Смекни!
smekni.com

Розрахунок кормової бази великої рогатої худоби (стр. 2 из 3)

• скошування та подрібнення рослин;

• транспортування зеленої маси до місця силосування;

• укладання, розрівнювання та ущільнення силосованої маси в сховищі;

• щільне укриття та ізоляція сировини від повітря після заповнення сховища.

• Найбільше значні втрати поживних речовин спостерігаються в умовах вологості сировини, що силосується більше 75% (втрати з соком), під час заповнення силосної траншеї більше 5 днів, при поганому ущільнені маси та недостатній герметизації.

В останній час для силосування зелених рослин, застосовують органічні мінеральні кислоти та їх суміші, кислотно-сольові суміші та сольові препарати. Найбільш поширеним в нашій країні є силос кукурудзяний, виготовлений з сировини молочно-воскової та воскової фази вегетації. 1 кг кукурудзяного силосу містить 0,2 норм од. та 14 г перетравного протеїну. Добрий силос має ароматно-фруктовий слабо кислий хлібний запах, зелений чи жовтувато-зелений колір, помітну структуру засилосованих рослин, містить багато каротину, вітаміну С, та інших вітамінів. Силос має дієтичні властивості, посилює секрецію травних залоз, поліпшує травлення, сприяє кращому використанню інших кормів (особливо грубих).

Для розкислення силосу в умовах надлишку органічних кислот застосовують карбамід (сечовину), що дозволяє також збагатити цей корм азотом. Молодняку великої рогатої худоби застосовують переважно комбінований силос. Запліснявілий, гнилий і мерзлий силос небезпечний для здоров'я тварин.

Сінаж - це корм, який одержують шляхом під в'ялення до вологості 45-55% трав, що збирають в ранні фази вегетації. На відміну від силосу сінаж зберігається за рахунок фізіологічної сухості середовища, коли завдяки вологості сировини 45 - 55% всмоктуюча сила бактерій урівноважується водно стримуючою силою рослинних клітин.

Сінаж зазвичай готують з однорічних га багаторічних бобових, злакових трав та з їх сумішей. Багаторічні злакові трави скошують в фазі початку колосіння, а багаторічні бобові - в фазі бутонізації.

Технологія приготування сінажу складається з наступних операцій:

• скошування трав з одночасним плющенням бобових;

• під в'ялення та згрібання в валки зеленої маси;

• підбирання, подрібнення з одночасним навантаженням маси із валків в транспортні засоби;

• транспортування та складання маси в сховище;

• ретельне трамбування маси важким трактором в траншеях;

• герметизація маси в спорудах.

В баштах трамбування не здійснюють, ущільнення відбувається під дією власної маси.

В сінажі міститься до 80% цукру від його початкової кількості сировини; запобігається гідроліз до 40% білка корму. В результаті одержують прісний корм (рН близько 5), близький по вмісту цукру до зеленої трави, який охоче поїдається худобою. В 1 кг сінажу виготовленого з молодих багаторічних трав містить 0,34-0,35 корм.од., 50-70 г перетравного протеїну, більш ніж 40 мг каротину. Загальні витрати поживних речовин при виготовленні сінажу не перевищують 13-17%.

Сінаж доброї якості має ароматний фруктовий запах, зелений, або солом'яно жовтий колір. В лабораторії якість сінажу визначають з урахуванням таких показників (масова частка сухої речовини; масова частка в сухій речовині сирого протеїну; масова частка в сухій речовині сирої клітковини; масова частка в сухій речовині легкорозчинних вуглеводі; вміст каротину в сухій речовині; масова частка масляної кислоти не більш 0,2% для сінажу 3 класу). Вийняту сінажну масу необхідно використати протягом 1-2 днів. Добова даванка сінажу молодняку великої рогатої худоби 2-6 місячного віку 3-4, а молодняку старше 1 року 10-12 кг. Згодовуючи

сінаж молоднякові (9-12 міс. віку), великій рогатій худобі (10 кг сінажу з конюшини і 1,2 кг концкормів) одержують добові прирости живої маси 850-900 г.

Коренебульбоплоди та баштанні культури відзначаються високим вмістом води (70-90%), низьким протеїну (1-2%), жиру та клітковини. Суха речовина їх складається переважно з БЕР, основним компонентом яких в коренеплодах є цукор, а в бульбоплодах - крохмаль. В сухій речовині коренеплодів 4-12% сирого протеїну, половина з якого не білкові азотні сполуки. Золи в коренеплодах мало, вона містить в основному солі калію і мало кальцію і фосфору. Вітамінів ці корми містять мало, за винятком вітаміну С. Морква та гарбуз багаті на каротин. Органічна речовина коренебульбоплодів високо перетравна. Завдяки добрим смаковим якостям коренебульбоплоди охоче поїдаються тваринам, мають прекрасні дієтичні властивості.

До коренеплодів відносяться кормовий, цукровий та напівцукровий буряк, бруква, турнепс, морква. Буряк кормовий містить в середньому 12% сухої речовини, в 1 кг - 0,12 корм.од. та 9 г перетравного протеїну, 40 г цукру. 1 кг цукрових буряків містить 0,24 корм.од, 7 г перетравного протеїну, 120 г цукру та 23% сухої речовини. У з специфічних складових частин буряку слід назвати щавлеву кислоту та її солі, нітрати і сапоніни. Добова даванка цукрового буряку обмежується 6-8 кг. Напівцукровий буряк містить 17% сухої речовини, 0,17 корм.од./кг, 9г перетравного протеїну, 80г/кг - цукру. Буряк в раціонах худоби є в основному, джерелом цукру.

Із бульбоплодів найбільш поширеним кормом є картопля. В 1 кг цього корму міститься 0,3 корм.од., 12г перетравного протеїну і 140г крохмалю. Картопля містить 22% сухої речовини, вона бідна на клітковину та жир, протеїну також мало, але туберин - основний білок картоплі - має високу біологічну цінність. В картоплі майже відсутній каротин, є в помітних кількостях вітаміни В1 та В2, міститься соланін. Мерзлі та брудні коренебульбоплоди згодовувати худобі не можна.

Концентровані корми.

Зернові відносяться до концентрованих кормів. В залежності від хімічного складу всі зернові корми поділяють на вуглеводисті - зерна злакових та білкові - зерна бобових. Вологість зернових, в середньому, близько 15%. Із зернових злакових в годівлі тварин використовують ячмінь, кукурудзу, овес, сорго, просо, пшеницю, жито. В зерні злакових багато легко перетравних вуглеводів (60-70% БЕР, з них 55-57% крохмалю), мало протеїну (10-14%). Повноцінність протеїну не висока через нестачу деяких амінокислот.

Вміст жиру в зернах злаків не високий і складає від 2% у пшениці до 5% у вівса. В зернах, покритих плівками (овес та ячмінь), вміст клітковини значно вищий (до 30% у вівса) ніж в зернах без плівок (3% в голозерних злаках). Загальний вміст мінеральних речовин в зернах злаків коливається від 1,5% до 5%; в золі переважають солі фосфорної кислоти та калій, а кальцію мало. Окрім кукурудзи злаки містять дуже мало каротину; значно багатіші вони на вітаміни Е1, В1, В2, В3, В4, В5. За енергетичною цінністю першість належить зерну кукурудзи (1,33 корм.од./кг), найменша загальна поживність - зерна проса (0,98 корм.од./кг). Не дивлячись на високу перетравність органічної речовини (90%) зерно кукурудзи бідне на протеїн, лізин, окремі макро та мікроелементи.

До бобових зернових відносяться горох, кормові боби, соя, чечивиця. Зерна бобових відзначаються високим вмістом протеїну, низьким жиру (за виключенням сої). Зерна бобових культур містять більше амінокислот, ніж зерна злакових (соя - 34,5%, горох - 22,2%). Перетравлюється протеїн бобових тваринами значно гірше протеїну злаків через наявність в зерні бобових інгібіторів протеаз. Жир зерна бобових порівняно багатий на холестерин та лецитин. В зерні бобових міститься більше кобальту, йоду, молібдену та цинку ніж в зернах злаків, але менше марганцю. Зерна бобових містять в 1,5 рази більше ніж злаки вітаміну В2, в два рази вітамінів В1 і та В3, в 3-4 рази холіна.

Найбільш висока загальна поживність у зерна сої - 1,45 корм.од./кг та 281 г/кг перетравного протеїну, найбільш низька загальна поживність у бобів кормових - 1,1 корм.од./кг та 227 г/кг перетравного протеїну.

Для годівлі тварин краще використовувати суміш злаків і бобових, наприклад, кукурудзи та сої. Цілі зерна через тверду, багату на клітковину оболонку рідко використовують в годівлі, так як поживні речовини їх погано перетравлюються. Тому зернові необхідно підготувати до згодовування.

До таких способів підготовки зернових до згодовування відносять подрібнення, плющення, розмелювання, піджарювання, запарювання, дріжжування, осолоджування, екстрагування та мікронізація.

Подрібнення, плющення - найбільш поширені способі підготовки зернових до згодовування. Поживні речовини дерті значно краще перетравлюються ніж зерна. Запарювання як і тестування застосовується для руйнування інгібіторів протеаз, що дозволяє підвищити перетравність протеїну бобових. Іноді термічну обробку зернових застосовують для знищення грибів, якими уражене зерно.

Дріжджування та осолодження зернових застосовується з метою підвищення біологічної цінності протеїну та смакових якостей цих кормів. Екстрагування та мікронізація дозволяє також підвищити перетравність поживних речовин зернових. З метою підвищення біологічної повноцінності зерна застосовують пророщування або виготовлення із нього гідропонного корму, більш багатого на критичні амінокислоти, а також каротин.

Структура кормової бази (%) в залежності від рівня

продуктивності корів

Групи кормів Продуктивність корів (кг)
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
солома 5 3 3 2 2 2 2 1
Сіно 5 5 5 6 6 6 6 6
сінаж 5 5 5 6 6 6 6 6
силос 25 23 21 18 17 16 16 15
коренеплоди 8 9 9 10 9 9 9 9
Зелені корми 30 29 28 27 27 26 24 24
Концентровані корми 22 26 29 31 33 35 37 39

Для розрахунків прийняти слідуючу урожайність кормових культур (ц з 1 га в натурі)