх проектів та виготовлення суміщених платіжних терміналів, поєднаних із реєстраторами розрахункових операцій [14, c. 16]. На виконання Програми протягом 2006 року розпочато реалізацію низки проектів. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2006 р. № 617 у 2006-2007 навчальному році започатковано експеримент щодо впровадження електронного студентського квитка – платіжної картки, виготовленого із застосуванням технології НСМЕП, які на час проведення експерименту діятимуть на правах студентських квитків державного зразка. У пілотному проекті впровадження електронного студентського квитка взяли участь НТУУ ”Київський політехнічний інститут”, Національний транспортний університет, Львівський інститут банківської справи і Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Українська академія банківської справи НБУ. На першому етапі пілотного проекту емітовано понад 10 тисяч таких квитків. Другим етапом проекту передбачено створення інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг. З метою забезпечення реалізації проекту ”Студентська картка” із соціальною складовою та впровадження інших соціальних проектів радою Платіжної організації НСМЕП прийнято рішення щодо забезпечення умов виробництва, емісії та функціонування платіжних карток НСМЕП із чіп-модулями з розширеними можливостями. Члени та учасники НСМЕП встановили сертифіковане програмне забезпечення компонентів апаратно-програмного комплексу НСМЕП із функцією обслуговування платіжних карток НСМЕП-2. Впровадження ”Студентська картки” із соціальною складовою є першим кроком до освоєння технології ”Соціальної картки”, роботу щодо створення якої Національний банк проводить спільно з Міністерством праці та соціальної політики України. Ще одним важливим кроком, спрямованим на виконання Програми, є підписання Національним банком України та Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” договору про вступ “Укрпошти” до НСМЕП як еквайра. Сьогодні держателі карток НСМЕП мають змогу здійснювати грошові поштову перекази за допомогою комп’ютера та мережі Інтернет безпосередньо із сайту “Укрпошти”. Після підписання зазначеного вище договору перелік послуг, що надаються “Укрпоштою” за допомогою технології НСМЕП, значно розширюється. Держателі карток НСМЕП зможуть у відділеннях “Укрпошти” виконувати такі фінансові операції, як видача й завантаження готівкою картки, здійснення платежів за надані послуги тощо. З огляду на розгалужену мережу відділень “Укрпошти” така співпраця має значно розширити мережу обслуговування карток НСМЕП. З метою розширення функціональних можливостей платіжних та інформаційних технологій НСМЕП Національний банк підписав договір про вступ до НСМЕП ЗАТ “Центр обслуговування мобільних платежів” (ЗАТ “ЦОМП”) як процесингового центру мобільних платіжних інструментів; також розпочато реалізацію пілотного проекту з упровадженням мобільного платіжного інструменту (МПІ) на базі технології НСМЕП. Основним напрямом діяльності ЗАТ “ЦОМП” є створення і розвиток мережі, яка об’єднує банки, торговельні компанії та операторів мобільного зв’язку в єдину інфраструктуру. Запропонована технологія МПІ дає змогу сплачувати за товари та послуги безпосередньо через мобільний телефон. Для цього оператори мобільного зв’язку використовуватимуть спеціальні чіпи для мобільного телефону, в яких поряд із стандартним SIM-додатком буде встановлено платіжний додаток за технологією НСМЕП, за допомогою якого з’явиться можливість отримати доступ до банківського рахунку. Підсумовуючи викладене вище можна з упевненістю стверджувати, що поняття “національна платіжна ” система значно ширше і глибше, ніж просто структура, що забезпечує обслуговування платіжних карток на території всієї держави. Крім цього, вона виконує ряд дуже важливих соціальних і державних функцій.