Смекни!
smekni.com

Упаковка товарів та вантажів (стр. 4 из 4)

Етикетка, яка розроблена на високому художньому рівні, добре виконана, гармоніює з товаром і упаковкою, вважається кращим засобом За способом оформлення розрізняють зображувальну та інформаційно-текстову рекламу.

Пакування виробів вважається основною функцією і для етикеток, якими обгортають коробки. Заклеєні коробки можуть поєднувати роль зовнішньої і внутрішньої упаковки.

За призначенням розрізняють такі види етикеток: основні фірмові, додаткові; ярлики; фірмові знаки; інформаційні та пакувальні.

Основні фірмові етикетки виконують функції ідентифікації, інформування та реклами і вважаються головним видом етикетної продукції. Традиційна форма для них — прямокутна, хоча зустрічаються й інші конфігурації. Основні фірмові етикетки розміщують у центральній частині упаковки, тобто в зоні оптимальної видимості.

Додаткові шрифтові етикетки призначені для інформування та реклами. Залежно від обсягу та змісту інформації додаткові шрифтові етикетки поділяють на контретикетки і субконтретикетки. їх розміщують на єдиній осі симетрії. Контретикетки відрізняються більшим розміром і містять основний обсяг текстової інформації. Субконтретикетки розміщують нижче і вони виконують рекламні функції. Традиційною геометричною формою додаткових шрифтових етикеток є прямокутна.

Кольєретки переважно доповнюють основні фірмові етикетки.

Ярлики допомагають ідентифікації товарів та виробників і містять переважно регламентований мінімальний комплекс відомостей: назву товару, його основні характеристики, найменування фірми виробника. Ярлики навісні застосовують в оформленні упаковки.

Інформаційні етикетки виконують функцію інформації про товар. Випускають їх для якісно нових товарів, користування якими вимагає особливих навичок або небезпечне у разі неправильного використання, а також до товарів, які призначені для малоосвічених покупців. Інформаційні етикетки містять як обов'язкову (вміст, маса), так і довільну інформацію (правила експлуатації та догляду за товаром).

Пакувальні етикетки виконують весь комплекс функцій етикеток. За розмірами вони, як правило, більші від інших видів етикеток, тому мають переваги в можливостях художнього оформлення.

За основними конструктивними елементами, які визначають види застосованих матеріалів, властивості, технологію виготовлення і нанесення на упаковку, етикетки поділяють на сухі, з липким клеєвим шаром (часто називають самоклейні) і термоусадні.

Для виготовлення сухих етикеток використовують спеціальні високоякісні сорти целюлозного паперу, а також папір, з додатковою обробкою: ламінування алюмінієвою фольгою, тиснення тощо.

Етикетки з липким клеєвим шаром виготовляють із чотиришарових композиційних матеріалів.

Термоусадні етикетки — це орієнтовані в радіальному напрямку рукавні полімерні плівки з нанесеним на поверхню зображенням.

За оцінками світових експертів та результатами маркетингової діяльності іноземних фірм можна стверджувати, що серед етикеткової продукції на першому місці у більшості регіонів світового ринку стоять самоклейні етикетки. Це пов'язано з тим, що самоклейні етикетки в рулонах відрізняються зручністю фасування, високою швидкістю автоматичного нанесення рисунка на Зшитку при порівняно низькій вартості.

Серед нових видів самоклейних етикеток виділяють захисні етикетки. і можуть реально захистити товар від фальсифікації і не вимагають знач-к матеріальних затрат.

Новим варіантом захисту вважається "етикетка в етикетці" з друком клею. Це самоклейна етикетка, в якій знаходиться ще одна само-і етикетка меншого розміру. На зовнішній етикетці зі сторони клею номер, символ або інший відмінний знак, характерний для даного товари цього, до зовнішньої етикетки може бути приклеєний невеликий або інформаційний "буклет-гармонія".

Сучасні технології друку дають змогу наносити на етикетки та високочастотні коди. Етикетки і ярлики такого типу можна віднести до "противиносних". Принцип дії їх у тому, що прозора самоклейна етикетка і-го розміру має в собі спеціальний електромагнітний код.

Упакувальні матеріали відповідно до їх функціонального призначення діляться, на ізолюючі, поглинальні та амортизаційні. Це різні види паперу, фольги, плівок та ін. Паперові ізолюючі матеріали використовують для запобігання проникненнювологи (парафінований, водонепроникний, бітумований папір) та жирів.

З метою ізолювання продукції від проникнення сторонніх запахів, вологи і жирів використовують різні види фольги.

Як ізолюючі матеріали використовують полімерні плівки. Вони зберігаютьвід корозії металеві вироби в екстремальних кліматичних умовах.

Амортизаційні матеріали забезпечують збереження виробів при ударах, вібрації,терті виступаючих частин виробу по внутрішній поверхні транспортної тари.

Такі матеріали повинні задовольняти такі вимоги: невелика об'ємна маса,

Найпоширенішими видами амортизаційних матеріалів є папір та картон. Вони характеризуються невисокою вартістю, легко набувають потрібну форму, добре амортизують неважкі предмети, але невологостійкі, у разі повторного використання втрачають пружні властивості.

Серед найбільш перспективних амортизаційних матеріалів слід назвати пінисті полімери, а саме: пінополістирол, пінополіуретан, пінополіетилен та ін.

Більшість з вказаних матеріалів легкі, мають значну механічну міцність, стійкі до вологи, низької температури.

Легкість цих матеріалів визначається їх мікрочарунковою структурою, а відповідно малою об'ємною масою. Наприклад, об'ємна маса пінополістиролу лише 25 кг/м3. Широке використання вказаних матеріалів сьогодні дещо стримується їх високою вартістю.

Разом з тим, можливість формування зі згаданих матеріалів будь-яких амортизаторів, їх унікальні фізичні властивості дозволяють ефективно захистити вантаж від пошкодження.

Прикладом використання полімерних матеріалів можуть бути герметичні мішки, які при розміщенні в тарі і створенні в них тиску надійно фіксують вантаж будь-якої форми, без необхідності додаткового його кріплення.

Такий спосіб фіксації вантажів особливо ефективний при контейнерних перевезеннях.

Як амортизаційний прокладковий матеріал можуть бути використані негі-гроскопічні полімерні матеріали: пінопласти, міпора, обрізки плівок із поліхлорвінілу, поліамідів, поліетилену та ін. З пінопласту виготовляють засоби для перевезення легкопошкоджуваних виробів.

Пінопласти є надзвичайно пружними матеріалами і служать ідеальними прокладковими і амортизаційними матеріалами для упаковки легкопошкоджуваних інструментів, точних приладів, скла й фарфору. Пінопластам з полістиролу й поліуретану може надаватися форма, яка відповідає конфігурації упаковуваного товару. Полімерні матеріали служать одночасно й ізоляційним матеріалом, який оберігає виріб від температурних впливів.


3. Задача: Що називається питомим об’ємом вантажу? Знайти питомий об’єм вантажу при умові, що маса вантажу дорівнює 5 тонн, який перевозить автомобіль КрАЗ-65053-02

Розв’язок

Питомим об'ємом вантажу U називається об'єм в м3 і тонни вантажу в його природному стані. Питомий об'єм дорівнює оберненій величині об'ємної маси.

u = W/Q,

де: W - вантажовмістність,

Q - маса вантажу, т

W для КрАЗ-65053-02 = 10,55 м3,

звідси, U = 10,55/5 = 2,11 м3

Відповідь: 2,11 м3


Список використаної літератури

1. Вільковський Є. К., Кельман І. І., Бакулич О.О. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) – 2-е вид., перероб. і доп.- Львів: "Інтелект-Захід", 2007, - 496 с.

2. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Загальний курс транспорту. - Книга 2. Навчальний посібник – Київ: "Арістей", 2007, - 504 с.

3. Гірін В. С., Жуков С. О., Крейсман Е. А., Босняк М. Г. Спеціалізовані автотранспортні засоби.- 2-е вид., перероб. і доп.- Дніпропетровська: "Наука і освіта", 2005, - 296 с.

4. Гирин В. С., Жуков С. А., Босняк Н. Г. Спецавтотранспорт. Каталоги (КрАЗ, МАЗ). Учебное пособие. Кривой Рог: "Минерал", 2003, - 197 с.

5. Клюшкин, И. Е. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте: учеб. пособие / И. Е. Клюшкин, С. А. Ширяев. - ВолгПИ, Волгоград, 1989. - 111 с.

6. Сарафанов Е. В. , Евсеев А. А. Международные автомобильные перевозки: основные положения. – Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов-на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2005, - 240 с.

7. Краткий автомобильный справочник / А. Н. Понизовкин, Ю. М. Власко, М. Б. Ляликов [и др.]. - М.: АО "Трансконсалтинг", НИИАТ, 1994. - 779 с.

8. Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для вузов / С.А. Ширяев, В.А. Гудков, Л. Б. Миротин. - М.: Горячая линия – Телеком, 2007. - 860 с.