Смекни!
smekni.com

Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці (стр. 2 из 10)

В таблиці 4 наведені показники собівартості і трудомісткості продукції за останні 3 роки

Таблиця 1.4

Собівартість і трудомісткість продукції рослинництва

Затрати праці год/т Собівартість грн/т
Культура Роки Роки
2005 2006 2007 2005 2006 2007
Озима пшениця 8 10 12 195 255 395
Ячмінь 13 10 6 185 280 251
Просо 10 17 18 107 262 351
Гречка 16 20 14 123 458 423
Кукурудза зерно 2 4 3 184 237 310
Цукровий буряк 27 42 38 123 193 140
Соняшник 5 3 3 884 574 410
Насінники корм. Коренеплодів 382 226 359 7443 3495 5838

Як видно з таблиці 1.4 затрати праці на виробництво 1 тони продукції прямо залежать від урожайності цієї культури в даний рік. Собівартість продукції з кожним роком зростає ,це пояснюється диспаритетом цін на с.г. продукцію і матеріально технічними ресурсами необхідними для вирощування.

1.2. Аналіз використання машинно-тракторного парку (МТП)

Наявність тракторів і їх наробіток по марках навелено в таблиці 1.5

Таблиця 1.5

Наявність тракторів по марках та їх наробіток

рік марка трактора кількість річний обсяг робіт, ум.ст.га відпрацьовано виробіток ,ум.ст.га
Фізичних Умовних днів змін на фізичний трактор на умовний трактор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2005 К-701 1 2,7 1475,8 94 113 1475,8 15,7 13,1 546,6 5,8 4,8
Т-150 1 1,65 489,6 136 136 489,6 3,6 3,6 296,7 2,2 2,2
Т-150К 3 4,95 1587,6 588 588 529,2 2,7 2,7 320,7 1,6 1,6
ДТ-75 3 3 1333,8 342 342 444,6 3,9 3,9 444,6 3,9 3,9
Т-70С 2 1,8 423 282 282 211,5 1,5 1,5 235 1,6 1,6
МТЗ-80 4 2,8 793,6 992 992 198,4 0,8 0,8 283,4 1,1 1,1
ЮМЗ-6Л 2 1,2 420 420 420 210 1 1 350 1,7 1,7
Т-40АМ 2 1 1185,6 247 247 592,8 4,8 4,8 1185,6 5,3 5,3
Т-25А 2 0,6 729 405 405 364,5 1,8 1,8 1215 6 6
Т-16М 2 0,44 703 639 639 351,5 1,1 1,1 1597,7 5 5
ВСЬОГО 22 20,14 9141 4145 4164 4867,9 36,9 34,3 6475,3 34,2 33,2
2006 К-701 1 2,7 577,2 37 45 577,2 15,6 12,8 213,8 5,8 4,8
Т-150 1 1,65 363 110 110 363 3,3 3,3 220 2 2
Т-150К 3 4,95 1696,5 585 585 365,5 2,9 2,9 342,7 1,8 1,8
ДТ-75 2 2 1740,8 256 256 870,4 6,8 6,8 870,4 6,8 6,8
Т-70С 1 0,9 195,2 122 122 195,2 1,6 1,6 216,9 1,8 1,8
МТЗ-80 3 2,1 476,7 681 681 158,9 0,7 0,7 227 1 1
ЮМЗ-6Л 4 2,4 963,6 876 876 240,9 1,1 1,1 401,5 1,8 1,8
Т-40АМ 1 0,5 916,5 235 235 916,5 3,9 3,9 1833 7,8 7,8
Т-25А 1 0,3 243,1 187 187 243,1 1,3 1,3 810,3 4,3 4,3
Т-16М 2 0,44 736,8 614 614 368,4 1,2 1,2 1674,5 5,5 5,5
ВСЬОГО 19 17,94 7909,4 3703 3711 4299,1 38,4 35,6 6810,1 38,6 37,6
2007 К-701 1 2,7 1274,1 93 102 1274,1 13,7 12,5 471,9 5,1 4,6
Т-150 1 1,65 578,1 123 123 578,1 4,7 4,7 350,4 2,8 2,8
Т-150К 2 3,3 1187,2 424 424 593,6 2,8 2,8 359,8 1,7 1,7
ДТ-75 1 1 1894,2 287 287 1894,2 6,6 6,6 1894,2 6,6 6,6
Т-70С 1 0,9 306,8 118 118 306,8 2,6 2,6 340,9 2,9 2,9
МТЗ-80 3 2,1 650,7 723 723 216,9 0,9 0,9 309,9 1,3 1,3
ЮМЗ-6Л 6 3,6 1339 1030 1030 223,2 1,3 1,3 371,9 2,2 2,2
Т-40АМ 1 0,5 131,2 32 32 131,2 4,1 4,1 262,4 8,2 8,2
Т-16М 2 0,44 532 591 591 266 0,9 0,9 1209,1 4,1 4,1
ВСЬОГО 18 16,19 7893,3 3421 3430 5484,1 37,6 36,4 5570,5 34,9 34,4

Як видно з таблиці 1 .5 кількість тракторів в господарстві за останні три роки зменшилась і відповідно знизився річний обсяг робіт, що приводить до розтягування агротехнічних строків виконання операцій , а як наслідок втрата врожаю сільськогосподарських культур. Для ефективного використання МТП в господарстві необхідно встановити двохзмінний робочий день у напружений період вирощування сільськогосподарських культур .

Таблиця 1.6 Показники використання самохідних сільськогосподарських машин

рік комбайни і їх марки кількість,шт обсяг робіт виробіток, Га
за сезон за день
1 2 3 4 5 6
2005 зернозбиральні ДОН-1500 1 974 270 11,3
СК-5 "НИВА" 6 704 5,1
кормозбиральні ДОН-680 1 970 402 5,6
КПС-5Г 2 568 8,3
бурякозбиральні КС-6 1 97 52 2,9
РКС-6 1 45 2,6
2006 зернозбиральні ДОН-1500 4 911 225 11,3
СК-5 "НИВА" 1 686 5,1
кормозбиральні ДОН-680 1 1023 411 5,6
КПС-5Г 1 612 8,3
бурякозбиральні КС-6 1 72 37 2,9
РКС-6 1 35 2,6
2007 зернозбиральні ДОН-1500 1 849 285 8,9
СК-5 "НИВА" 4 564 4,7
кормозбиральні ДОН-680 1 1262 515 14,7
КПС-5Г 2 747 11,7
бурякозбиральні КС-6 1 100 53 2,8
РКС-6 1 47 2,5

Як видно з таблиці 1.6 за останні три роки кількість зернозбиральних комбайнів зменшилось. Комбайни відпрацювали свій ресурс і вони були списані. Неспроможність господарства поновити парк зернозбиральних комбайнів приводить до того, що збільшується навантаження на працюючі комбайни, затримуються строки збирання врожаю, а отже збільшуються І втрати. На збирання врожаю залучаються наймана техніка, але звичайно з запізненням і вирощений урожай повністю зібрати не вдається.

Матеріально-технічна база технічного обслуговування машин включає комплекс будівель і споруд, обладнання, засоби механізації і зв'язку. До складу матеріально-технічної бази входять такі об'єкти: ремонтна майстерня з пунктом технічного обслуговування і діагностики, авто гараж, машинний двір, нафтогосподарство, склад, будівля для відпочинку механізаторів; пересувні засоби для обслуговування МТП, заправний агрегат, агрегат технічної допомоги: засоби оперативного управління роботою МТП внутрігосподарський радіотелефонний диспетчерський зв'язок.

До складу сектора технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки входять : ремонтна майстерня , матеріально-технічний склад , службово0побутове приміщення , майданчик для тракторів і сільськогосподарських машин , майданчик для миття машин.

Головним об'єктом даного сектора є ремонтна майстерня для поточного ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. В ремонтній майстерні одночасно може знаходитись на ремонті і обслуговуванні сім тракторів. Споруда майстерні не типова, до її складу входять токарний цех , слюсарно-інструментальний цех , зварювальний цех , кузня, компресорна та кімната адміністративно-побутового призначення.

В господарстві будувалась типова майстерня, але із-за відсутності коштів будівництво законсервоване.

Планування і організацію технічного обслуговування і ремонту тракторів виконує завідуючий машинним двором тракторної бригади.

В господарстві зберігання техніки здійснюється на відкритих площадках і закритих складах. За постановку техніки на зберігання несе відповідальність завідуючий машинним двором.

1.3 Аналіз показників вирощування та зберігання озимої пшениці

Економічна ефективність виробництва озимої пшениці в господарстві за 2005-2007 роки наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Роки Площа , Га Урожайність , т/Га Валовий збір Витрати робочого часу , год/т Собівартість ,грн/т
2005 400 2,11 846 8 195
2006 435 1,68 734 10 255
2007 630 1,3 819 12 395

Як видно з таблиці посівна площа озимої пшениці не стабільна.Це пояснюється тим , що в окремі роки в наслідок несприятливих кліматичних умов частина посівів гине .