Смекни!
smekni.com

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк") (стр. 11 из 21)


Рис.2.5. – Концентрація часток прибутків банківської системи в перших 30 банках України станом на 01.01.2007 року (за 2006 рік)


Рис.2.6. – Динаміка посилення концентрації часток активів банківської системи в перших 30 банках України на протязі 2005 – 2007 років


В Додатку Б наведені основні показники діяльності перших 30 банків рейтингу банківської системи України станом на 01.01.2006, 01.01.2007, 01.04.2007 року, розміщені Асоціацією комерційних банків України [ ].

В табл.2.1 наведені результати аналізу концентрації ресурсної бази комерційних банків України станом на 01.04.2007 року.

Таблиця 2.1 Результати розрахунку концентрації ресурсної бази в банківському секторі України станом на 01.04.2007 ( «кластерний підхід»)

№ з/п Назва характерного агрегату балансу банка Ступінь концентрації в %
В перших 30 банках В перших 5 банках В АКБ “Приватбанк”
1 Частка загальних активів балансу банківської системи 80,0 38,4 11,0
2 Частка власного капіталу 72,3 34,0 9,2
3 Частка депозитів до запитання фізичних осіб 19,5 14,0 3,5
4 Частка строкових депозитів фізичних осіб 64,4 30,6 11,7
5 Частка депозитів до запитання юридичних осіб 34,6 16,0 4,4
6 Частка строкових депозитів юридичних осіб 44,0 16,4 5,6
7 Частка сумарного прибутку банківської системи 83,6 45,1 11,9

Таким чином, проведений аналіз «кластерного підходу» по ресурсній базі банків показує, що в банківській системі України станом на 2007 рік працює класичний механізм монополістичної конкуренції, який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% ресурсів банківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 5 банках рейтингу зосереджені практично 30% ресурсів банківської системи та 45% загального прибутку . Немонополізованим для сучасного стану є сегменти депозитів “до запитання” фізичних осіб та поточні і строкові депозити юридичних осіб, оскільки юридичні особи спираються в своїй діяльності на створені для себе малі комерційні банки (“кишенькові гаманці”).

В табл.2.2 наведені результати аналізу концентрації обсягів активних операцій комерційних банків України станом на 01.04.2007 року.

Таблиця 2.2 Результати розрахунку концентрації обсягів активних операцій в банківському секторі України станом на 01.04.2007(«кластерний підхід»)

№ з/п Назва характерного агрегату балансу банка Ступінь концентрації в %
В перших 30 банках В перших 5 банках В АКБ “Приватбанк”
1 Частка загальних активів балансу банківської системи 80,0 38,4 11,0
2 Частка наданих міжбанківських кредитів 76,33 28,8 17,84
3 Частка наданих кредитів юридичним особам 79,39 35,5 8,89
4 Частка наданих кредитів фізичним особам 84,3 51,05 14,52
5 Частка коштів, вкладених в активні операції з цінними паперами 82,45 27,5 7,52

Проведений аналіз «кластерного підходу» по базі обсягів активних операцій банків показує, що в банківській системі України станом на 2007 рік також працює класичний механізм монополістичної конкуренції, який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% обсягів активних операцій банківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 5 банках рейтингу зосереджені не менше 30% обсягів активних операцій, а по кредитам фізичних осіб – навіть 51%. Немонополізованих сегментів на ринку активних операцій в банківській системі України немає.

Рис.2.7. – Концентрація обсягів часток міжбанківських кредитів в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.8. – Концентрація обсягів часток кредитів, наданих юридичним особам в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року


Рис.2.9. – Концентрація обсягів часток кредитів, наданих фізичним особам в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.10. – Концентрація обсягів часток коштів, вкладених в операції з цінними паперами в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

2.2 Аналіз стану конкурентоспроможності банку

Заснований 1992 року, комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів Приват-Банку складає 33,777 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками 2006 року склав 506,208 млн. грн.

У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваності серед населення без підказки: 64%. ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України.


Таблиця 2.3 Основні характеристики інфраструктури та клієнтської бази АКБ “Приватбанк”

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Приват-банк” був лідером банківської системи України і займав наступні рейтингові місця [ ]:

- Обсяг валюти активів балансу – 21 664,360 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг власного капіталу – 2 307,466 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг статутного капіталу – 189,228 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 16 763,230 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 9 966,027 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 4 016,333 млн.грн.( 3 місце);

- Обсяг балансового прибутку – 472,042 млн.грн.( 1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу – 41,774 % ( 11 місце);

- Прибутковість активів балансу – 2,179 % ( 6 місце);

Станом на 01.01.2007 року (за результатами 2006 року) АКБ „Приват-банк” закріпив позиції лідера і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [80] та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу – 32 680,0 млн.грн.( 1 місце – 10,31%);

- Обсяг власного капіталу – 4 0290,442 млн.грн.( 1 місце – 9,49%);

- Обсяг статутного капіталу – 312,971 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 27 532,83 млн.грн.( 1 місце – 10,9%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 14 735,393 млн.грн.( 1 місце – 15,1%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 8 240,128 млн.грн.( 1 місце – 9,534%);

- Обсяг балансового прибутку – 471,775 млн.грн.( 1 місце – 11,91%);

- Прибутковість статутного капіталу – 22,66 % (24 місце);

- Прибутковість активів балансу – 1,444 % (33 місце);

На рис.Г.1 – Г.26 Додатку Г наведені результати оцінки конкурентоспро-можності АКБ «Приватбанк» у всіх сегментах ринку банківських послуг фізичним особам в Україні. Як показує аналіз даних рис. Г.1-Г.26 маркетингова політика пропозиції банківських послуг фізичним особам АКБ «Приватбанк» характеризується мінімізацією пропонуємих ставок депозитних ресурсів (вкладів населення) – ставки покупки ресурсів та максимізацією пропонуємих ставок за використання банківських продуктів – ставки продажу послуг. В табл.2.3 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів та ставки продажу послуг АКБ «Приватбанк» відносно конкурентів, розраховані як:

а) Коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок:

(2.1)

де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів населення і-го виду;

б) Коефіцієнт конкурентної привабливості кредитних ставок: та ставок за надання послуг (продаж банківських послуг):

(2.2)

де – ставка_мін(j) – мінімальна ставка кредитів та послуг населенню j-го виду;

Аналіз результатів, наведених в табл.2.3 та на рис.Г.1 –Г.26, показує , що в сегменті ринку банківських послуг для фізичних осіб конкурентні коефіцієнти привабливості АКБ “Приватбанк” в середньому становлять 0,707, а діапазон коефіцієнтів для різних послуг знаходиться серед значень 0,2 –0,85, тобто:

- доходна ставка депозитів для фізосіб в банку нижче, ніж у банків- конкурентів;

- кредитна ставка та ставка комісійних за надання послуг фізособам в банку вища, ніж у банків-конкурентів.


Таблиця 2.4 Коефіцієнти конкурентоспроможності АКБ «Приватбанк» за рівнем привабливості депозитних та кредитно – розрахункових послуг фізичним особам

№ з/п Назва банківської послуги Ставка чи сумарна ставка АКБ «Приват-банк» Мінімальна (для кредитів та послуг) і максимальна (для депозитів) ставка на ринку Коефіцієнт конкуренттної привабливості пропозицій АКБ «Приватбанк»
1. Ощадні вклади на 12 місяців (гривня) 13,5% 16,0% 0,84
2. Ощадні вклади на 12 місяців (долар США) 9,0% 11,3% 0,80
3. Ощадні вклади на 12 місяців (євро) 7,7% 9,5% 0,81
4. Доходні вклади (зняття процентів, без поповнення та зняття) на 12 місяців (гривн) 13,25% 16,0% 0,83
5. Доходні вклади на 12 місяців (дол. США) 8,5% 11,0% 0,77
6. Доходні вклади на 12 місяців (євро) 7,5% 9,0% 0,83
7. Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 12 місяців (гривня) 13,75% 17,0% 0,81
8. Накопичувальні вклади на 12 місяців (долар США) 8,75% 12,0% 0,73
9. Накопичувальні вклади на 12 місяців (євро) 7,75% 10,0% 0,78
10. Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 12 місяців (гривня) 1,5% 11,0% 0,14
11. Універсальні вклади на 12 місяців (долар США) 3,3% 7,5% 0,44
12. Універсальні вклади на 12 місяців (євро) 1,3% 6,0% 0,22
13. Переводи по Україні в гривнях (5000 грн.) 75,0 45,0 0,60
14. Переводи по Україні в доларах США (1000$) 30,0 13,0 0,43
15. Переводи по Росії та СНД в доларах США(1000$) 30,0 15,0 0,50
16. Переводи в доларах США в розвинені країни світу (1000$) 30,0 30,0 1,00
17. Кредит 300000 грн. на 10 років за квартиру вартістю 400000 грн. 105,0% 85,0% 0,81
18. Кредит 300000 грн. на 20 років за квартиру вартістю 400000 грн. 210,0% 168,0% 0,80
19. Кредит 300000 грн. на 25 років за квартиру вартістю 400000 грн. 262,0% 219,0% 0,84
20. Кредит 60 000 доларів США на 10 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США 85,0% 64,0% 0,75
21. Кредит 60 000 доларів США на 20 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США 170,0% 125,0% 0,74
22. Кредит 60 000 доларів США на 25 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США 212,0% 163,0% 0,77
23. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 3 роки, сума кредиту 100000 грн.) 28,00% 22,00% 0,79
24. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 5 років, сума кредиту 100000 грн.) 45,00% 35,00% 0,78
25. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 7 років, сума кредиту 100000 грн.) 62,00% 56,00% 0,90
26. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 3 роки, сума кредиту 20 000 доларів США) 22,00% 18,00% 0,82
27. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 5 років, сума кредиту 20 000 доларів США) 35,00% 29,00% 0,83
28. Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 7 років, сума кредиту 20 000 доларів США) 48,00% 43,00% 0,90
29. Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (долари США – 1000$) 51,0 28,5 0,56
30. Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (євро - 1000євро) 51,0 28,5 0,56
31. Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (гривна - 1000 грн.) 125,0 72,5 0,58
32. Рейтинг кредитних карт, оплата товару готівкою через зняття в банкоматі (сума кредиту - 4 000 грн., строк – 12 мес.) 23% 17% 0,74
33. Рейтинг кредитних карт, оплата товару в торговій мережі (сума кредиту - 4 000 грн., строк - 12 мес.) 23% 15% 0,65
34. Середній показник послуг 0,707

Таким чином, проведений аналіз показав: