Смекни!
smekni.com

Проектування вирощення проса в умовах господарства "Широка Балка" Юр'ївського району Дніпропетровської області (стр. 4 из 8)

h*д*(Wф.п.в. – 1.34*МГ)

Таблиця 6

h d (Wф.п.в.) (Wв.в.)
15 1,3 20,7 13,9 132,6
Hi 20 1,4 20,7 15,4 148,4
Phik 50 1,4 20,7 13,8 483
Pk 100 1,5 20,7 13,4 1095

Класифікація механічних елементів ґрунту

Таблиця 11

Фракції Hi Phik Pk Сума фракцій
1 - 0.25 0,5 0,9 0,7 0,4 2,5
0,25 - 0,05 10,5 9,3 11,4 10,5 41,7
0,05 - 0,01 23,6 30,5 29,4 28,7 112,2
0,01 - 0,005 17,4 15,2 16,5 17,1 66,2
0,005 - 0,001 12,6 6,3 7,4 9,4 35,7
<0,001 35,4 37,8 34,9 33,9 142

Висновок: ґрунт – крупнопилевато-мулеватий

Характеристика ґрунту ріллі в господарстві

Таблиця 12

Ґрунтова різниця Площа,га Механічний склад Потужність перегнійного горизонту Орний шар, см Вміст гумусу,% Вміст, мг/100г грунту рН сольової витяжки
Р2О5 К2О
Чорнозем звичайний малогумусований 309 крупно-пилевато-важко-суглинковий 85-100 28 5,1 9,9 15,5 6,7
Чорнозем звичайний малогумусований 416 середньо-глинистий 85-100 28 3,1 9,9 15,5 6,7
Чорнозем звичайний малогумусований 538 крупно-пилувато-середньо-суглинковий 95-115 28 3,1 10,3 12,0 6,7
Чорнозем звичайний малогумусований 149 піщано-легко-суглинковий 80-95 27 3,0 10,4 12,3 6,6
Чорнозем звичайний малогумусований 602 легко-глинистий 60-75 25 4,1 7,7 15,5 6,7
Чорнозем звичайний середньогумусований 297 легко-глинистий 90-105 28 5,6 9,8 15,5 6,6
Чорнозем звичайний середньогумусований 98 середньо-глинистий 80-85 27 5,6 9,8 15,5 6,6
Чорнозем південний 249 крупно-пилевато-важко-суглинковий 60-70 25 3,9 7,8 16,0 6,7
Чорнозем південний 221 крупно-пилувато-середньо-суглинковий 60-65 27 3,9 7,8 16,1 6,7

1.3.Землекориcтyвання

Землекористування господарства розташоване в степовій зоні різнотравно-типчаково-ковильній її підзоні. В даний час, у результаті розорювання території, природна рослинність характерна для даної підзони майже цілком знищена. На збережених цілинних ділянках видова сполука травостою під впливом випасу дуже змінилася. Основу травостою степових цілинних ділянок, розташованих на схилах балок, складають вузьколисті злаки, типчак, тонконіг та ін.

До складу степового різнотрав'я входять: полинь австрійська, синьоголовник, гикавка сіра, молочай хрящуватий і лозяний.

По днищах балок рослинність змінюється у бік характерної до лугового степу. Травостій тут більш пишний і менше вигорає в літню пору. У травостої маються пирій повзучий, тонконіг вузьколистий, цикорій дикий та ін. На дні балки, де ґрунтові води підходять близько до поверхні, рослинність складається з бекманії, пирію, подорожника, кінського щавлю, зустрічаються осоки. З бур'янів, що засмічують ґрунти господарства, найбільш поширений в'юнок польовий, осот рожевий, лобода, суріпиця, мишій зелений, амброзія.

Видовий склад бур'янів і ступінь засміченості полів

На полях господарства поширені наступні бур’яни :

1. Рані ярі:

-гірчиця польова / Sinapis arvensis/

горчица полевая

2. Пізні ярі:

-щириця звичайна /Amаranthus retroflexus/ щирица обыкновенная

-лобода біла / Chenopodium album /

марь белая

-чорнощир звичайний /Cyclachaena xanthifolia/ циклопена дурнищниколистная

3. Зимуючі:

-грицики звичайні /Capsеlla bursa pastoris / пастушья сумка

-ромашка непахуча /Matricаria perforata / ромашка непахучая

-волошка синя /Centaurea cyanus/

василексиний

-талабан польовий /Thlaspi arvense/

яруткаполевая

4. Озимі:

-бромус польовий / Bromus arvensis /

костерполевой

-бромус житній / Bromus secаlinus/

костерржаной

5. Дворічні:

-буркун лікарський /Melilotus officinalis/ донник лекарственный

-буркун білий /Melilotus album/

донник белый

6. Багаторічні кореневищні:

-пирій повзучій /Elytrigia repens/

пырей ползучий

7. Багаторічні коренепаросткові:

-осот жовтий польовий / Sonshus arvensis/ осот полевой

-молочай лозяний /Euphorbia virgita/ молочай ползучий

-березка польова /Convolvulus arvensis/ вьюнок полевой

Взагалі, кліматичні умови і рельєф сприяють більш-менш нормальному усмоктуванню атмосферних опадів, відсутності або слабкому розвитку ерозії, але все-таки є випадки де ґрунти помітно ушкоджуються ерозією, у результаті якої потужність гумусного шару зменшується. У деяких випадках на поверхні є вимоїни. З метою припинення ерозії, на цих ґрунтах обробку варто проводити тільки поперек схилів, а також потрібно вносити під зяблеву оранку гній з підвищеною нормою, щоб підвищити вміст органічної речовини в цих ґрунтах.

Засміченість посівів можна оцінити на 1-2 бали. Для боротьби з бур'янами, а також шкідниками і хворобами сприяє оранка, що веде також до поповнення вологи.

Крім механічних способів (оранка) існують і хімічні (застосування гербіцидів), біологічні й ін.

1.4.Схеми основних сiвозмiн, структура лосiвних площ врожайнiсть

Структура посівних площ та урожайність с.-г. культур в господарстві

Таблиця 13

с.-г. культура і пари Площа посіву Урожайність, ц/га Середня
га % 2004р. 2005р. 2006р.
Озима пшениця 117 10,95 31,4 31,2 28,6 30,4
Ярий ячмінь 144 13,49 26,0 24,8 23,2 24,7
Цукровий буряк 82,75 7,75 306 344 270 306,7
Соняшник 143 13,4 18,2 20,4 16,1 18,2
Кукурудза на зерно 140,25 13,14 33,5 32,5 34,9 33,6
Горох 137 12,8 19,0 19,1 17,2 18,4
Багаторічні трави 251 23,5 33,3 31,6 34,5 33,1
Овес 53 4,97 23,2 22,8 19,1 21,7
Всього 1068 100 - - - -

1.6 Існуючі сівозміни у бригаді

Схеми раніше введених і освоєних сівозмін у бригаді

1.польова сівозміна2.польова сівозміна

площа 406га площа 662 га

Середній розмір поля 58 гаСередній розмір поля 82.75 га

Таблиця 14

№ поля Чергування культури і пару № поля Чергування культури і пару
1 Чорний пар 1 Багаторічні трави
2 Озима пшениця 2 Багаторічні трави
3 Кукурудза на зерно 3 Багаторічні трави
4 Зернобобові 4 Озима пшениця
5 Просо 5 Цукровий буряк
6 Озима пшениця 6 Картопля
7 Соняшник 7 Кукурудза на зерно
8 - 8 Просо

Загальна площа ріллі, зайнята сівозмінами – 1068га.

Восьмипільна сівозміна вірна, у кожної культури підходящі попередники. Ця сівозміна є трав’янопросапною.

А от семипільна сівозміна потребує змін. Наприклад, було би доречно поміняти місцями 4-е і 5-е поле, ярий ячмінь з зернобобовими. Так як озима пшениця більш цінна культура – для неї будуть кращім попередником зернобобові, а от ярий ячмінь зовсім недопустимий попередник для неї. Взагалі, для озимої пшениці недопустимими попередниками є будь-які ярі та озимі зернові. Це зумовлено тим, що в цієї групи одні й ті ж самі шкідники та фітопатогени.

Так багато вчених вважають головною причиною зниження врожайності незмінних посівів – наявність в ґрунті токсичних речовин, що виділяються мікроорганізмами, коренями самої рослини чи рослинними рештками, що розкладаються. Ці специфічні речовини, впливають токсично на одну культуру, і є безпечними для інших. Чергування різних культур – найліпший засіб детоксикації ґрунту.

Зниження врожайності беззмінних посівів пояснюється також порушенням рівноваги між видами мікроорганізмів, що веде до збіднення мікрофлори, а також до появи в рослинах сумісності і несумісності – явище ґрунтовтоми.

Вихід кормових одиниць з 1 га сівозмінної ріллі – 45,1ц

Вихід зерна з 1 га сівозмінної площі :

60,8ц – озимої пшениці (з двох полів)

33,6ц – кукурудзи

24,7ц – ярого ячменю

Всього (60,8+33,6+24,7)/ 4 = 29,8ц

Продуктивність ріллі відносно висока, в порівнянні з продуктивністю інших господарств цього району.


Розрахунки продуктивності 1 га ріллі

Таблиця 15

с.-г. культура Основна і побічна продукція Середня площа за останні 3 роки Основна продукція Побічна продукція Вміст 1ц продукції Валовий вміст протеїну, ц Вихід кормових одиниць із продукції, ц
Середня урожайність Валовий збір Відношення основної до побічної Урожайність Валовий збір Кормових одиниць Перетравного протеїну Основної продукції Побічної продукції Всього Основної Побічної Всього
га %
Озима пшениця зерно 57,1 16,5 30,4 1735,8 1:2 60,8 3471,7 1,19 12 20829,6 1735,8 22565,4 2065,7 694,3 2760,0
солома 0,20 0,5
кукурудза на зерно зерно 55,7 16,0 33,6 1871,5 1:2 67,2 3743,0 1,32 7,8 14593,8 5240,2 19834 2470,4 1422,3 3892,7
солома 0,38 1,4
горох зерно 57,0 16,4 18,4 1048,8 1:1,5 27,6 1573,2 1,17 19,5 20451,6 24541,9 44993,5 1227,1 1022,6 2249,7
сіно 0,49 12,8
зелений корм 0,16 2,8
Ярий ячмінь зерно 59,7 17,1 24,7 1474,6 1:1,4 34.6 2065,6 1,13 8 11796,8 2685,3 14482,1 1666,3 681,6 2347,9
солома 0,33 1,3
Озима пшениця зерно 59,5 17,0 30,4 1808,8 1:2 60,8 3617,6 1,19 12 21705,6 1808,8 23514,4 2152,5 723,5 2876
солома 0,20 0,5
соняшник насіння 59,3 17,0 18,2 1079,3 1:0,3 5,46 312,9 1,14 12,1 13059,5 2033,8 15093,3 1230,4 348,5 1578,9
макуха 1,09 3,9
стебла 0,11 2,6
Всього 348 100 - - - - - - - - - 140482,7 - - 15705,2

Таблиця 16