Смекни!
smekni.com

Проектування вирощення проса в умовах господарства "Широка Балка" Юр'ївського району Дніпропетровської області (стр. 5 из 8)

с.-г. культура Площа, га Запланована (розрахункова) врожайність на рік освоєння нових сівозмін Фактори приросту врожайності
Підвищення культури землеробства Внесення нові сорти Зниження втрат при зборі
добрив пестицидів
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Чорний пар 54 - - - - - -
Озима пшениця(2 поля) 111,6 (56+55,6) 31,9 1,5 - - - -
Кукурудза на зерно 61 35,3 1,5 - - 0,2 -
Горох 62 19,3 - - - - 0,9
Ярий ячмінь 60,4 25,9 1,2 - - - -
Соняшник 57 19,1 - - - 0,9 -
Разом посівна площа 406 - - - - - -

2.2 Розробка удосконалених сівозмін

Можливі варіанти ланок розробленої сівозміни

Варіанти ланок
1. 2. 3.
Чорний пар Просо Горох
Озима пшениця Ярий ячмінь Озима пшениця
- - Соняшник

Можливі варіанти схеми сівозмін:

Перша сівозміна Друга сівозміна Третя сівозміна
1.Чорний пар 1.Чорний пар 1.Чорний пар
2.Озима пшениця 2.Озима пшениця 2.Озима пшениця
3.Кукурудза на зерно 3.Озима пшениця 3.Горох
4.Ярий ячмінь 4.Горох 4.Озима пшениця
5.Горох 5.Просо 5.Кукурудза на зерно
6.Озима пшениця 6.Ярий ячмінь 6.Ярий ячмінь
7.Соняшник 7.Соняшник 7.Соняшник

Розроблена нова, удосконалена сівозміна господарства

Таблиця 17

с.-г. культура Площа, га Структура сівозмін, % Кількість полів, яке займає культура Схема прийнятої сівозміни
Чорний пар 54 13,3 1 1. Чорний пар2. Озима пшениця3. Просо4. Ярий ячмінь5. Горох6. Озима пшениця7. Соняшник
Озима пшениця 116,4 28,7 2
Просо 61 15,0 1
Горох 55,6 13,7 1
Ярий ячмінь 62 15,3 1
Соняшник 57 14,0 1
Всього 406 100 7

Розрахунки продуктивності основної сівозміни

Таблиця 18

с.-г. культура Основна і побічна продукція Середня площа за останні 3 роки Основна продукція Побічна продукція Вміст 1ц продукції Валовий вміст протеїну, ц Вихід кормових одиниць із продукції, ц
Середня урожайність Валовий збір Відношення основної до побічної Урожайність Валовий збір Кормових одиниць Перетравного протеїну Основної продукції Побічної продукції Всього Основної Побічної Всього
га %
Озима пшениця зерно 57,1 16,5 31,9 1821,5 1:2 63,8 3643 1,19 12 21858 1821,5 23679,5 2167,6 728,6 2896,2
солома 0,20 0,5
Просо зерно 55,7 16,0 35,3 1977,4 1:2 70,6 3954,8 1,32 7,8 15423,7 5536,7 20969,4 2610,2 1506,6 4116,8
солома 0,38 1,4
Ярий ячмінь зерно 59,7 17,1 25,9 1546,2 1:1,4 36,3 2164,7 1,13 8 12369,6 2814,1 15183,7 1747,2 714,3 2461,5
солома 0,33 1,3
Горох зерно 57,0 16,4 19,3 1100,1 1:1,5 28,9 1650,1 1,17 19,5 21451,9 25741,6 47193,5 1287,1 1072,5 2359,6
зелений корм 0,16 2,8
сіно 0,49 12,8
Озима пшениця зерно 59,5 17,0 31,9 1898,0 1:2 63,8 3796,0 1,19 12 22776,0 1898,0 24674,0 2258,6 759,2 3017,8
солома 0,20 0,5
Соняшник насіння 59,3 17,0 19,1 1123,6 1:0,3 5,73 337,1 1,14 12,1 13595,6 2191,2 15786,8 1280,9 404,5 1685,4
макуха 1,09 3,9
стебла 0,11 2,6
Всього 348 100 - - - - - - - - - 147487 - - 16537

Вихід кормових одиниць з 1 га сівозмінної ріллі – 47,5ц

Вихід зерна з 1 га сівозмінної площі : 31,3ц

2.5 Ротаційна таблиця засвоєної сівозміни.

Таблиця 20

7 6 5 4 3 2 1 № поля
Кукурудза на зерно Горох Озима пшениця Ярий ячмінь Соняшник Озима пшениця Чорний пар 2006 Чергування культур освоєної сівозміни по роках
Ярий ячмінь Озима пшениця Соняшник Горох Чорний пар Кукурудза на зерно Озима пшениця 2007
Горох Соняшник Чорний пар Озима пшениця Озима пшениця Ярий ячмінь Кукурудза на зерно 2008
Озима пшениця Чорний пар Озима пшениця Соняшник Просо Горох Ярий ячмінь 2009
Соняшник Озима пшениця Кукурудза на зерно Чорний пар Ярий ячмінь Озима пшениця Горох 2010
Чорний пар Кукурудза на зерно Ярий ячмінь Озима пшениця Горох Соняшник Озима пшениця 2011
Озима пшениця Ярий ячмінь Горох Кукурудза на зерно Озима пшениця Чорний пар Соняшник 2012
Кукурудза на зерно Горох Озима пшениця Ярий ячмінь Соняшник Озима пшениця Чорний пар 2013

2.Народногосподарське значення культури, економiчна ефективнiсть виробництва її в гослодарствi.

Господарське значення. Серед основних круп'яних культур СНД найбiльш поширеною е просо. Воно цiнне своїм пшоном, яке вщзначаеться високими харчовими якостями.

У складi пшона вміст бiлка становить 12 %, крохмалю 81 %, жиру 3,5 %, клiтковини 1- 2 %. За вмістом бiлка пшоно наближаеться до манно! i кукурудзяноi круп, переважае ячмiнну, перлову, гречану i особливо рисову крупи, поступаючись лише вiвсянiй, яка мiстить до 16 % бiлка. У його складi бiльше жиру, нiж у крупi iнших культур, крім вiвсяноi, багато крохмалю та порiвняно мало клiтковини. Пшоно багате на зольнi елементи, мiстить TaKi важливi вiтамiни, як B1, B5, РР, а та кож мiкроелементи. Швидко розварюеться (через 25 - 30 хв), дае високий привар (12 - 13 %), а каша добре засвоюеть­ся органiзмом людини. У Казахстанi з пшона готують особливу де­лiкатесну кашу «тару». Iнколи з пшона виготовляють борошно, яке ВIшористовують у кондитерсы{iй прuомисловостi.

Просо мае кормове значення. Иого зерно та пшоняна каша ­практично незамiнний корм для курчат. Використання проса для дорослих курей пiдвищуе ix несучiсть i мiцнiсть Шlеарлупи яець. Для вiдгодiвлi гусей, свиней до6рим кормом е просяне борошно у сумiшi з картоплею або iншими харчовими вiдходами. Вiдходи Biд переробки проса на пшоно, у складi як их е до 16 % бiлка та багато жиру, - цiнний концентрований корм для тварин. Луску, яка за­лишаеться при виробництвi пшона, використовують для виготов­лення комбiкормiв.