Смекни!
smekni.com

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована) (стр. 3 из 3)

Рис. 11. Структура бухгалтерії великого підприємства

Список використаних джерел

1. Бухгалтерский учёт: сборник систематизированного законодательства [Текст] : сборник. - 12-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2005. - 564 с.

2. Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Р. Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / В. Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 704 с.

5. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т ; ред. В. С. Лень. - К. : ЦНЛ, 2006. - 696 с.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : закон України / Україна. Закон. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

8. Сопко, В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навчальний посібник / В. В. Сопко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 526 с.

9. Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. - 6-е вид. - К. : А.С.К., 2005. - 784 с. -