Смекни!
smekni.com

Основи страхової діяльності (стр. 3 из 3)

Визначаємо участь цесіонарія у виплатах страхових відшкодувань:

Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні

Майно підприємства вартістю 30 тис. грн. застраховано за системою пропорційної відповідальності на суму 17 тис. грн.

Розрахувати суму збитку, при якій страхове відшкодування буде складати 10 тис. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке система пропорційної відповідальності?

Система страхової відповідальності обумовлює співвідношення страхової суми застрахованого майна і фактичного збитку.

У практиці страхування застосовуються такі системи страхової відповідальності: система дійсної вартості; система пропорційної відповідальності; система першого ризику; система відбудовної вартості; система граничної відповідальності.

Страхування з системи пропорційної відповідальності означає неповне страхування вартості об'єкта і величина страхового відшкодування в цьому випадку визначається як добуток збитку на співвідношення страхової суми до страхової оцінки об'єкта страхування. Формула розрахунку страхового відшкодування з пропорційної системи подана в конспекті лекцій.

Страхування з системи першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми.

Збиток у межах страхової суми називається першим або ризиком, що відшкодовується. Збиток понад страхової суми називається другим або ризиком, що не відшкодовується.

Розв’язання

,

де:

B - страхове відшкодування;

У - сума збитку;

S - страхова сума;

Co- страхова оцінка.

,

Відповідь: сума збитку дорівнює 5666,66 грн.

Задача 10. Тема: майнове страхування

Підприємство застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю від протиправних дій третіх осіб на суму - 200тис. грн. За умовами страхування нетто-ставка становить - 0,2%, умовна франшиза становить - 8% і при цьому знижка з тарифу складає - 9%. Навантаження в структурі тарифної ставки визначена в розмірі - 15%. У результаті протиправних дій підприємству нанесений матеріальний збиток у розмірі - 25 тис. грн.

Визначити розмір страхової премії, що зобов'язаний сплатити страхувальник і розмір страхового відшкодування, що одержить страхувальник.

Розв’язання

,

де:

Тб - страховий тариф або брутто-ставка;

Тн - нетто-ставка;

f - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки.

Відповідь: так як франшиза (16000 грн.) більше ніж фактичний збиток (25000 грн.), то страхувальник зобов’язаний сплатити страхову премію.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про страхування" Відомості Верховної Ради України. 1996 р.,№18.

2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування".

3. Шихов А.К. СТРАХОВАНИЕ: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000 - 431с.

4. Шахов В.В. СТРАХОВАНИЕ. Учебник для вузов. М.: Страховой полис ЮНИТИ. 1997.

5. СТРАХОВОЕ ДЕЛО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1999.

6. Рябикин В.И. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. М.: Фистатинформ, 1996.

7. Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. СТРАХУВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Навчально-методичний посібник. - Харків: Бурун Книга, 2004, - 376 с.

8. Залєтов О.М. СТРАХУВАННЯ: Навчальний посібник. К.: Міжнародна агенція „Bee Zone”, 2003. - 320 с.