Смекни!
smekni.com

Теоретические и практические аспекты аудиторской деятельности (стр. 4 из 4)

Порівнявши коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості поточного року з кінцем року ми бачимо що коефіцієнт збільшився на 0,22, що означає, що дебіторська заборгованість стала погашатися частіше. Термін дебіторської заборгованості зменшився на 3 дні.

По кредиторської заборгованості коефіцієнт збільшився на 0,14,це показує, що підприємство свою заборгованість перед кредиторами погашає частіше, також ми бачимо, що середній термін обороту кредиторської заборгованості зменшився на 5,32 дня.

Оборотність ТМЗ 1 обороту на кінець року склала 375днів, що в порівнянні з початком року збільшилась на 75,6 дня. Для підприємства даний показник не дуже добрий.

Коефіцієнт власного капіталу підприємства збільшився на 0,07 в порівнянні з початком року. Це позитивна тенденція для підприємства.

Порівнявши фондовіддачу начала періоду з кінцем періоду ми бачимо збільшення фондовіддачі на 3,074, що характеризує більш ефективне виробництво продукції підприємством.

Середній показник фінансового циклу на кінець року збільшився на 77,63 дня.

Це показує, що підприємство більше потребує грошових засобів для придбання оборотних засобів.

Аналіз платіжеспроможності (фінансової стійкості):

На початок періоду питома вага власного капіталу в загальній сумі авансованих коштів в його діяльність дуже мала, але на кінець звітного періоду показник збільшився на 2%.

До кінця звітного періоду власних коштів у підприємства становиться більше ніж позичених, отже залежність у підприємства від позичених коштів зменшилась (к=1,362).

Як показують розрахунки на підприємстві за рахунок власного капіталу на початку року було сформовано 12% його оборотних засобів а до кінця звітного періоду показник збільшився на 141% та показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами 29%. Це гарний показник.

До кінця звітного періоду показник маневрування власного капіталу зріс на 189%, це показує ,що більша частина власного капіталу знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Забезпечення власних поточних активів власним капіталом являється гарантом стійкості фінансового стану.

Фінансовий леверідж характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань . В даному випадку леверідж зменшився на 0,005, шо свідчить про зменшення фінансового ризику.

Показник дохідності ROA показує скільки грошових засобів було необхідно підприємству для одержання однієї грошової одиниці прибутку. Фактично показник на даному підприємстві не змінився.

Показник дохідності власного капіталу показує скільки грошових одиниць чистого прибутку зробила кожна грошева одиниця вкладена власниками підприємства. Для даного підприємства це оптимальний показник.

Показник дохідності продаж в порівнянні с початком року виріс на незначну величину.

На підставі вищесказаного ми робимо висновок, що підприємство на кінець звітного періоду вийшло с оптимальними показниками.


Литература

1).Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис» , 2001.

2 ). Барногльц С. Б., Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений, М.:2002

3).Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003.

4) Левицкая.С .Экономика Украины. — 2004