Смекни!
smekni.com

Розрахунок кормової бази великої рогатої худоби (стр. 3 из 3)

Сіно багаторічних трав – 40

Сіно однорічних трав – 30

Сінаж люцерновий – 150

Силос кукурудзяний – 250

Буряк кормовий – 300

Кукурудза на з/к – 180

Багаторічні трави – 200

Однорічні трави – 150

Зернофуражні в середньому – 30

Вміст мінеральних елементів в кормових добавках

(в 100г добавки-грамів)

Добавки Са Р
Діамонійфосфат - 23
дінатрійфосфат - 20
крейда 37 -
монокальційфосфат 15 22
мононатрійфосфат - 24
Борошно з мідій 34 -
Преципітат кормов. 25 19
Обезфтор. фосфат 34 16

Солі мікроелементів

мікроелемент Сіль мікроелементу В 1г солі
Fe Сірчанокисле залізо 204
Cu Сірчанокисла мідь 237
Zn Вуглекислий цинк 580
Mn Сірчанокис. марганець 221
Co Хлористий кобальт 248
I Йодистий калій 754

Вітамінні препарати (в 1г)

«Тривіт» - А-10000МО

Д3 – 20000МО

Є – 10мг

Ретинол-ацетат масляний – А – 1100000МО

Мікровіт (порошок) - А – 325000МО

Ергокальціферолмасляний – Д2-200000МО

Мікровіт –Д2-200000МО

Токоферол масляний – Е – 300мг

Мікровіт – Е – 250мг

Синтетичний каротин – 5мг β-каротину ( 1мг каротину=400МО віт А)

ІІ Проектна частина

Індивідуальне завдання

А5. – загальне поголів`я худоби: - 25 гол.

Б4. – річна молочна продуктивність корів (кг): - 400 кг.

1. Розрахувати потребу в кормових одиницях для корів, нетелів і молодняку, підсумувати загальну потребу в кормових одиницях за формулою:

Річна потреба в енергії корів

Річний надій , кг Кормових одиниць, ц Річний надій, кг Кормових одиниць, ц
2500 31,25 4500 46,35
3000 34,50 5000 51,00
3500 38,50 5500 55,55
4000 42,00 6000 60,35

Річна потреба в енергії молодняку

Вікова група Кормових одиниць, ц
Нетелі 23,40
Телиці 1-2 роки 18,18
Телята до 1 року 11,97

Потреба в кормових одиницях

Голів На 1 гол. за рік,ц На все поголів`я, ц
Корови 11 42 462
Нетелі 4 23,4 94
Телиці 1-2 роки 4 18,18 73
Телята до 1 року 6 11,97 72
Всього 25 - 701

Потреба в окремих кормах згідно структури

корми Структура, % К. ОД., ц К. ОД. в 1ц Кормів в натурі, ц Страх. фонд, ц 15% Загальна потреба, ц
разом 100 701 - - - -
Солома 2 14 0,2 70 11 81
Сіно лучн. 6 42 0,42 100 15 115
Сінаж 6 42 0,35 120 18 138
Силос 18 127 0,2 635 95 730
Буряки 10 70 0,12 583 87 680
Зелені корми 27 189 0,24 788 - 788
Концентровані 31 217 1 217 33 250

Примітка:Страховий фонд для зелених кормів не враховується

Розрахунок потреби в кормах на умовну голову

Розрахувати умовне поголів`я ,перемноживши корів на 1,0, нетелів та весь молодняк – на 0,65 і підсумувати загальну кількість умовних голів.

Корови – 11 гол х 1 = 11 гол.

Нетелі та весь молодняк – 14 гол х 0,65 = 9 гол.

Загальна кількість умовних голів – 11 гол + 9 гол = 20 гол.

Потреба в кормах в розрахунку на умовну голову (літній період - 155днів, зимовий - 210 днів)

Корми За рік на умовну гол.,ц За добу влітку,кг За добу взимку,кг
Солома 3,5 - 2
Сіно 5 - 2,4
Сінаж 6 - 3
Силос 6 - 15
Буряки кормові 31,7 - 14
Зелені корми 29 19 -
Концкорми 10,8 7 7

Примітка:Без страхового фонду

5.Скласти за загальноприйнятою формою 2 раціони на зимовий і літній періоди на умовну голову. Для визначення норм годівлі прийняти за умовну голову дійну корову. Жива маса однакова в обидва періоди . Добовий надій літом – 50% річного надою розділити на 155 днів, зимою – 50% річного надою розділити на 210 днів. Ввести в раціон необхідні кормові добавки. Визначити – структуру раціону , тип раціону, КЕ, ПЕВ, ЦПВ, ВПВ, СР на 100 кг живої маси, % клітковини в СР раціону.

Розрахувати потребу в земельних площах для виробництва основних кормів за формою:

Потреба в земельних площах для вирощування кормів

Корми Загальна потреба,ц Врожайність,ц/га Земельна площа,га
Сіно багаторічнихтрав (70%) 80.5 40 2
Сіно однорічнихтрав (30%) 34.5 30 1.2
Сінаж люцерновий 138 150 1
Силос кукурудзяний 730 250 3
Коренеплоди 680 300 2.3
Зелені корми:Кукурудза (30%) 236.4 180 1.3
Багаторічні трави(50%) 394 200 2
Однорічні трави(20%) 157.6 150 1.1
Зернофураж 250 30 8.3
Всього - - 22.2

Раціон. Дійної корови масою 500 кг, добовий надій 10 кг, жирномолочність 3,8% , фаза лактації 6-7, вгодованість середня на зимовий період.


Корми На1голЗадобу В раціоні
п/п К.О ОЕ,Мдж СР,кг П/Пг Клітковинаг Цукорг Крохмальг Сир. жиру,г
Норма - 11,1 131,5 14,5 1110 3915 1000 1502,5 355
1 Солома 2 0,4 9,5 0,2 1 72,8 0,6 0 2,6
2 Сіно лучне 2,4 1 16,4 2,1 132 631,2 48 0 60
3 Сінаж 3 1.1 12.6 1.4 213 381 57 36 51
4 Силос 15 3 34.5 3.8 210 1125 90 120 150
5 Буряки кормові 14 1.7 23.1 1.7 126 126 560 42 15
6 Концентровані 7 7 64.4 6.3 553 679 175 2240 280
7 NaCl 77 г
8 Вуглекислий цинк 0.5 г
9
Всього в раціоні 43.5 14.2 160.5 15.5 1235 3015 930.6 2438 558.6
+,- до норми +3.1 +29 +1 +125 -900 -69.4 +935.5 +203.6
NaClг Caг Mgг Feмг Cuмг Znмг Coмг Mnмг Jмг Каротин D, МО Ег
77 77 54 22,5 85,5 28 890 100 665 7,8 665 8,9 49,8 11,1 445
- 0,6 0,2 0,2 1,5 0,2 72 0,4 5,8 0,1 8,8 0,1 0,8 1 0
- 17,3 5.3 4.1 40.1 4.1 451.2 13.4 50.9 0.2 225.6 1 36 360 144
- 32.7 3 2.7 35.7 3.6 378 18.9 27.6 0.2 67.5 0.4 120 495 75
- 21 6 7.5 43.5 6 915 15 87 0.3 60 0.9 300 750 690
- 5.6 7 2.8 56 2.8 112 26.6 46.2 1.4 155.4 1.4 14 - 9.4
- 10.5 23.8 8.4 37.8 9.1 287 34.3 161 0.7 399 0.7 9.1 - 91
77
290
77 87.7 45.3 25.7 214.6 25.8 2215.2 108.6 668.5 2.9 915.9 4.5 479.9 1606 1009.4
- 10.7 +3.2 +129.1 -2.2 +1325.2 +8.6 +3.5 -4.9 +250.9 -4.4 +430.1 +1594.9 +564.4

Структура раціону:Грубі корми - 17 %

Тип раціону:

Соковиті корми - 66.7 %

Концентровані - 16.3 %

Сирої клітковини в % від СР = 19.5

Відношення Са : Р= 2 : 1

КЕ= 0.9

ПЕВ= 87

ЦПВ= 0.75

ВПВ= 1: 2.7

Раціон

Дійної корови масою 500 кг, добовий надій 13 кг, жирномолочність 3,8% , фаза лактації 6-7, вгодованість середня на літній період.

Корми На1голЗадобу В раціоні
п/п К.О ОЕ,Мдж СР,кг П/Пг Клітковинаг Цукорг Крохмальг Сир. жиру,г
Норма - 11,1 131,5 14,5 1110 3915 1000 1502,5 355
1 Трава конюшини 3 0.6 5.6 0.7 81 183 36 12 24
2 Трава люцерни 5 1.1 8.9 1.3 190 340 70 20 35
3 Трава заливних лук 11 2.6 32.2 3.4 286 946 264 69.3 110
4 Концентровані : 7 - - - - - - - -
дерть кукурудзяна 2 2.7 24.4 1.7 146 76 80 1110 84
дерть вівсяна 2.5 2.5 23 2.3 197.5 242.5 62.5 800 100
дерть пшенична 2.5 3.3 27.5 2.3 265 42.5 50 1387.5 50
5 NaCl 77 г - - - - - - - -
6 Калій йодистий 9мг - - - - - - - -
7 Преципітат кормовий 100г - - - - - - - -
8 Меляса 1 0.8 9.4 0.8 60 - 543 - -
Всього в раціоні 27.2 13.6 131 12.5 1225 1830 1105.5 3398.8 403
+,- до норми +2.5 -0.5 -2 +115 -2085 +105.5 +1896.3 +48
NaClг Caг Mgг Feмг Cuмг Znмг Coмг Mnмг Jмг Каротин Ег
77 77 54 22,5 85,5 28 890 100 665 7,8 665 8,9 49,75 11,1 445
- 11.1 1.8 1.8 6.3 1.5 297 6 35.7 0.2 49.2 0.1 120 6.9 120
- 22.5 3.5 3.0 26.5 5 170 13 30.5 0.3 41.5 0.1 220 12.5 250
- 30.8 9.9 13.2 45.1 7.7 407 6.6 96.8 1 239.8 1 385 35.2 770
- - - - - - - - - - - - - - -
- 1 10.4 2.8 10.4 2 606 5.8 59.2 0.1 7.8 0.2 13.6 - 45.5
- 3.8 8.5 3 13.5 3.3 102.5 12.3 57.5 0.3 142.5 0.3 3.3 - 32.5
- 2 9 2.5 8.5 3 100 16.5 57.5 0.3 115 0.3 2.5 - 30
77 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 2 - - - - - - 7 - - -
- 25 19 - - 6 - 39 307 6 45 - - - -
- 3.2 0.2 0.1 33 1.4 283 4.6 20.8 - 24,6 0.9 - - 3
77 99.4 62.3 26.4 145.3 29.9 1965.5 103.8 708.2 8.2 690.4 9.9 744.4 54.6 1251
- +22.4 +8.3 +3.9 +59.8 +1.9 +1075.5 +3.8 +.02 +0.4 +0.4 +1 +694.65 +43.5 +806

Структура раціону:Грубі корми - Тип раціону:

Соковиті корми - 70 %

Концентровані - 30 %

Сирої клітковини в % від СР = 1.5

Відношення Са : Р= 1.5 : 1

КЕ= 1.088

ПЕВ= 90.1

ЦПВ= 0.90

ВПВ= 1: 3.7


Висновки і пропозиції

1. Річна структура кормової бази задовольняє потребу худоби в енергії.

2. Для забезпечення кормами 29 голів великої рогатої худоби необхідно 22.2 га земельної площі.

3. Для мінерального балансування раціонів потрібно придбати такі кормові добавки:

- кухонна сіль 4.8 ц;

- вуглекислий цинк 0.021 ц;

- меляса 31 ц;

- калій йодид 0.28 ц;

- преципітат кормовий 3.1 ц.