Смекни!
smekni.com

Курсовой по механике (стр. 4 из 6)

ті, що зєднують кришку з корпусом:

, (70)

.

Приймаємо болти з різьбою М12.

2.7 Ескізне компонування

Спочатку вибираємо підшипники для ведучого й відомого вала.

Для ведучого вала вибираємо шарикопідшипники радіально упорні – тип 36202,

;
;
;
;
;
;
;
- легка вузька серія
.

Для веденого вала вибираємо шарикопідшипники радіально упорні – тип 36212,

;
;
;
;
;
;
;
- легка вузька серія
.

При окружній швидкості змазування може здійснюватися масляним туманом. В цьому випадку відступивши від лінії внутрішньої стінки корпуса зображуємо внутрішній діаметр підшипника.

У випадку установки мазеутримуючих кілець вибираємо розмір, що дорівнює 8 мм.

Послідовно виконуємо ескізне компонування:

- спрощено викреслюємо вали редуктора;

- спрощено викреслюємо зубчасте зачеплення;

- відкреслюємо внутрішній корпус, відстань між буртиком і корпусом, колесами і внутрішніми поверхнями корпуса приймаємо 10-15 мм;

- визначаємо відстань а від торців підшипників до точок опорних реакцій;

- вимірюванням знаходимо відстань

від точок прикладення опорних реакцій підшипників;

- визначаємо відстань від точок прикладення консольних навантажень до найближчих опор:

, (71)

, приймаємо
,

, (72)

, приймаємо
;

- визначаємо довжину вихідного кінця вала:

, (73)

,

, (74)

.

2.8 Підбір підшипників і перевірка їх за динамічною вантажопідйомністю

Визначаємо консольні навантаження

, (75)

,

, (76)

.

Розраховуємо веденийвал.

Визначаємо реакції опор:

1)

, (77)

.

2)

, (78)

,

.

3)

, (79)

,

.

4) Перевірка:

, (80)

,

.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

, (81)

,

, (82)

.

Подальший розрахунок зробити на більш навантаженій опорі.

Потім визначаємо відношення

:

, (83)

де – е = 0,18;

- осьова сила,
Н;

-статична вантажопідьоймність підшипника,

;

.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

,

так як

подальший розрахунок визначаємо за формулою:

, (84)

де

;

.

.