Смекни!
smekni.com

Торговий патент його види особливості вибирання та термін дії (стр. 3 из 4)

У цьому випадку майно кожної окремої категорії може бути відчужено не частіше одного разу на календарний рік (наприклад, продаж одного автомобіля, однієї квартири, одного телевізора).

6. Скільки коштує патент

Залежно від роду діяльності, яку провадить підприємець, та виду патенту його вартість встановлюється органами місцевого самоврядування або визначається у Законі "Про патентування". Вона може бути:

- фіксованою;

- диференційованою.

Так, вартість торгового патенту на провадження торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів і за календарний місяць становить:

- на території м. Києва, обласних центрів - від 60 до 320 гривень;

- на території м. Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

- на території інших населених пунктів - до 80 гривень;

- в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон - до 320 гривень.

Вартість торгового патенту на провадження діяльності з надання побутових послуг також встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг в таких межах:

- на території м. Києва, обласних центрів -від 60 до 320 гривень;

- на території м. Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

- на території інших населених пунктів - до 80 гривень.

Вартість торгового патенту на провадження операцій з торгівлі валютними цінностями встановлена у фіксованому розмірі за календарний місяць - 320 гривень.

Вартість торгового патенту на провадження операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі з розрахунку за рік:

- для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 1400 гривень;

- для використання грального столу з кільцем рулетки - 64000 гривень;

- для використання інших гральних столів, спеціальних столів для казино, крім столів для більярду (за кожний стіл) - 48000 гривень;

- для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них (за кожну гральну доріжку) - 2000 гривень;

- для використання столів для більярду, які вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань (за кожний стіл ) - 600 гривень;

- для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі, оминаючи банківські установи, або у майновій формі на місці (за кожний окремий вид або місце грального бізнесу) - 2400 гривень.

Вартість короткотермінового торгового патенту на провадження торговельної діяльності встановлюється у фіксованому розмірі за один день - 10 гривень.

При придбанні пільгового торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі за весь термін дії патенту - 25 гривень.

Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету.

При визначенні вартості спеціального патенту для провадження торговельної діяльності враховується:

- місцезнаходження пункту продажу товарів;

- асортимент товарів;

- площа, яка використовується для її провадження.

При визначенні вартості спеціального патенту для надання побутових послуг враховується:

- місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг;

- вид побутових послуг;

- площа, яка використовується для надання побутових послуг.

Плата за спеціальний торговий патент встановлюється диференційовано залежно від площі. Шкала ставок плати за квадратний метр площі може бути пропорційною або регресивною чи прогресивною.

Слід зазначити, що вартість спеціального торгового не обмежується граничними рівнями, встановленими для звичайного торгового патенту, тобто вартість спеціального патенту може перевищувати 320 гривень на місяць.

Плата за спеціальний торговий патент встановлюється за єдиною методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності або окремо для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Встановлення вартості спеціального торгового патенту для окремого суб'єкта підприємницької діяльності заборонено законодавством.

Підприємцям, які прийняли рішення придбати спеціальний торговий патент, необхідно сплатити всі податки і збори (обов'язкові платежі), які вони не сплачуватимуть після придбання патенту.

7. Скільки отримувати патентів і на який термін

При визначенні кількості торгових патентів потрібно з'ясувати кількість структурних підрозділів або місць, де провадиться відповідна діяльність. До них належать:

- філії;

- відділення;

- представництва;

- торгові точки;

- пункти надання побутових послуг;

- обмінні пункти;

- гральні місця.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який займається торговельною діяльністю чи гральним бізнесом, надає побутові послуги або здійснює обмінні валютні операції, придбаває стільки торгових патентів, скільки він має структурних підрозділів або місць провадження відповідної діяльності.

Слід додати, що торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах двох чи більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгівля, громадське харчування і один вид побутових послуг; роздрібна торгівля і кілька видів побутових послуг), суб'єкт підприємницької діяльності придбаває два торгові патенти - на торговельну діяльність і на діяльність з надання побутових послуг.

У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів двох або трьох видів торговельної діяльності (роздрібна торгівля, оптова торгівля, громадське харчування) придбавається один торговий патент за максимальною вартістю з урахуванням місцезнаходження такого пункту та асортиментного переліку товарів.

Те ж стосується й побутових послуг. Якщо підприємець в одному окремому приміщенні чи його частині надає два і більше видів побутових послуг, що підлягають патентуванню, придбавається один торговий патент за максимальною вартістю залежно від місцезнаходження цього пункту і виду побутових послуг.

З придбанням спеціальних торгових патентів пов'язані деякі особливості.

Так, якщо декілька суб'єктів підприємницької діяльності мають торговельні зали для покупців або надають побутові послуги в одному окремому приміщенні або його частині, спеціальний торговий патент видається лише за умови, що всі зазначені суб'єкти придбають спеціальні торгові патенти.

Це не стосується підприємців, котрі займаються торгівлею на ринках усіх форм власності.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність без придбання торгового патенту або з придбанням пільгового торгового патенту, можуть придбавати спеціальний торговий патент.

Щодо терміну, на який видається патент, то його тривалість залежить від виду діяльності, на провадження якого він видається.

Короткотерміновий торговий патент на провадження торговельної діяльності придбавається на термін - від 1 дня до 15 днів.

Торговий патент на провадження торговельної діяльності і надання побутових послуг - 12 календарних місяців.

Торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями придбавається на термін - 36 календарних місяців.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу - 60 календарних місяців.

8. Де і як придбати патент

Якщо ви визначилися з тим, який патент придбавати і скільки їх необхідно, перед вами постає питання, де його отримати і що для цього необхідно зробити.

Торговий патент видається державними податковими органами за плату.

Місце видачі патенту залежить від виду діяльності, на провадження якої він виданий, і місцезнаходження структурного підрозділу підприємства.

Суб'єкт підприємницької діяльності отримує торговий патент за місцезнаходженням:

- пункту продажу товарів - при провадженні торговельної діяльності;

- пункту з надання побутових послуг - при наданні побутових послуг;

- грального приміщення - при провадженні грального бізнесу;

- пункту обміну - при здійсненні обміну валюти;

- за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - при здійсненні пересувної торгівлі.

З'ясувавши, де необхідно отримати патент, можна робити наступний крок - придбати торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, яка подається у державний податковий орган.

Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

- найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

- юридичну адресу суб'єкта підприємницької діяльності (витяг з установчих документів);

- вид підприємницької діяльності, провадження якої потребує придбання патенту;

- найменування документа про повну або часткову сплату вартості патенту;

- довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу.

Для придбання торгового патенту підприємець подає до органу податкової служби заявку, яка має бути складена за встановленою формою. Відомості, наведені в поданій підприємцем заявці, посадова особа органу державної податкової служби звіряє з оригіналами первинних документів, на підставі яких заповнюється ця заявка, реєструє її в журналі обліку заявок і заповнює бланк торгового патенту. Тому разом із заявкою у податкову необхідно подати: