Смекни!
smekni.com

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк") (стр. 14 из 21)

Пенсіонерам, які бажають отримувати пенсію у ПриватБанку, оформлюється поточний рахунок пенсіонера, на який буде надходити пенсія від органів соціального забезпечення. Пенсіонер оформлює заяву в ПриватБанку. Після цього банк доставляє його заяву в пенсійні органи і контролює надходження пенсії. Пенсія безкоштовно нараховується на поточний рахунок пенсіонера, виплачується або перераховується за заявою пенсіонера (наприклад для сплати комунальних платежів).

Прості проценти нараховуються й виплачуються щомісячно. На суму неотриманих раніше процентів проценти не нараховуються. Процентна ставка може змінюватись з перебігом строку дії договору. До договору безкоштовно може бути складено заповідальне розпорядження. За бажанням можна оформити довіреність на розпорядження своїм вкладом іншій особі. Для оформлення вкладу клієнт повинен надати паспорт і довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера.


Таблиця 3.3 Умова вкладу “Строковий пенсійний”

Термін вкладу 12 місяців
Валюта вкладу Гривня
Довкладення Не передбачені
Відсотки Помісячно
Відсоткові ставки - у гривні
Дострокове розірвання за кожний неповний термін вкладу:- до витікання 6-ти місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,33; - у період від 6-ти до 12 місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,5.

Опис послуги “Вклад строковий пенсійний”.

Оформляється всім клієнтам, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію. По вкладу встановлена підвищена процентна ставка. Вклади укладаються на термін 12 місяців. Після закінчення 12 місяців нарахування відсотків припиняється. Мінімальна сума вкладу за системою - 200 гривень. Допускається дострокове розірвання вкладу. При цьому здійснюється виплата клієнтові відсотків за зниженою процентною ставкою.

Поповнення рахунка, а також зняття частини суми вкладу без розірвання договору не допускається. Прості проценти нараховуються і виплачуються щомісяця. На суму неотриманих раніше процентів проценти не нараховуються. Процентна ставка протягом терміну вкладу не змінюється.

До договору безкоштовно може бути складене заповідальне розпорядження. При бажанні можна оформити доручення на розпорядження своїм вкладом іншій особі Для оформлення вкладу клієнт повинен надати паспорт і довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера, а також пенсійне посвідчення.

Таблиця 3.4 Умова вкладу “Пенсійний накопичувальний”

Термін вкладу 6, 12 місяців, з пролонгаціей на новий строк
Валюта вкладу Гривня
Довкладення Готівкою, або перерахуванням із пластикової картки
Відсотки наприкінці терміну вкладу, капіталізуються, виплачуються при розірванні договору
Відсоткові ставки - у гривні
Дострокове розірвання за кожний неповний термін вкладу:- до витікання 3-х місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,33;- у період від 3-х до 6-ти місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,5;- у період від 6-ти до 12 місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,67.

Форма послуги - депозит з нарахуванням процентів наприкінці терміну, з можливістю довкладень, у т.ч. шляхом регулярних перерахувань на депозит з пенсійної пластикової карти та автоматичною пролонгацією терміну вкладу.

Параметри депозиту:

- термін - 6, 12 місяців з моменту оформлення договору;

- лонгація - так, автоматично, на термін вкладу, зазначений при оформленні без появи вкладника до банку. При цьому розрахунок відсотків на кожний новий термін вкладу здійснюється за процентною ставкою, що діє в БАНКУ для депозитних вкладів "Пенсійний накопичувальний", які продовжуються, на день закінчення попереднього терміну вкладу, без укладення додаткових угод до договору.

- валюта - гривня;

- мінімальна сума вкладу - 10 гривень. В якості суми депозитної угоди вказується сума першого внеску (у випадку наявності схеми регулярних платежів - сума регулярного платежу для поповнення депозиту).

- зарахування коштів - Вклад може відкриватися з відстрочкою зарахування коштів. У випадку відсутності надходжень на вклад і збереження фактичного нульового залишку коштів на вкладі протягом 2-х місяців з дня укладення, вклад автоматично закривається.

- % ставка - у гривні

- нарахування % - в останній день терміну вкладу. Нарахування процентів здійснюється напривінці терміну вкладу. Капіталізація процентів здійснюється наприкінці терміну вкладу. На наступному інтервалі (6, 12 місяців) нарахування процентів здійснюється на суму коштів на рахунку, включаючи суму вкладу, довкладень та зарахованих процентів.

- зняття % до закінчення терміну договору - немає;

- довкладення - так. Здійснюються або шляхом внесення готівки, або шляхом регулярних перерахувань із пенсійної картки.

- мінімальна сума довкладень - 10 грн.

- максимальна сума збільшення коштів на вкладі протягом місяця - 10 000 грн. на місяць для вкладів у національній валюті. Вирахування місяця починається з дати оформлення договору, а не з дати надходження коштів.

- зняття частини вкладу - без розірвання договору немає;

- дострокове розірвання - так, у відділенні банку, у межах одного населеного пункту, де оформлявся вклад. При достроковому розірванні передбачена виплата клієнтові відсотків за кожний неповний термін вкладу за зниженою процентною ставкою:

- до закінчення 3-х місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,33;

- у період від 3-х до 6-ти місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,5;

- у період від 6-ти до 12 місяців - за ставкою, помноженою на коефіцієнт 0,67.

Сума нарахованих процентів за цілу кількість термінів вкладу (6, 12 місяців), що пройшли з моменту оформлення договору, виплачується в повному обсязі. У випадку участі Вкладника в кредитних програмах Приват-Банку, за письмовим погодженням з БАНКОМ дострокове повернення вкладу здійснюється з виплатою процентів у повному обсязі за фактичний термін розміщення коштів.

- вид % ставки - у відповідністі з вимогами нової редакції Цивільного Кодексу України протягом кожного терміну вкладу (6, 12 місяців) % ставка за вкладом не змінюється;

В табл. 3.5 наведені основні показники динаміки роботи АКБ “Приват-банк” в секторі пенсійних рахунків в Україні у 2003 – 2006 роках та положення банків-конкурентів.Таблиця 3.5 Динаміка показників роботи АКБ “Приватбанк” в секторі пенсійних рахунків та відносне положення конкурентів

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України №1596 від 30.08.1999р. (зі змінами і доповненнями), а також відповідних законодавчих і нормативних актів України ПриватБанк пропонує відкриття рахунків для отримання адресної матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат (табл.3.6).

Таблиця 3.6 Умови відкриття поточного рахунку, оформлення пластикової картки для отримання адресної матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат в АКБ “Приватбанк”

1. Відкриття поточних/карткового рахунку безробітних Безкоштовно
2. Зарахування державної допомоги по безробіттю безкоштовно
3. Інші зарахування (крім державної допомоги по безробіттю) 1% від суми
4. Зняття готівки з поточних/карткових рахунків безробітних 0,5% від суми
5. Безготівкове перерахування коштів з поточних/карткових рахунків безробітних 1% від суми
6. Обслуговування платіжних карток безробітних у торгово-сервісній мережі Безкоштовно

Для виплати матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат через рахунки, відкриті в ПриватБанку, одержувачу допомоги необхідно:

1. Звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку з проханням про відкриття рахунку для отримання допомоги

2. За своїм бажанням оформити:

a) Поточний рахунок

- Договір на відкриття поточного рахунку;

- Заява на перерахування допомоги на рахунок, відкритий у ПриватБанку (за місцем призначення допомоги або її фінансування);

б) Пластикова картка

- Анкета-заява на оформлення пластикової картки і відкриття картрахунку;

- Договір на обслуговування пластикової картки;

- Заява на перерахування допомоги на рахунок, відкритий у ПриватБанку (за місцем призначення допомоги або її фінансування).

Для оформлення зазначених договорів обов'язковою умовою є надання клієнтом:

- паспорта (або документа, що його заміняє);

- довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера;

- документа, що підтверджує призначення допомоги і її отримання (свідоцтво про призначення допомоги, довідка від організації, що призначає або фінансує допомогу).

3. Передати заяву до відповідної організації для перерахування допомоги на рахунок, відкритий в ПриватБанку.

У випадку, якщо Ви вже маєте в ПриватБанку рахунки (поточний рахунок, пластикову картку), виплати можуть зараховуватися на вже наявні у Вас рахунки.

На основі результатів тендеру серед українських банків, що було проведено у 1998 році Єврейським Фондом України, ПриватБанк було вибрано уповноваженим банком, що здійснює виплати грошової допомоги Швейцарського Фонду допомоги жертвам Холокосту. Допомога виплачується своєчасно, якісно і без найменших затримок, про що свідчать подяки від одержувачів допомоги й керівництва Єврейського Фонду.