Смекни!
smekni.com

Розрахунок раціонів кормів (стр. 2 из 5)

Для телят молочного періоду випускаються спеціальні комбікорми (стартери).

В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до 2-х місячного віку до 3-4кг, в 4 місяці до 10-12 кг, в 6 місяців до 18-20кг. Якщо на пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то необхідно телят забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма її згодовування залужить від кількості зеленої підкормки і її якості на пасовищі.

При поганому пасовищі і відсутності достатньої кількості зеленої маси чи підкормки телятам згодовують доброї якості сіно або силос, збільшують норму концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.

1.3. Годівля телиць старшого віку.

Тип годівлі телиць в віці 5-24 місяців повинен максимально наближатися до того, яким він буде для корів, що лактують.

Набір кормів в раціоні телиць на протязі року може змінюватися в залежності від того, якими кормами володіє господарство. Сіно до весни можна замінити сінажем, частину силосу коренеплодами. При цьому приблизна структура раціонів для телиць та нетелів повинна бути наступною (по поживності), на 40-45% силосу, 28-30% сіна чи сінажу, 25-30% концентратів і 10% коренеплодів.

В літній період основним кормом для телиць служить зелена трава. Приблизні раціони, складені в залежності від віку і планового добового приросту телиць і нетелів. Для балансування таких раціонів по протеїну і мінеральних речовинах рекомендується використовувати комбікорм наступного складу.

6-10%дерть вівсяна, 8-12% дерть вівсяна,9-13% дерть пшенична, 9-13% дерть кукурудзяна,10-14% дерть горохова 12-185висівки пшеничні,12-16 %шроти, 6-10%трав`яна мука,2,5-3,5% обезфторений фосфат,0,5-1,5% сіль кам`яна кухарська. В 1кг суміші (мішанки) містяться 0,97-1к.од., 150-160 гр. перетравного протеїну, 15-16 гр. кальцію і 9-11 гр. фосфату. Вказану в раціонах кількість кормів згодовують в 2 даванки. Якщо телиць пасуть на достатньо поживних пасовищах, то в літній період вранці роздають комбікорм, а ввечері додатково до пасовища необхідну кількість зеленої маси. При побірному утриманні вранці телицям згодовують добову норму комбікорму і біля половини дозволеної кількості зеленої маси, остачу зеленого корму дають ввечері. В зимовий період роздають комбікорм, сінаж, або буряки, а ввечері – сіно і силос.

Гарні результати отримують при використанні змолотого сіна, змішаного з іншими кормами (сінаж, силос, комбікорм) в однорідну суміш (монораціон). Таку суміш можна роздавати вранці і ввечері. Ремонтні телиці в умовах повноцінної годівлі досягають живої маси 320-340 кг.

Запліднення ремонтних телиць в цьому віці дає можливість отримати перший приплід в 24 місяці. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць сприяє збільшенню виробництва молока і підвищенню його рентабельності.

ВИСНОВКИ

Отже, раціональна система вирощування молодняку з урахування біологічних особливостей тварин, повинне сприяти нормальному росту, розвитку, формуванні високої продуктивності і дужої конституції, продовження строків їх господарського використання.

Склад раціонів при інтенсивному використанні ремонтних телиць повинен відповідати нормам годівлі.

Важливо, щоб у ремонтних телиць з раннього віку була розвинута здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих, соковитих, зелених).

Важливо здійснювати повноцінну збалансовану годівлю, що базується на задоволенні потреб тварин, що ростуть, в енергії, поживних і біологічноактивних речовинах.

При інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць збільшиться виробництво молока і підвищиться його рентабельність.

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:

Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст 500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

Організована на науковій основі інтенсивна відгодівля свиней дозволяє отримати високоякісну свинину. Сучасному споживачу потрібна беконна і м’ясна свинина з високим вмістом білка і помірною кількістю жиру. Основним факторами, що впливають на успіх м’ясної відгодівлі є:

1. висока концентрація обмінної енергії в сухій речовині раціонів;

2. біологічна цінність раціонів, яка визначається його збалансованістю по протеїну, амінокислотам, мінеральним речовинам і вітамінам;

3. високий генетичний потенціал молодняку, що визначається породою, породністю, рівнем селекційної роботи;

4. фізіологічні умови утримання і мікроклімат в приміщеннях;

5. оптимальний вік і кінцева жива маса підсвинків при забої.

Чим вища енергозабезпеченність раціонів, тим при інших однакових умовах вища енергія росту і відгодівлі молодняку свиней при м’ясній відгодівлі молодняку.

Але оптимально високий рівень енергії в раціонах сам по собі ще не забезпечує успіх відгодівлі. Необхідно збалансувати раціон на активному раціоні і повноцінному протеїні за рахунок незамінних амінокислот, по кальцію фосфору і вітамінам в відповідності з нормами годівлі і в залежності від живої маси тварин та середньодобових приростів, що плануються.

Економічно вигідно вести інтенсивну відгодівлю свиней використовувати норми годівлі, розраховані на отримання максимально високих приростів.

Але не всі господарства мають високоякісні повноцінні корма для отримання приростів на рівні 750-800г, тому в залежності від конкретних можливостей використовують один з трьох варіантів норм для вирощування: відгодівлі свиней, розрахованих на отримання за весь період вирощування середньодобовий приріст живої ваги на рівні 500-550 г, 600-650 г, 750-800 г. Чим вищий середньодобовий приріст, який заплановано, тим більше в сухій речовині

Раціонів повинна бути концентрація енергії і поживних речовин і менш клітковини.

В зоні чорноземів з великою розораністю земель сприятливі умови для використання свиням на м`ясній відгодівлі цукрового буряка. В степовій зоні відгодівлю ведуть на зерні і ячмені, кукурудзі і пшениці. Використання в оптимальних кількостях соковитих зелених і грубих кормів при м`ясній відгодівлі свиней забезпечує отримання свинини з меншим вмістом жиру в туші.

Завдання:

Визначити потребу в кормах і рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг в зимовий період середньодобовий приріст 500 г, поголів’я свине 1500.

Таблиця №3. Календарний план відгодівельних свиноферм

Показники Жовтень 31 Листопад 30 Грудень 31 Січень 31 Лютий 28 Березень 31
Поголів`я 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Середньодобовий приріст 450 500 550 500 500 500
Приріст за місяць 14,0 15,0 17,0 16,0 14,0 16,0
Жива маса свиней кг поч. 4,0 54 69 86 102 116
На кінець місяця 54 69 86 102 116 132
Раціони 1 2 3 4 5 6
Кормодні 46500 45000 46500 46500 42000 46500

На зимовий період відгодівлі свиней потрібно скласти 6 раціонів. Їх складають з урахуванням середньодобових приростів і наявних в господарстві на цей період кормів.

На основі відгодівлі свиней складають раціони

Таблиця №4. Раціон відгодівлі свиней на жовтень місяць (I)

Корма кг Суха речов. К.од. МДж Перетравний протеїн лізин Метіонін, цистеїн клітковина Са Р Каротин
1,72 2 22,2 18,9 12 7,2 114 14 12 10
Сіно люцерни 0,3 249 0,13 1,9 30,3 2,2 1,65 75,9 5,1 0,66 14,7
Кормові буряки 3 360 0,36 52 27 1,2 0,6 27 1,2 1,55 0,3
Пшенична дерть 0,5 425 0,64 68 53 1,5 1,85 27 0,4 1,8 0,5 2,1
Кукурудзяна дерть 0,3 257 0,4 4,1 21,9 0,6 0,99 8,5 0,2 1,56
Горохова дерть 0,3 255 0,35 3,9 57,6 4,3 1,65 11,4 0,6 1,29 0,1
Молоко 0,8 72 0,1 1,2 2,8 2,3 0,96 - 1,1 0,8 -
Сіль 0,01
Дикальцій фосфат 5,3 4,4
Всього 1 1,62 1,98 23,1 218 12,7 7,7 139 13,9 12 17,7

Таблиця №5. Раціон відгодівлі свиней на листопад місяць (ІІ)