Смекни!
smekni.com

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан (стр. 6 из 13)

Деякі автори наводять як адвентивні ряд рослин квітників: наприклад, нагідки лікарські, гвоздику бородату, смілку звислу та інші, а також деякі лікарські й технічні рослини, наприклад лободу амброзієвидну і м’яту колосовидну, змієголовник молдавський тощо, які культивуються людиною, місцями дичавіють поблизу грядок і не поширюються далі. Звичайно ці рослини через рік-другий зникають. Таких рослин у нашій флорі налічується понад 50 видів.

Подібні рослини культивуються в сприятливих для них умовах, створених людиною, а поширення їх у здичавілому стані дуже обмежене. Наші звичайні городні та польові культури також нерідко ростуть поблизу поля та на засмічених місцях. Але істотну частину "біженців" з культури, таких як розрив-трава дрібноквідкова, чорнощир звичайний і багато інших. До цієї ж групи належать рослини, які в минулому культивувалися, а тапер ростуть без догляду людини. Поширення їх обмежене, трапляються вони переважно в тих місцях, де їх колись культивували, і лише деякі з них дуже повільно продовжують поширюватися [20].

Але незважаючи на неспроможність до більш широкого поширення, ці рослини існують тут протягом дуже довгого часу, самостійно поновлюються і здатні до поширення за допомогою природних факторів. Тому ми вважаємо, що вони досить добре пристосувалися до нових умов існування.

Отже,ми розглядаємо найбільш типові адвентивні рослини, тобто рослини, зовсім незвичайні для нашої флори, вторинний ареал яких віддалений від природного на значну відстань і які ростуть в нових умовах без будь-якого догляду з боку людини.

Таких рослин у досліджений нами район було занесено до 30 видів. Деякі з них у нас не прижились і зникли (14 видів) .

Адвентивна флора різноманітна за своїм складом.

Цікаво зазначити, що на території області знайдено декілька нових фори в межах деяких дуже поширених видів, які невідомі на їх батьківщині. Насамперед, великою поліморфністю відрізняється нетреба ельбінська. Мінливість виявляється в розмірах рослин, у формі листків, розміщенні плодів і особливо у формі обгорток сім'янок, їх забарвленні, розмірах, опушенні, довжині і формі шипів і дзьобиків [23].

Крім типової форми чорнощиру звичайного нами виявлено також дві його різновидності, які відрізняються від типових екземплярів формою листків і опушенням. Оскільки в літературі немає їх опису, наводимо його нижче: листки ланцетні, до вузько-ланцетних, цілокраї або з дуже рідкими зубчиками, або опушені з обох. Невелика рослина.

За нашими спостереженнями, на Чернігівщині також інколи зустрічається форма квасениці прямостоячої з дуже опушеним стеблом і черешками листків, невідома на її батьківщині.

Експериментальна частина

різноманітність Адвентивних рослин чернігівської області та її представленість в гербарії ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка

На території Чернігівської області поширені представники 23 видами адвентивних рослин.

Їх родинна і видова представленість така: з родини Ароїдні (Лепеха звичайна), Щирицеві (Щириця запрокинута, Щириця біла, Щириця лободовидна.), Бальзамінові (Розрив трава дрібноквіткова), Бобові (Люцерна хмелевидна ), Кропивові (Кропива коноплевидна), Онагрові (Енотера дворічна), Айстрові (Амброзія полинолиста, Злинка канадська, Чорнощир звичайний, Нетреба альбінська, Галінсога дрібноквіткова, Ромашка непахуча), Пасльонові (Дурман звичайний, Паслін чорний, Блекота чорна), Хрестоцвіті (Хрінниця смердюча), Повитицеві (Повитиця польова), Гречкові (Гречка татарська), Коноплеві (Коноплі звичайні), Злакові (Плоскуха звичайна), Жабурникові (Елодея канадська).

Найбільше знахідок зроблено в Чернігівському, Менському, Ріпкинському, Сосницькому, Коропському районах області за період 1995 – 2002 роки.

Здебільшого адвентивні рослини мають певну еколого-ценотичну і екотопічну приуроченість. Так, на луках, обабіч доріг, газонах міста, на городах та присадибних ділянках досить часто, а в деяких місцях і у великій кількості (переважно на городах та полях області) можна знайти ці рослини: дурман звичайний, паслін чорний, чорнощир звичайний, галінсога дрібноквіткова, ромашка непахуча, плоскуха звичайна, щириця запрокинута, щириця біла, щириця лободовидна.

На болотах, у заболочених місцях поширена лепеха звичайна. У водоймах із повільною течією, в озерах і старицях заплави Десни, Сейму, Смолянки зустрічається елодея канадська.

Серед адвентивних рослин є лікарські рослини (елодея канадська, лепеха звичайна, нетреба ельбинська, амброзія полинолиста, ), декоративні (сиціос кутастий, ваточник сірійський, золотушники канадський і пізній, рудбекія роздільнолиста ), харчові (чорнощир звичайний як олійна рослина, для корму худобі - галінсога дрібноквіткова, окопник шорсткий).

Таблиця 2

Аналіз систематичного складу адвентивної флори Чернігівської області за гербарієм ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка

Назва виду Родина Кількість рослин Місце знаходження (район)
Лепеха звичайна – AcoruscalamusL. Ароїдні - Araceae 4 По всій області
Щириця запрокинута – AmaranthusretroflexusL. Щирицеві – Amarantaceae 3 Бобровицький, Менський
Щириця біла – Amaranthus albus L. Щирицеві – Amarantaceae 6 Менський, Чернігівський
Щириця лободовидна – AmaranthusblitoidesL. Щирицеві – Amarantaceae 3 Чернігівський
Блекота чорна – HyoscyamusnigerL. Пасльонові - Solanaceae 4 Розсіяно по всій області
Галінсога дрібноквіткова - Galinsoga parviflora Cav. Айстрові - Asteraceae 7 По всій області
Ромашка непахуча - Matricaria perforata Merat Айстрові - Asteraceae 5 Чернігівський
Елодея канадська - Elodea canadensis Michx Жабурникові - Hydrochritaceae 3 Чернігівський переважно поліська частина
Плоскуха звичайна – EchinochloacrisgalliBeauv. Злакові - Poaceae 3 По всій області
Коноплі звичайні - CannabisruderalisJ. Коноплеві - Cannabaceae 2 Коропський, Новгород-Сіверський
Гречка татарська – FacopyrumtataricumGaertn Гречкові - Poligonaceae 5 Ніжинський
Чорнощир звичайний - CyclachaenaxanthifoliaFresen Айстрові - Asteraceae 3 Чернігівський
Нетреба альбінська - Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz Айстрові - Asteraceae 3 Чернігівський, Борзнянський
Паслін чорний - SolanumnigrumL. Пасльонові - Solanaceae 4 Чернігівський, Ніжинський
Злинка канадська – Erigeroncanadensis L. Айстрові - Asteraceae 6 По всій області
Повитиця польова – CuscutacampestrisYunck Повитицеві - Cuscutaceae 5 По всій області
Хрінниця смердюча – LepidiumruderaleL. Хрестоцвіті - Brassicaceae 5 Чернігівський, Коропський
Дурман звичайний – DaturastramoniumL. Пасльонові - Solanaceae 6 Чернігівський, Ріпкинський, Менський
Амброзія полинолиста - AmbrosiaartemisiifoliaL. Айстрові - Asteraceae 4 Чернігівський, Щорський
Енотера дворічна – Oenothera biennis L. Онагрові – Onagreaceae 3 По всій області
Кропива коноплевидна – UrticacanabinaL. Кропивові - Urticaceae 3 Менський, Коропський
Люцерна хмелевидна – MedicagolupulinaL. Бобові – Fabaceae 7 Корюкіський, Чернігівський
Розрив трава дрібноквіткова – ImpatiensparvifloraDC. Бальзамінові - Balsaminaceae 3 По всій області

2.3 Географічні ареали адвентивних рослин

Адвентивна флора області різноманітна за своїм походженням. Здебільшого встановити батьківщину адвентивної рослини дуже важко, тому що чимало з них з далеких часів мають великі вторинні ареали, дуже часто віддалені від їх первісного ареалу на величезні відстані.

Серед наших занесених рослин в представники різних частин світу, але переважна їх більшість (41%) американського походження. Це пояснюється тим, до Північна Америка так само, як і північна частина Європи і Азії, належить до єдиної Голарктичної області, в межах якої в багато спільних флористичних елементів. Видів, занесених до нас з Центральної і Південної Америки, значно менше, Америка є батьківщиною 47 видів адвентивної флори, з них 35 видів походить з Північної Америки. Це такі види як елодея канадська; просо волосовидне, щириці – щириця біла, щириця звичайна, хрінниця густоцвіта, квасениця прямостояча, енотера дворічна, ваточник сірійський, повитиця польова, золотушник канадський, злинка канадська, однорічна, чорнощир звичайний, амброзія полинолиста, нетреба ельбінгська, ромашка запашна, рудбекія роздільнолиста.

Батьківщиною окремих видів щириці є тропічна Африка; з Південної Америки походять галінсога дрібноквіткова, нетреба колюча, золотушник пізній.

Середземноморська географічна область за кількістю представників адвентивних рослин, занесених на Україну, займає друге місце. З цієї області походить 29,9% видів. Серед них такі як хрінниця крупковидна, герань розсічена, конюшина розчепірена, люцерна роздільнолиста, окопник шорсткий, куряча сліпота жовта, блекота чорна, вовчок соняшниковий [22].

Батьківщиною деяких видів є Азія. Дурман звичайний походить з Малої Азії, нетреба звичайна – з Середньої Азії. Центральна Азія є батьківщиною: плоскуші, гречки татарської, розрив-трави дрібноквікової, розрив-трави залозистої, вероніки персидської, лепехи звичайної.

Батьківщиною аїру є Південна і Південно-Східна Азія.