Смекни!
smekni.com

Розрахунок раціонів кормів (стр. 5 из 5)

Підготовка кормів коштує 10% від загальної вартості кормів:

130918:100х10=13091,83 грн.

Вартість кормів з їх підготовкою:

13098,25+13091,83=144010,08

При відгодівлі свиней від 40-132кг найбільше витрачається коштів на кормові буряки –55444,50грн, та на кукурудзяну дерть – 22049,28грн.

Мінеральні добавки дикальцій фосфат та трикальцій найдорожчі, вартість 1ц - 20,00 грн.

Економічна ефективність виробництва свинини

1. Жива маса тварин при поставці на відгодівлю:

40х150:100=600 ц.

2. Вартість 1 ц живої маси при постановці на відгодівлю:

350грн.

3. Вартість молодняку поставленого на відгодівлю :

350х600=210000 грн.

4. Валовий приріст тварин на відгодівлі :

(132-40)х1500=92х1500=1380 ц.

5. Вартість згодованих кормів:

144010,08 грн.

6.Доля кормів в собівартості приросту :

60%

7.Інші затрати :

144010,08 :60 х 40 = 96006,72 грн.

8. Вартість приросту :

144010,08 +96006,72 = 240016,8 грн.

9.Собівартість 1 ц приросту :

8038 : 1380 = 173,9 грн.

10. Затрати кормів на ц приросту :

240016,8 : 1380 =5,8 ц.

11.Вартість: відгодованих тварин

210000+240016,8 =450016,8 грн.

12.Жива маса відгодованих кормів :

132 х 1500 = 1980 ц.

13. Собівартість 1 ц живої маси відгодованих тварин:

450016,8 : 1980 = 227,28 грн.

14. Реалізаційна ціна 1ц живої маси відгодованих тварин :

280 грн.

15.Виручка від реалізації :

280 х 1980 = 554400 грн.

16. Прибуток :

554400-450016= 1043863,20 грн.

17. Податок від прибутку (40%):

104383,20 :100 х 40=41753,28 грн.

18 .Чистий прибуток :

104383 – 41753,28 =62629,92 грн.

19. Рентабельність :

62629 : 450016,8 х 100=13,9%

ВИСНОВОК

При м`ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг виробництво є прибутковим при даних затратах на корма і кормопідготовку. Кошти отримані від реалізації живої маси свиней цілком покривають витрати на корма . Чистий прибуток при відгодівлі 1500 свиней з середньодобовим приростом 500 г складає 62629,92 грн. Рентабельність виробництва свинини 13,9%

Це вказує на прибутковість даного виробництва. Затрати на корма менші ніж виручка отримана від реалізації свинини. При даних умовах завданні затрати на корма покриваються виручкою від реалізації. Таке виробництво свинини є ефективним і рентабельним.

Використана література

1. Богданов Г.А. Кормление сельско хозяйственных животных., М..: Агропромиздат, 1990 год.

2. Баканов В.Н. Менькин В.К. Кормление сельско хозяйственных животных., М.: Агропромиздат, 1989 год.