Смекни!
smekni.com

Курсовой по механике (стр. 2 из 6)

Визначаємо міжосьову відстань з умови контактної витривалості активних поверхонь зубців:

, (22)

де

- коефіцієнт, враховуючий нерівномірність розподі-

лення навантаження по ширині вінця,

, [1], с. 32;

- коефіцієнт ширини вінця по міжосьовій відста-

ні,

Вибираємо найближче значення міжосьової відстані зі стандартного ряду

, [1], с. 36.

Визначаємо нормальний модуль зачеплення:

, (23)

.

Приймаємо стандартне значення модуля

, [1], с. 36.

Попередньо приймаємо кут нахилу зубців

Визначаємо число зубців шестірні і колеса:

, (24)

.

Приймаємо

, тоді:

, (25)

.

Приймаємо

.

Уточняємо значення кута нахилу зубців:

, (26)

.

Кут нахилу зубців

.

Основні розміри шестерні і колеса

діаметри поділювані:

, (27)

,

, (28)

,

перевірка:

, (29)

,

діаметри вершин зубців:

, (30)

,

, (31)

,

ширина колеса:

, (32)

,

ширина шестерні:

, (33)

.

Визначаємо коефіцієнт ширини шестірні по діаметру:

, (34)

.

Окружна швидкість колес:

, (35)

.

При такій швидкості для косозубих коліс треба прийняти 8 ступінь точності, [1], c.32.

Розраховуємо коефіцієнт навантаження:

, (36)

Приймаємо коефіцієнти

,
[1], c.39,

, [1], c.40.

.

Перевіряємо контактну напругу за формулою:

, (37)

.

Так як

, умови міцності виконано.

Сили, які діють в зачепленні:

окружна:

, (38)

,

радіальна:

, (39)

,

осьова:

, (40)

.

Перевіряємо зубці на витривалість за напругою:

, [1], c. 44 (41)

де

- коефіцієнт нагрузки;

- коефіцієнт, що враховує форми зубців і залежить

від еквівалентного числа зубців.

Визначаємо коефіцієнт навантаження:

, (42)

Приймаємо

, [1],c. 43;
,[1],c. 43.

.

Визначаємо еквівалентне число зубців:

у шестерні:

, (43)

,

у колеса:

, (44)

.

Вираховуємо допустиму напругу при розрахунку на витривалість шестірні й колеса:

. (45)

Для сталі 45 покращенної до

:

, [1], с. 44. (46)

для шестірні:

,

для колеса:

.

Визначаємо коефіцієнт безпеки:

(47)

Приймаємо

,
[1], с. 48

.

Допустима напруга при розрахунку на витривалість шестірні й колеса:

,

.

Знаходимо відношення

. (48)

Приймаємо

,
, [1], с.42

,