Смекни!
smekni.com

Кредитна система США (стр. 4 из 4)

Яка грошово-кредитна політика краще? Відповідь залежить від причин зрушення, що відбулося, у попиті на гроші. Розглянемо три випадки.

1. Зрушення в попиті на гроші відбувається через зміни у швидкості звертання грошей. Ці зміни можуть виникнути внаслідок змін у правилах банківських чи операцій у загальній стратегії контролю і регулювання грошового обігу. У цьому випадку бажано ізолювати реальні економічні сфери від наслідків змін швидкості звертання грошей, дозволяючи кількості грошей, що знаходяться в звертанні, змінюватися в тій же пропорції, що і швидкість звертання грошей, лише помінявши напрямок цих змін на протилежне. Ця процедура збереже номінальну процентну норму відсотка, реальний обсяг виробництва й абсолютний рівень цін постійними величинами. Таким чином, у цьому випадку бажана горизонтальна крива пропозиції грошей.

2. Зрушення в попиті на гроші відбувається внаслідок змін у реальному обсязі виробництва в процесі ділового циклу. Імовірно, у цьому випадку розумно дати процентним ставкам піднятися, згладжуючи циклічне розширення, чи опуститися, згладжуючи циклічний стиск. У цьому випадку бажані похила чи вертикальна криві пропозиції грошей.

3. Зрушення в попиті на гроші відбувається внаслідок зростаючого рівня цін. У цьому випадку ріст кількості грошей, що знаходяться в звертанні, у відповідь на зміну в попиті на гроші лише піділлє олії в полум'я інфляції. Імовірно, необхідно пручатися інфляційним процесам, зберігаючи в звертанні постійна кількість грошей і “опустивши на волю” номінальну норму відсотка. У цьому випадку найкращої виявиться вертикальна крива попиту на гроші.

Література

1. Экономикс: Пер. с англ. // К. Макконелл, С. Брю – Москва: Республіка, 1992.

2. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика: Пер. с англ. // Эдвин Дж. Долан – Санкт-Петербург: Республика, 1993.

3. Державні фінанси України: підручник // О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Фенікс, 2003.

4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник // Л.А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л.Д. Андрисова и др. ­– Москва, 1997.

5. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник // за ред. А.С. Філіпенка. – Київ, 1997.

6. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие // под ред. О.И. Лаврушина. – Москва, 1998.