Смекни!
smekni.com

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків (стр. 5 из 6)

Загальна сума штрафів за порушення нормативів валютного ризику (Н13, Н13-1, Н13-2) не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

7. Приклади розрахунку економічних нормативів

Звітність комерційного банку містить такі дані (табл. 2).

Таблиця 2

№п/н Показники Сума, тис. грн.
1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 11720
2 Дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу 280
3 Емісійні різниці 4050
4 Резервні фонди, створенні згідно із законом України 8300
5 Загальні резерви (на покриття невизначених ризиків банківських операцій) 5750
6 Нематеріальні активи 4700
7 Сума зносу нематеріальних активів 350
8 Збитки минулих років 2000
9 Прибуток поточного року 3900
10 Переоцінка основних засобів 1670
11 Резерви під стандартну заборгованість 9630
12 Субординований борг 9000
13 Вкладення банку:а) в акції та інші цінні папери у портфелі банку на продаж та інвестиційб) в інші банки на умовах субординованого боргу 52004700
14 Каса 5600
15 Банківські метали 10000
16 Кошти на кореспондентському рахунку:а) в НБУб) в інших комерційних банках 3500056000
17 Кредити надані:а) центральним органам виконавчої владиб) місцевим органам виконавчої владив) іншим банкамг) суб’єктам господарчої діяльності 538001220079090107110
18 Дебітори 61040
19 Товарно-матеріальні цінності 18150
20 Основні засоби 36300

Визначити регулятивний капітал банку, адекватність регулятивного капіталу, адекватність основного капіталу.

Рішення.

1. Розрахунок регулятивного капіталу банку:

Кр = ОК + ДК – ВК

ОК = п1 + п2 + п3 + п4 + п5 – (п6 – п7) – п8;

ОК = 11720 + 280 + 4050 + 8300 + 5750 – (4700 – 350) – 2000;

ОК = 23750 (тис. грн.).

ДК = п9 + п10 + п11 + п12;

ДК = 3900 + 1670 + 9630 + 9000;

ДК = 24200 (тис. грн.).

ВК = п13а + п13б;

ВК = 5200 + 4700;

ВК = 9900.

ДК > ОК. В цьому випадку Кр = 2 • ОК – ВК;

Кр = 2 • 23750 – 9900;

Кр = 37600 (тис. грн.).

2. Розрахунок показника адекватності регулятивного капіталу.

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 0: п14, п15, п16а.

Аі = 5600 + 10000 + 35000;

А1 = 50600 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,1: п17а.

А2 = 53800 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,2 – відсутні.

А3 = 0.

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 05: п16б, п17б.

А4 = 56000 + 12200;

А4 = 68200 (тис. грн.).

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 1: п13а, п13б, п17в, п17г, п18, п19, п20.

А5 = 5200 + 4700 + 79090 + 107110 + 61040 + 18150 + 36300;

А5 = 311590 (тис. грн.).

Розрахунок підтвердив адекватність регулятивного капіталу для проведення активних операцій банку.

3. Розрахунок показника адекватності основного капіталу.

Значення показника адекватності основного капіталу підтверджує спроможність банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків.

Таблиця 3. Звітність комерційного банку має таку інформацію (табл. 3)

№п/н Показники Сума (тис. грн.)
1 Готівкові гроші 5600
2 Банківські метали 10000
3 Кошти на кореспондентському рахункуа) в НБУб) в інших банках 3500056000
4 Строкові депозити, які розміщені в НБУа) в т.ч. короткострокові 3082010900
5 Строкові депозити, які розміщені в інших банкаха) в т.ч. короткострокові 6014015210
6 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції 15350
7 Кредити надані суб’єктам господарчої діяльності 107110
8 Кредити надані іншим банкама) в т.ч. короткострокові 7909018510
9 Кошти бюджету України 105540
10 Кошти до запитання а) НБУб) інших банківв) юридичних та фізичних осіб 102650104800109230
11 Строкові депозити інших банків та клієнтіва) в т.ч. короткострокові 13833089360
12 Кредити, які одержані від НБУ та інших банківа) в т.ч. короткострокові 10172067740
13 Цінні папери власного боргу, емітовані банкома) в т.ч. короткострокові 17512098980
14 Зобов’язання з кредитуванням, що надані клієнтам і банкам 74040
15 Субординований борг банку 29000

Обчислити показники миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності (Н4, Н5, Н6).

Рішення.

1. Розрахунок показника миттєвої ліквідності (Н4).

Ка = п1; Ка = 5600 (тис.грн.).

Ккр = п3а + п3б;

Ккр = 35000 + 56000 = 91000 (тис.грн.).

3пот = п9 + п10(а,б,в).

3пот = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 = 422220.

2. Розрахунок показника поточної ліквідності (Н5).

А1,2 = п1 + п2 + п3(а,б) + п4 + п5 + п6 + п7 + п8;

А1,2 = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 30820 + 60140 + 15350 + 107110 + 79090 = 399110 (тис. грн).

З = п9 + п10 (а,б,в) + п11 + п12 + п13 + п15;

З = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 138330 + 101720 + 175120 + 74040 + 29000 = 940430 (тис. грн.).

3. Розрахунок показника короткострокової ліквідності (Н6).

ЛА = п1 + п2 + п3(а,б) + п4а + п5а + п8а;

ЛА = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 10900 + 15210 + 18510;

ЛА = 151220 (тис. грн.).

КЗ = п9 + п10 (а,б,в) + п11а _ п12а + п13а + п14;

КЗ = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 89360 + 67740 + 98980 + 74040 = 752340 (тис. грн.).

Значення показників ліквідності показують, що банк є здатним забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань.

Звітність комерційного банку містить таку інформацію (табл. 4).

Таблиця 4

№п/н Показники Сума(тис. грн.)
1 Регулятивний капітал 37600
2 Заборгованість за кредитами на одного контрагента 505
3 Заборгованість за урахованими векселями щодо цього контрагента 1100
4 Позабалансові зобов’язання, що надані банком цьому контрагенту 2090
5 Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням забалансових зобов’язань 357200
6 Заборгованість за кредитами одного банка-інсайдера 290
7 Строкові депозити, що розміщені у цьому банку-інсайдеру 1000
8 Сума гарантії, що надана цьому інсайдеру 1470
9 Сукупний розмір наданих банком позик з урахуванням позабалансових зобов’язань щодо всіх інсайдерів 14290

Обчислити показники кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Рішення.

1. Розрахунок розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Зк = п2 + п3;

Зк = 505 + 1100 = 1605 (тис. грн.).

ПЗк = п4; ПЗк = 2090 (тис. грн.).

В разі невиконання цим контрагентом своїх зобов’язань, активи банку значно не постраждають, тому, що ризик банку не є великим і знаходиться в межах встановленого нормативу.

2. Розрахунок показника великих кредитних ризиків (Н8).

= п5.

Перевищення нормативу становить 18,75 % (менш, ніж 50 %. В цьому випадку комерційний банк повинен забезпечити адекватність регулятивного капіталу на рівні не менш, ніж 16 %. Інакше банк не забезпечить збереження регулятивного капіталу.

3. Розрахунок показника ризику кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

Зі = п6 + п7;

Зі = 290 + 1000 = 1290 (тис.грн.);

ПЗі = п8;

ПЗі = 1470 (тис.грн.);

Банк проводить операції з цим інсайдером на умовах, не вигідних для банку, що може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників. Банку необхідно обмежити, або зовсім припинити операції з цим інсайдером. За порушення нормативу Н9 НБУ може застосувати щодо цього банку штрафні санкції згідно з постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001.