Смекни!
smekni.com

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк" (стр. 11 из 18)

- цінує відкритість позичальника у відношенні надання банку інформації, що дозволяє банку чітко уявляти собі кожен аспект діяльності клієнта. Одержувана від клієнта інформація, розглядається банком як строго конфіденційна;

- надає кредитні продукти тільки після детальної оцінки всіх можливих ризиків, зв'язаних з позичальником і його діяльністю;

- розглядає позитивну кредитну історію позичальника в нашому банку як підстава для збільшення обсягів і термінів наданого фінансування;

- ставки, по яких банк надає кредитні інструменти, визначаються ринковими умовами і результатами роботи клієнта з банком.

Основні банківські послуги, які надає своїм клієнтам «ПриватБанк», наведено в табл. 2.7.


Таблиця 2.6

Перелік основних банківських продуктів, що надаються

ЗАТ КБ «ПриватБанком» клієнтам (на 1.01.2008 року)

Показники Обсяг в тис. грн. Питома вага, %
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 2520691 7,46
ЦП, що рефінансуються НБУ 21361 0,06
Кошти в інших банках 2252690 6,67
ЦП у торговому портфелі банку 1027950 3,04
ЦП у портфелі банку на продаж 133822 0,40
Кредити, що надані 25708027 76,11
в т. ч. юридичним особам 15553356 60,50
Фізичним особам 10154671 39,50
Активи разом 33777212 100,00

Аналіз даних табл. 2.7 свідчить, що найбільша питома вага припадає на кредити – 76,11%, з них кредитування юридичних осіб – 60,5%, кредитування фізичних осіб – 39,5%.

Кредитування, залишається одним із пріоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.

2007 рік продовжив темпи і починання 2005-2006 рр. у створенні нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2007 р. збільшився майже в 2 рази і склав 25708,027 млн. грн.

При цьому відсоткові ставки за кредитами «ПриватБанку» залишалися одними із найнижчих на ринку кредитних послуг України, табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Вартість кредитних продуктів ЗАТ КБ «ПриватБанк» на 01.01.2008 року

Клієнт банку Персональний банкір
UAH USD EUR RUR UAH USD EUR RUR
1 -3 дня 12 11,5 10,5 19 11 10,5 10 18
4-7 днів 13 12,5 11,5 20 13 11,5 10,5 19
8-15 днів 17 13,5 12,5 21 17 12,5 11,5 21
16-30 днів 19 14,5 13,5 24 18 14 13 23
31-90 днів 20 15,5 14,5 25 19 14,5 13,5 24
91-180 днів 21 16,5 15,5 26 20 15,5 14.5 25
181-365 днів 22 17,5 16,5 28 21 16,5 15,5 27
Більше за 365 днів 23 18,5 17,5 29 22 17,5 16\,.5 28

Також слід зазначити, що ЗАТ «ПриватБанк» посідає одне з лідируючих місць на банківському ринку України з кредитування юридичних осіб.

ЗАТ КБ «ПриватБанк» надає послуги з кредитування юридичних осіб і для цього постійно розробляються нові кредитні програми. Усього в банку працює 8 кредитних програм для юридичних осіб, а саме:

- стандартне кредитування під заставу;

- кредитування у формі овердрафту;

- довгострокове кредитування під інвестиції в нерухомість (офіси, приміщення);

- кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку (у тому числі парку автомобілів);

- кредитування шляхом врахування векселів;

- кредитування з використанням документарних акредитивів;

- кредитування під зовнішньоекономічну діяльність;

- мультивалютне кредитування.

Найбільша питома вага у кредитуванні юридичних осіб ПриватБанку припадає на короткострокові кредитні лінії – 39%, однакову частку мають довгострокові кредити і стандартні кредити під заставу – по 25%.

Аналіз кредитного портфеля за видами валют підтверджує тенденцію минулих років, де валютний кредитний портфель складав понад половину від загального кредитного портфеля.

Диверсифікація сфер кредитування, де: 60 % належить оптовій та роздрібній торгівлі; 26 % — промисловості, утому числі: 12% — хімічній та нафтохімічній промисловості; 1% — машинобудуванню та металообробці; 2% — вуглевидобувній галузі; 8% — харчовій промисловості; 3% — деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості; 5 % — сільському господарству; 5 % — діяльності у сфері інформатизації; 2,6 % — сфері обслуговування і побуту; 0,5 % — транспортним послугам; 0,9 % — іншому.

Якість кредитного портфеля ПриватБанку постійно поліпшується.

Світова практика в економічно розвинутих країнах зі стабільною економікою припускає в банках проблемну заборгованість до 6% від загального кредитно-інвестиційного портфеля. Станом на 31 грудня 2007 року у ЗАТ «ПриватБанк» заборгованість складала 1,6% (з них 1,5% — кредити, видані до 1998 року). Це свідчить про високопрофесійний підхід щодо здійснення моніторингу при видачі кредитів, а також щодо здійснення постійного контролю за діючими кредитами.

За 2007 рік було впроваджено такі перспективні нововведення:

Розроблені нові Генеральні угоди, які дозволяють працювати з підприємствами-партнерами без сплати комісійної винагороди банку.

Банк почав видавати кредити на купівлю товарів споживчого призначення безпосередньо на території магазинів-партнерів за програмою споживчого кредитування, де облаштовані автоматизовані робочі місця для менеджерів банку.

Банк почав видавати споживчі кредити за допомогою мережі Інтернет.

Виключений конкретний перелік товарів, які можуть реалізовуватися за програмою споживчого кредитування. На сьогодні за цією програмою клієнти — фізичні особи можуть придбати будь-які товари, а також деякі послуги (навчання, стоматологічні послуги, ремонт приміщень).

На початок 2007 року було укладено 466 Генеральних угод з магазинами-партнерами, що працюють з банком за програмою споживчого кредитування, тоді як на кінець 2006 року ця цифра склала 3072, а це близько 5000 магазинів та торговельних точок по всій Україні.

Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що значно збільшились обсяги кредитування Так, у січні 2007 року департамент видав 1267 кредитів на суму 409478 доларів США, а у грудні 2007 року ця цифра склала 9833 кредити на суму 2413900 доларів США. Тобто обсяги кредитів, що видаються, за кількістю збільшились приблизно у 8 разів, а за сумою — у 6 разів.

Зі збільшенням обсягів споживчих кредитів, що видаються, збільшився і кредитний портфель майже у 8 разів.

Якщо проаналізувати динаміку за 2006 та 2007 роки за укладеними Генеральними угодами за програмою споживчого кредитування, виданими споживчими кредитами та обсягами кредитного портфеля за споживчими кредитами, то можна простежити тенденцію до постійного зростання цих показників, що говорить про ефективну роботу «Приватбанку» на цьому сегменті ринку банківських послуг.

У 2007 році вперше в Україні впроваджено європейські умови кредитування фізичних осіб: на купівлю житла – строком до 20 років з першим внеском від 5% вартості житла; на купівлю автомобілів – строком до 7 років з першим внеском від 100 грн.

В 2007 році продовжувалося створення нових кредитних продуктів, що сприяло розширенню сфери кредитування.

При цьому відсоткові ставки за кредитами «ПриватБанку» залишалися одними із найнижчих на ринку кредитних послуг України.

Також слід зазначити, що банк посідає одне з лідируючих місць на банківському ринку України з кредитування фізичних осіб.

Відсоткова ставка за кредитами фізичним особам теж установлена на найнижчому рівні в Україні – від 12% річних.

Обсяг кредитування фізичних осіб за 2007 рік збільшився, порівняно з 2006 роком, майже у 1,33 рази. Цих об'ємів вдалося досягти завдяки впровадженню різноманітних програм для кредитування громадян, а саме:

- стандартного кредитування під заставу;

- іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 20 років;

- кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку терміном до 6 років;

- споживчого кредитування терміном до 3-х років на купівлю меблів, аудіо, відео-, побутової й оргтехніки, туристичного спорядження, автозапчастин та інших товарів, а також на одержання послуг (освітніх, медичних, юридичних, туристичних, ремонтних) як у національній валюті України, так і в доларах США;

- ломбардного кредитування.

Питома вага кредитів за цими програмами представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Питома вага кредитів фізичних осіб Приватбанку у 2007 році

«ПриватБанк» надає послуги з кредитування юридичних осіб, і для цього постійно розробляються нові кредитні програми. Усього в банку працює 7 кредитних програм для юридичних осіб, а саме:

- стандартне кредитування під заставу;

- кредитування у формі овердрафту;

- довгострокове кредитування під інвестиції в нерухомість (офіси, приміщення);

- кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку (у тому числі парку автомобілів);

- кредитування шляхом врахування векселів;

- кредитування з використанням документарних акредитивів;

- кредитування під зовнішньоекономічну діяльність.

Питома вага кредитів юридичним особам представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Кредитний портфель юридичних осіб ПриватБанку у 2007 році

З урахуванням розширення мережі філій і відділень банку необхідно відзначити і регіональну структуру кредитного портфеля.

Аналіз кредитного портфеля за видами валют підтверджує тенденцію минулих років, де валютний кредитний портфель становить дві третини від загального кредитного портфеля.