Смекни!
smekni.com

Облік розрахунків із страхування (стр. 4 из 5)

· догляд за хворою дитиною;

· догляд за хворим членом сім'ї;

· догляд за дитиною до 3-х років або дитиною-інвалідом віком до 16-ти років, у випадку хвороби матері або іншої особи, що доглядає дитину;

· при карантині, накладеному органами санітарно-епідеміологічної служби;

· при тимчасовому переведенні особи на легшу, нижчеоплачувану роботу;

· при протезуванні хворого у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;

· при санаторно-курортному лікуванні.

Використання коштів на соціальне страхування за час непрацездатності здійснюється записом:

Д 652 "Витрати за страхуванням";

К 30 "Каса" (виплати готівкою);

К 31 "Рахунки в банках" (вартість придбання путівок в оздоровчі заклади);

К 661 "Розрахунки з оплати праці" (оплата тимчасової непрацездатності).

Різниця між нарахованими внесками на соціальне страхування та використанням за призначенням сум повинна перераховуватися керівній організації профспілки записом:

Д 652 "Розрахунки за страхуванням";

К 31 "Рахунки в банках".

Облік розрахунків із державного соціального страхування на випадки безробіття.

Відрахування до фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття становлять:

· для роботодавців – 2,1%;

· для працівників (крім працюючих пенсіонерів) – 0,5%.

Працівники, що виконують роботи згідно з цивільно-правовими і трудовими угодами, не беруть участі у страхуванні на випадок безробіття.

Для одержання допомоги із безробіття потрібно дотримуватись певних правил. Працівник, з яким розірвано трудовий договір з ініціативи власника, повинен зареєструватися в службі зайнятості протягом 7-ми календарних днів після звільнення й отримати статус безробітного. Починаючи з 8-го дня після реєстрації нараховується допомога, яка відкладається до закінчення тримісячного терміну зберігання середньої заробітної плати за останнім місцем роботи в розмірі 75% та 50% – протягом наступних 6-ти місяців.

Працівникам, зареєстрованим у службі зайнятості і працевлаштування, допомога із безробіття виплачується не більше 360-ти календарних днів протягом двох років. Вона призначається в розмірі не меншому 50% від середньої заробітної плати за останнім місцем роботи з обмеженням не більшим 50% заробітної плати, яка складається в галузі за минулий місяць, та не нижчим мінімальної заробітної плати.

Нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття оформляється записами:

Д 23 "Виробництво";

Д 91 "Загальновиробничі витрати";

Д 92 "Адміністративні витрати";

Д 93 "Витрати на збут";

Д 94 "Інші витрати операційної діяльності";

Д 99 "Надзвичайні витрати";

Д 15 "Капітальні інвестиції";

Д 24 "Брак у виробництві";

Д 39 "Витрати майбутніх періодів";

К 653 "Розрахунки за страхуванням" (страхування на випадок безробіття).

Вся нарахована сума у фонд страхування на випадок безробіття повинна перераховуватись органами державної служби зайнятості та працевлаштування записом:

Д 653 "Розрахунки за страхуванням" (на випадок безробіття);

К 31 "Рахунки в банках".

2.1 Облік розрахунків із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

ЗУ "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, що викликало втрату працездатності", прийнятим Верховною Радою України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, передбачено страхування життя, здоров'я та працездатності персоналу підприємств, установ і організацій.

Зареєстрованими особами є працівники, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в організаціях, установах, не залежно від форм власності, та у фізичних осіб; учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або інших підприємств за спеціальними договорами. Перераховані особи підлягають обов'язковому страхуванню.

Священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, можуть страхуватися у добровільному порядку. Не підлягають страхуванню працюючі пенсіонери та особи, в яких виникло право на пенсію, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні.

Громадські організації інвалідів та фізичних осіб, які використовують найманих інвалідів, сплачують внески в розмірі 50% страхового тарифу для відповідного класу професійного ризику виробництва.

Базою для нарахування страхових внесків для роботодавців є сума фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, яка оподатковується прибутковим податком з громадян, а для осіб, що страхуються добровільно, – одна мінімальна заробітна плата, інвалідів – 50% мінімальної заробітної плати.

Виплати потерпілим на виробництві та членам Їх сімей за заподіяну шкоду здоров'ю здійснюються за рахунок підприємства виходячи із середньомісячного заробітку за 12 чи 24 місяці, що передували каліцтву чи стійкій втраті працездатності.

Нарахування страхових внесків відображається записами:

Д 23 "Виробництво";

Д 91 "Загальновиробничі витрати";

Д 92 "Адміністративні витрати";

Д 93 "Витрати на збут";

Д 94 "Інші витрати операційної діяльності";

Д 99 "Надзвичайні витрати";

Д 15 "Капітальні інвестиції";

Д 24 "Брак у виробництві";

Д 39 "Витрати майбутніх періодів";

К 656 "Розрахунки за страхуванням" (страхування на випадок нещасних випадків на виробництві).

Для обліку страхових внесків від нещасних випадків на виробництві не було передбачено у плані рахунків відповідного обрахунку, тому треба відкрити новий субрахунок 656. Синтетичний облік розрахунків зі страхування ведеться в журналі 5 розділі III "Витрати діяльності", де в графі 14 показуються кредитові обороти рахунка 65 "Витрати за страхуванням", дебет різних рахунків – 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 16 "Капітальні інвестиції" та ін. В журналі 5 показані зведені дані на рахунку 65 "Витрати за страхуванням", тому бухгалтер повинен самостійно розробити форму аналітичного обліку, в якій наводити дані про залишки за окремими субрахунками: сальдо на початок місяця, обороти за місяць із відображенням нарахувань та сплати внесків, сальдо на кінець місяця.

Відомість аналітичного обліку служить для контролю за рухом страхових внесків та перевірки відповідності його даних синтетичному обліку.


РОЗДІЛ 3. ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Господарські операції пов’язані зі страхуванням.

1. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства – 7000 грн.

Дт 81 "Витрати на оплату праці"

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

2. Нараховано відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників підприємства – 2661,40 грн., у тому числі:

32% – внески на пенсійне страхування – 2240 грн.

Дт 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням"

2,5% – внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 175 грн.

Дт 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Кт 652 "За соціальним страхуванням"

1,02% – внески на страхування від нещасного випадку на виробництві – 71,40 грн.

Дт 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Кт 652 "За соціальним страхуванням"

2,5% – внески на страхування на випадок безробіття – 175 грн.

Дт82 "Відрахування на соціальні заходи"

Кт 653 "За страхуванням на випадок безробіття"

3. Утримано із заробітної плати працівників підприємства – 1 230,40 грн., у тому числі:

прибутковий податок з громадян – 1000 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 641 "Розрахунки за податками"

1 – 2 % внески на пенсійне страхування – 100 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням"

0,25 – 0,5 % внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 25,60 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 652 "За соціальним страхуванням"

0,5 % внески на страхування на випадок безробіття – 35 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 653 "За страхуванням на випадок безробіття"

1% профспілкові внески – 70 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

заборгованість перед Пенсійним фондом – 2000 грн.

Дт 651 "За пенсійним забезпеченням"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

заробітна плата працівникам – 6000 грн.

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 301 "Каса в національній валюті"

витрати на оплату праці – 7000 грн.

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 81 "Витрати на оплату праці"

відрахування на соціальні заходи – 2661,40 грн.

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 82 "Відрахування на соціальні заходи"


ВИСНОВКИ

Отже, загальнообов'язкове державне страхування включає:

· пенсійне;

· у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, народженням і похованням;

· на випадок безробіття;

· від нещасних випадків на виробництві;

· медичне;

· інші види страхування, передбачені законами України (страхування на транспорті, страхування вантажів тощо).

Загальнодержавне страхування поширюється на осіб, які працюють на умовах трудової угоди, та на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (творчі працівники, підприємці).