Смекни!
smekni.com

Розрахунок раціонів кормів (стр. 4 из 5)

Корма кг Суха речов. К.од. МДж Перетравний протеїн Лізин Метіонін, цистеїн клітковина Са Р Каротин
3,03 3,7 41,2 312 17,2 10,9 230 25 20 16
Сіно люцерни 0,6 498 0,3 3,75 66 4,4 3,3 152 10,2 1,32 29,4
Кормові буряки 6,2 744 0,74 10,8 55,8 2,48 1,24 55,8 2,48 3,1 0,62
Пшенична дерть 0,8 765 1,02 10,9 84,8 2,4 2,96 13,6 0,64 2,88 0,8
Кукурудзяна дерть 0,9 770 1,2 12.3 66,7 1,9 2,97 34,2 0,45 4,68 0,18
Горохова дерть 0,3 255 0,4 3,9 57,6 4,3 1,65 16,2 0,6 1,29 0,06
Трикальційфосфат 0,046 - - - - - - - 14,7 6,7 -
Сіль 0,017
Всього 3,03 3,7 41,7 325 15,5 12 272 29 20 31

Для м’ясної відгодівлі свиней від 40 до 132 кг потрібно 6 різних раціонів, склад яких залежить від віку тварин, породи, маси, а відповідно і потреби в кормах, Код перетравному протеїні Са, Р та ін. А також наявних в господарстві кормів на даний період року.

За зимовий період відгодівля свиней корма не міняються (див. Таблиці). Змінюється тільки їх кількість співвідношення та норми годівлі в залежності від живої маси свиней

В раціонах на 10,11,12 місяці до цих кормів додають збиране молоко відповідно –0,8, 0,7, 1,1кг.

Для забезпечення потреби в кальції та фосфорі згодовують мінеральні добавки дикальцій фосфат та трикальцій фосфат.

Таблиця №10. Загальна потреба в кормах, в натурі, в центнерах. Їх поживність і структура.

Корма Місяць року К.од Стр. кормів Всього
Жовтень 31 Листопад 30 Грудень 31 Січень 31 Лютий 28 Березень 31

Кормодні

46500 45000 46500 46500 42000 46500

Сіно люцерни

139,5 135 232,5 232,5 210 279 1228,5 540,5 6,6,3

Кормовий буряк

1395 1305 2046 2464,5 2394 2883 12487,5 1498,5 18,6

Пшенична дерть

232,5 315 279 372 378 372 1948,5 2494 31,1

Кукурудзяна дерть

139,5 225 232,5 232,5 336 418,5 1584 206,7 36,2

Горохова дерть

139,5 225 232,5 - 84 139,5 1053 1242,5 15,5

Збиране молоко

372 315 511,5 - - - 1198,5 155,8 1,9

Сіль

4,65 4,95 6,51 7,0 6,72 7,91 37,7 - -

Дикальцій фосфат

10,23 - 10,7 - - - 20,9 - -

Трикальцій фосфат

- 9,45 - 21,39 19,74 21,39 72 -¯ -

Поживність

- - - - - - ® 8038 100

Код

920,7 1215 1162,5 11460,1 1428 1720,5 ® 7907 -

Перетравний протеїн, кг

10137 12960 15113 14694 12348 15112 ® 68694 -

На 1 к.од. припадає 87г перетравного протеїну

По структурі кормів можна сказати що при м`ясній відгодівлі свиней най більш використовується дерть кукурудзяна –36,2%,дерть пшенична –31,1%, та кормові буряки -18,6%

Таблиця №11. Площа для вирощування кормів

Корма Згодовано кормів Урожайність, ц/га Площа, га
Сіно люцерни 1228,5 45 27,3
Кормові буряки 12487,5 460 27,2
Пшенична дерть 1948,5 45 43,3
Кукурудзяна дерть 1584 42 37,7
Горохова дерть 1053 30 35,1
Молоко збиране 1198,5 - -
Сіль кухонна 37,7 - -
Дикальцій фосфат 20,9 - -
Трикальцій фосфат 72 - -
Всього Х Х 170,6

Вихід кормів (центнер, к.од.) з 1 гектара площі:

8038:170,6=47,1

Для відгодівлі 1500 голів свиней від 40-132кг потрібно 170,6 га ріллі.

Найбільшу площу займає пшениця –43,3 га при врожайності 45 ц/га, та кукурудза – 37,7 га з урожайністю 42 ц/га.

Таблиця №14. Вартість згодованих кормів.

Корми та мінеральні добавки Згодовано кормів, ц Вартість 1 ц кормів грн. Вартість всіх кормів грн.
Сіно люцерни 1328,5 5,83 7162,16
Кормові буряки 12487,5 4,44 55444,5
Пшенична дерть 1948,5 10,62 20693,07
Кукурудзяна дерть 1584,5 13,92 22049,28
Горохова дерть 1053 15,48 16300,44
Молоко збиране 1198,5 6 7191
Сіль кухонна 37,7 5,83 219,8
Дикальцій фосфат 90,9 20,00 418
Трикальцій фосфат 72 20,00 1440
Всього Х Х 130918,25