Смекни!
smekni.com

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль") (стр. 9 из 13)

3. Шляхи розвитку операцій «електронних технологій» в банківській системі України (на прикладі АППБ «Аваль»)

3.1 Розвиток операцій розрахунково-касового обслуговування комплексом віддаленого «електронного» обслуговування клієнтів банків

Система «Клієнт-Банк» дозволяє вам керувати рахунками в банку й отримувати всю поточну інформацію про рух коштів по ваших рахунках не виходячи з офісу [43].

Система «Клієнт-Банк» надає можливості:

- протягом операційного дня банку відправляти платежі на списання;

- одержувати поточну інформацію про зарахування і списання коштів з ваших рахунків на сьогодні;

- одержувати виписки про рух коштів по рахунках за попередній банківський день (заключні);

- при необхідності, одержувати повідомлення про нарахування на ваш рахунок коштів із платіжної системи S.W.I.F.T.;

- одержувати курси валют Національного банку України.

Програмне забезпечення дозволяє вам працювати як з рахунками в національній, так і в іноземній валюті.

Програмне забезпечення підтримує ведення і відновлення:

- довідника банків-учасників системи електронних платежів Національного банку України;

- довідника кодів платежів і видів оплат у бюджет;

- довідника рахунків четвертого порядку, на які потрібна бюджетна класифікація.

Програмне забезпечення дозволяє:

- вести довідник ваших контрагентів;

- вести довідник призначень платежу;

- «зв’язувати» систему «Клієнт-Банк» із програмним забезпеченням вашої бухгалтерії;

- перевіряти можливість існування по МФО поточного рахунку;

- роздруковувати документи і виписки з системи «Клієнт-Банк»

- відкрити чи закрити рахунок на обслуговування по системі «Клієнт-Банк» каналами зв’язку;

- вести автоматичну нумерацію документів, що відправляються на списання, тощо.

Система «Клієнт-Банк» дозволяє не виходячи з офісу ідентифікувати, ким і коли були підписані документи на списання. Також, при необхідності, можна провести арбітраж накладання і зняття підпису разом з уповноваженими співробітниками банку.

Документи на списання можна відправляти цілодобово. Вони будуть проведені згідно з договором. Протягом операційного дня з 10:30 банк надає поточні виписки по ваших рахунках. Крім того, ви можете направити в банк додатковий запит на поточну виписку з 9:00 до 21:00 за київським часом.

«Клієнт-Банк» АППБ «Аваль» не вимагає надання в банк підтверджень платіжних доручень на паперових носіях.

За допомогою даного комплексу ви також можете одержувати телеграми, з якими Національний банк України наказує ознайомити клієнтів банку.

В залежності від типу захисту комплексу «Банк-Клієнт», Клієнт самостійно отримує ключі електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) в службі безпеки Банку або самостійно генерує їх зі свого робочого місця. У першому випадку складається двостороннiй Акт прийому-передачі засобів захисту інформації та ключів ЕЦП системи «Банк-Клiєнт», у другому випадку Клієнт передає у Банк роздруковані та затверджені сертифікати електронних відкритих ключів уповноважених осіб Клієнта.

Банк зобов'язується приймати до виконання платіжні документи, завірені ЕЦП i зашифровані у відповідності та за допомогою програмного забезпечення, встановленого Банком.

Банк та Клієнт встановлюють, що документи, виготовленi з використанням ЕЦП, розглядаються як такi, що мають юридичну силу на рiвнi з паперовими розрахунковими документами, якi пiдписанi посадовими особами та завiренi печатками Банку i Клiєнта.

Додатково до системи «Клієнт-Банк» в сучасному комерційному банку розвиваються наступні «електронні послуги»:

а) WAP-сервер

WAP, чи Wireless Application Protocol – це технологія безпровідного доступу до Інтернет-ресурсів, що дозволяє проглядати Інтернет-сторінки на екрані вашого мобільного телефону. Для користування даною послугою необхідно мати мобільний телефон, що може працювати у режимі WAP.

Інформацію про наявність чи відсутність підтримки WAP у вашому телефоні ви можете знайти в інформації для користувача, доданій до апарата. Повний список пристроїв, що приймають дані по WAP, доступний за адресою: www.opengroup.org/wap/cert/register.html

Сьогодні майже всі найбільші провайдери мобільного зв’язку в Україні надають доступ до WAP. Про те, як підключитися і настроїти ваш телефон, ви можете прочитати на веб-сайтах UMC, Джинс, KyivStar, Golden Telecom.

На WAP-сайті за адресою: wap.avalbank.com, де ви завжди зможете одержати:

– коротку інформацію про банк;

– новини банку;

– адреси відділень банку;

– адреси банкоматів;

– курси готівкових іноземних валют;

– для приватних осіб відомості про стан свого карткового рахунку;

б) Виписка по Е-mail

Ви можете замовити виписку по картковому рахунку, що буде приходити за підсумками місяця на вашу адресу електронної пошти. Для цього досить подать відповідну заяву за місцем оформлення вашої картки – у центральний офіс, у регіональну обласну дирекцію чи у відділення банку «Аваль». Власники зарплатних карт можуть подавати заяву через бухгалтерію своєї організації.

При цьому ви також зможете у будь-який час доби замовити й одержати на вашу електронну адресу, зареєстровану в банку «Аваль», виписку про операції по рахунку протягом останнього часу.

Для цього вам слід звернутися у цілодобовий центр інформаційної підтримки клієнтів банку «Аваль» за тел.: 490–88–88 (у Києві), 8 (800) 500–02–50 (безкоштовно по Україні).

в) ONLINE-контроль за рахунками з використанням доступу на

сервер за мережею INTERNET

Банк «Аваль» пропонує своїм клієнтам унікальну можливість контролю руху коштів на карткових рахунках на сайті банку в режимі реального часу. Також Ви можете в будь-який момент замовити виписку по e-mail зацікавлячий Вас проміжок часу.

Для одержання доступу до цієї послуги, Вам необхідно подати відповідну заяву до відділення Банку, в якому Ви отримували банківську платіжну картку. Унікальне ім'я та пароль доступу до послуги Ви отримаєте на адресу електронної пошти, яку вкажете в заяві.

г) Послуга «Аваль-Телевойс»

Послуга «АвальТелеВойс» – це телефонна інформаційна система, яка дозволяє отримати необхідну фінансову інформацію в автоматичному режимі, без участі оператора. Послуга «АвальТелеВойс» дуже проста у використанні – вам достатньо набрати телефонний номер та надалі слідувати голосовим підказкам системи, обираючи необхідні послуги додатковим набором цифр.

Користування послугою «АвальТелеВойс» можливе лише з тих телефонних апаратів, які підтримують тоновий набір.

Фізичні особи, скориставшись послугою «АвальТелеВойс», можуть дізнатися курси валют Національного банку і банку «Аваль», а також отримати інформацію про рух коштів на картковому рахунку.

д) Послуга «Аваль-пейдж»

АППБ «Аваль» пропонує скористатися послугою «Аваль-пейдж». Підключившись до даної послуги, ви зможете одержувати інформацію про залишки по рахунках на пейджер чи мобільний телефон (SMS).

На сьогоднішній день інформаційна служба «Аваль-пейдж» надає наступні можливості для користувачів:

– одержання інформації про залишки на рахунках на початок робочого дня – 10 грн. на місяць;

одержання інформації про залишки на рахунках на початок робочого дня і залишках на рахунках щогодини за умови руху коштів по рахунках – 15 грн. на місяць;

одержання інформації про залишки на рахунках на початок робочого дня і залишках на рахунках кожні 2 години при наявності руху коштів по рахунках – 12 грн. на місяць.

Ви можете вибрати необхідний вам режим одержання повідомлень і систему оплати.

Для підключення до послуги вам буде потрібно заповнити відповідну заяву на паперовому носії й ознайомитися з правилами роботи із системою «Аваль-пейдж».

е) Послуга «Мобільний банкінг»

Мобільний банкінг – це система цілодобового контролю за рухом коштів по картковому рахунку за допомогою SMS-повідомлень на мобільний телефон або через WAP-протокол.

Користувачі М-банкінгу:

– у будь-який час доби за допомогою мобільного телефону без відвідування банку одержують інформацію про стан свого карткового рахунку (про залишок коштів, про заблоковані суми і про останні п’ять транзакцій), про номери своїх карткових рахунків, а також про номери карт до рахунків, підключених до М-банкінгу.

– автоматично одержують на дисплей мобільного телефону інформацію про надходження і списання коштів з карткового рахунку, про всі операції з карткою.

– самостійно по мобільному зв’язку змінюють свій пароль доступу до М-банкінгу.

Де б ви не знаходилися, у будь-який час за допомогою вашого мобільного телефону і послуги М-банкінг від банку «Аваль» ви завжди будете мати доступ до інформації про свій картковий рахунок, зможете постійно контролювати використання коштів, будете знати час і місце проведеної операції, що істотно знизить ризик несанкціонованого використання ваших коштів.

Підключитися до М-банкінгу можуть усі власники платіжних карт банку «Аваль», що є абонентами операторів мобільного зв’язку UMC, Джинс, Київстар чи Golden Telecom, зателефонувавши до Інформаційного центру банку.

Підключення до Мобільного банкінгу терміном на один рік, як для приватних, так і для корпоративних клієнтів, проводиться безкоштовно.

3.2 Розвиток операцій цілодобового «електронного» самообслуговування клієнтів банків за допомогою платіжних пластикових карток

Visa Electron – міжнародна платіжна карта системи Visa International для широкого кола споживачів. Мінімальні тарифи на відкриття й обслуговування роблять цю карту доступною практично кожному, незалежно від рівня його доходів [43].

Водночас Visa Electron і Maestro банку «Аваль» забезпечують практично повний перелік переваг і можливостей, що властиві карткам вищого класу.

Власники Visa Electron і Maestro банку «Аваль» [33]:

- Мають можливість отримання коштів зі свого карткового рахунку за лічені секунди в установах АППБ «Аваль» (1500 пунктів видачі готівки) і банкоматах (1056) цілодобово.