Смекни!
smekni.com

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль") (стр. 13 из 13)

В стані ліквідації на 01.10.2005 року перебуває 20 банків (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків – за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк – за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

Банківська система України характеризується значною нерівномірністю розвитку банків, так перші за капіталом 12 комерційних банків Украни мають 22% валюти активів банківської системи України, а найбільший комерційний банк АКБ «Приватбанк» зосередив 11% валюти активів банківської системи України.

Пасивні операції банківської системи України (зобов`язання банків) на 01.10.2005 року характеризуються за обсягами наступною структурою:

– вклади фізичних осіб складають 37,8% від загальної суми зобов'язань банків;

– кошти суб'єктів господарської діяльності – 34,3%;

– міжбанківські кредити та депозити – 13,1%;

– кошти Національного банку України – 0,6%;

– кошти небанківських фінансових установ – 3,2%;

– кошти бюджету та позабюджетних фондів – 1,4%;

– субординований борг – 1,5%;

– цінні папери власного боргу – 0,7%;

– кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 1,7%;

– інші зобов`язання – 5,7%.

У 2005 році банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості та стійкості джерел пасивів банків:

– строкові вклади складають 46623,7 млн. грн. або 76,3% від загальної суми вкладень;

– вклади до запитання – 14455,6 млн. грн. або 23,7%. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 57,4% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Станом на 01.10.2005 за 9 місяців 2005 року чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) в банківській системі України збільшилися на 36,8% і становлять 183754,4 млн. грн. Загальні активи збільшились на 35,8% (за відповідний період минулого року – на 34,1%) і складають 192093,1 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 5,0% від загальних активів.

Збільшення загальних активів відбулось за рахунок збільшення кредитів, наданих банками – на 42716,0 млн. грн. або на 43,9% (з них: кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності – на 25881,7 млн. грн. або на 35,5%, кредитів фізичним особам – на 11542,9 млн. грн. або на 79,1%), вкладень в цінні папери – на 4005,0 млн. грн. або на 49,1%, дебіторської заборгованості – на 909,2 млн. грн. або на 73,5%, основних засобів та нематеріальних активів – на 1258,1 млн. грн. або на 14,0%, нарахованих доходів до отримання – на 450,5 млн. грн. або на 31,7%.

Станом на 01.10.2005 року банківська система України має таку структуру загальних активів (активних операцій):

– високоліквідні активи складають – 12,9% від суми загальних активів;

– кредитні операції – 72,8%;

– вкладення в цінні папери – 6,3%;

– дебіторська заборгованість – 1,1%;

– основні засоби та нематеріальні активи – 5,3%;

– нараховані доходи до отримання – 1,0%;

– інші активи – 0,6% від суми загальних активів.

Проведений аналіз показав, що пріоритетним напрямком розвитку банківської системи України за останні 5 років є активне залучення коштів населення та відповідно кредитування фізичних осіб, що здійснює вплив на:

– залучення коштів позабанківського готівкового обороту в банківську

систему та переведенню готівкового обороту в безготівкову форму з

включенням механізмів банківського мультиплікатора грошей;

– легалізації готівкового «доларового» сегменту обороту та залучення цих коштів в банківську систему;

Для реалізації цього стратегічного плану використовуються перспективні «електронні технології» банківських операцій:

– системи віддаленого керування банківськими операціями з власних рахунків;

– системи «швидкісних» Інтернет – грошових переводів у будь-яку точку світу через кордони держав;

– системи платіжних пластикових карток з можливістю цілодобового обслуговування, яке замінює готівкові кошти.

Впровадження нових «електронних технологій» дозволить залучити в банківську систему України додаткового від 30 до 100 млрд. грн., тобто наростити активи банків (з врахуванням грошового мультиплікатора) майже вдвічі.