Смекни!
smekni.com

Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів (стр. 2 из 3)

Ми пропонуємо Вашому підприємству розглянути

консалтингову пропозицію

“Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»

по розробці матеріалів передінвестиційної фази бізнес-плану майбутнього проекту Вашого підприємства.

В консультаційній угоді будуть обумовлені наступні взаємні позиції:

а) Визначення необхідних ресурсів та їх джерел:

1. Ресурси, що надаються консалтинговою компанією та додатково сплачуються клієнтом:

- час консультування,

- юридичні та інформаційні послуги,

- науково-дослідна робота,

- спеціальні розрахунки тощо;

2. Специфічні ресурси, що надає клієнтська організація (створення сприятливих умов для реалізації консультаційного процесу):

- інформування персоналу про мету й зміст консультаційного процесу;

- внутрішні директиви для подолання опору персоналу;

- створення умов для опитувань, експериментів, ділових ігор, надання спеціальної інформації тощо.

б) Пропонуєма організація консультаційного процесу:

1. Тип консультаційного завдання:

- Діагноз проблеми;

- Розробка плану консультаційних заходів;

2. Міра складності та тривалості:

- робота виконуватиметься на протязі 2 місяців;

- робота буде проводитися з використанням внутрішньої фінансово-управлінської документації підприємства та з залученням працівників фінансово-бухгалтерських служб підприємства;

3. Форми взаємодії консультанта і клієнта, ролі консультанта в організації клієнта, його повноваження:

- виконання роботи пропонується здійснювати за моделлю «доктор-пацієнт» - консультант здійснює діагностику організації, виявляє проблеми клієнта та розробляє комплекс заходів, здатних їх вирішити;

- це дозволяє мати об’єктивний погляд на проблеми та труднощі клієнта, визначити справжні причини їх виникнення;

-процес впровадження змін здійснюється самостійно клієнтом без участі та відповідальності консультанта.

4. Ступінь відповідальності консультантів за успіх проекту

- Консультант є «Технічним експертом» і за допомогою спеціальних знань та досвіду надає клієнтові відповідні послуги. За досягнення цілей консультування відповідає, як правило, клієнт. Консультант виконує лише локальну експертну роботу, дає пораду з приводу вже визначеної проблеми;

- консультант також є «розробником альтернатив» та може запропонувати для вибору декілька варіантів вирішення проблеми та визначити для кожного з них супутній ризик. Консультант також визначає критерії оцінки альтернатив та розробляє стратегії реалізації кожної з них, без погодження з клієнтом консультант безпосередньо не бере участі у виборі ефективного варіанта рішення. Остаточне слово лишається за клієнтом, для якого консультант тільки готує та обґрунтовує рішення.

5. Календарний план-графіку виконання консультаційного завдання, моменту завершення консультування та підтримки зворотного зв'язку наведений в розділі 3 консультаційної пропозиції.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра стратегії підприємства

Дисципліна : Управління консалтинговою діяльністю

ЗВІТ

Про виконання завдань на базах виробничої практики

(підприємствоТОВ "Укрмед-Дентал"- м.Київ - ЕДРПОУ 23718196

за 2005 -2007 роки)

“Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»

ДЛЯ ТОВ «УКРМЕД-ДЕНТАЛ»

Частина 2

КОНСАЛТИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Штатно-кваліфікаційний розділ

Київ

2008


Consulting Project-Ukraine найбільше пишається своїми клієнтами. Це лідери та менеджери майбутнього, які здатні вийти за рамки обмежень сьогоднішнього дня, і реалізувати власні візії, спроможні змінити хід подій на краще. Це унікальні команди, що за інтенсивністю свого професійного і світоглядного розвитку формують зразок для більшості компаній на своїх ринках. Більшість з них реалізують якісно нові стратегії у конкуренції з кращими іноземними компаніями, і працюють не тільки на ринку України, використовуючи розуміння глобальних тенденцій і можливостей світових ринків.

Ми не вирішуємо "проблем", — ми частина команди компанії партнера, з якою ми разом розробляємо стратегію, покращуємо бізнес-моделі, створюємо системи для їхньої реалізації. Це супроводжується інтенсивним навчанням з використанням наших можливостей. Часом допомагаємо отримати "квиток" до клубу нових інвестиційних можливостей. "Проблеми" залишаються позаду, — натомість, знаходяться та реалізуються нові можливості.

Наші ключові компетенції викристалізувалися через більш ніж десятирічну роботу з клієнтами, і вибудувалися навколо категорій, що дозволяють працювати з усією бізнес-системою компанії: стратегії, бізнес-процесів, управління змінами, корпоративними фінансами, інформаційними технологіями, тощо. Розуміння бізнес-культури компанії, людський вимір організації лежить в основі всіх наших спільних робіт з менеджерами клієнта-партнера.

Consulting Project-Ukraine стояла біля витоків створення консультаційного ринку в Україні з початку 1995 року. У той час ми мали назву "Український центр післяприватизаційної підтримки підприємств" (УЦППП) і основною нашою метою було сприяння менеджерам приватизованих компаній швидше адаптуватися до ринкового середовища. Інтенсивний пошук нових управлінських підходів приводив до радикальної реструктуризації, розробки нових стратегій, нових методологій та інвестиційних рішень для наших клієнтів. Ми були одними з організаторів Української асоціації менеджмент консультантів.

Свого часу через активну участь у консорціумах з міжнародними консалтинговими компаніями в рамках проектів Світового банку, TACIS, USAID тощо, ми інтенсивно набували знань та досвіду, вчились в аудиторіях північноамериканських та європейських бізнес-шкіл, університетів та тренінгових центрів компаній з відомими брендами. Мали обміни та стажування в західних консалтингових компаніях, виступи на міжнародних спеціалізованих конференціях, персональні семінари, в тому числі в Гарварді (США), але найбільший наш актив нароблено в Україні з нашими компаніями-клієнтами. Зі змістом та підходами цих проектів можна познайомитись у нас на сайті.

На сьогодні можна зі впевненістю визнати успішність наших перших проектів у сфері менеджменту в охороні здоров'я.

Для виконання консультаційного проекту консультаційно – методичний центру “Consulting Project-Ukraine” залучає 5 консультантів, з них 3 спеціалісти в різних функціональних сферах, 1 менеджер проекту і 1 старший консультант.

Таблиця 2.1

Штатний состав спеціалістів проекту

№ п/п

ПІБ

Посада, яку обіймає в Центрі Плануєма тривалість роботи консультанта
1. Становий Валерій Львович Менеджер проектів з реінжинірингу бізнеспроцесів 1 місяць
2. Сухідзе Георгій Дзуєвич Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств 2 місяці
3. Долінов Петро Миколайович Спеціаліст з міжнародного бізнесу 2 місяці
4. Ведмідський Павло Іванович Аналітикпрограміст по програмам економічного діагностування та економічного моделювання 2 місяці
5. Леонтьева Марина Павлівна Старший консультант Спеціаліст з лізинових операцій підприємств 2 місяці

Кваліфікація спеціалістів, залучаємих для виконання консультаційного проекту консультаційно – методичний центру “Consulting ProjectUkraine” наведена в табл.2.2.

Таблиця 2.2

Кваліфікація спеціалістів проекту

№ п/п

ПІБ

Посада, яку обіймає в Центрі Освітня каліфікація Стаж роботи в центрі Сфера практичного досвіду
1. Становий Валерій Львович Менеджер проектів з реінжинірингу бізнеспроцесів Вища освіта –Маркетологекономіст, д.е.н. 11 Автор 2 монографій з маркетингу підприємств
2. Сухідзе Георгій Дзуєвич Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств Вища освіта Економіст,К.е.н. 6 Керівництво 4 проектами реінжинірингу бізнеспроцесів
3. Долінов Петро Миколайович Спеціаліст з міжнародного бізнесу Вища освіта –Економіст, к.е.н. 4 Зав.кафедрою міжнародного бізнесу МАУП
4. Ведмідський Павло Іванович Аналітикпрограміст по програмам економічного діагностування та економічного моделювання Вища освітаІнженер – програміст 5 Сертифікати фірм Novell, Microsoft, ORACLE
5. Леонтьева Марина Павлівна Старший консультант Спеціаліст з лізинових операцій підприємств Вища освіта економіст маркетолог 3 Сертифікат Європейської школи маркетологів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра стратегії підприємства

Дисципліна : Управління консалтинговою діяльністю

ЗВІТ

Про виконання завдань на базах виробничої практики

(підприємствоТОВ "Укрмед-Дентал"- м.Київ - ЕДРПОУ 23718196

за 2005 -2007 роки)

“Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»