Смекни!
smekni.com

Курсовой по механике (стр. 3 из 6)

.

Подальший розрахунок ведемо для зубців шестірні, так як для неї знайдено менше значення.

Визначаємо коефіцієнт

, який враховує розподіл навантаження між зубцями:

, (49)

.

Розраховуємо коефіцієнт

для 8 ступені точності, який враховує розподіл навантаження між зубцями:

, (50)

де

- коефіцієнт торцевого перекриття,
, [1], c.47;

п – ступінь точності коліс, п = 8.

.

Перевіряємо міцність зубців шестірні за формулою:

.

Так як

, умови міцності виконано.

2. 4 Проектний розрахунок валів редуктора

Рисунок 2 - Ведучий вал

Визначаємо діаметр вихідного кінця вала:

, (51)

.

Приймаємо стандартне значення діаметра вихідного кінця із ряда:

.

Визначаємо діаметр ступеня вала під підшипник:

, (52)

.

Рисунок 3 - Ведений вал

Визначаємо діаметр вихідного кінця вала:

, [1], c. 62 (53)

.

Приймаємо стандартне значення із ряду:

Визначаємо діаметр ступеня під підшипник:

, (54)

.

Визначаємо діаметр вала під колесо:

, (55)

.

Визначаємо діаметр буртика для упора колеса:

, (56)

.

Шестірню виконуємо за одне ціле з валом, її розміри визначенні вище.

2.5 Конструювання зубчатих колес

Колесо коване

;
;
.

Діаметр маточини:

, (57)

.

Довжина маточини:

, (58)

.

Приймаємо довжину маточини, що дорівнює

Товщина обода:

, (59)

.

Приймаємо

.

Товщина диска:

, (60)

.

Визначаємо діаметр знаходження центрів отворів:

, (61)

.

Визначаємо діаметр отворів:

, (62)

.

Визначаємо відстань від торців підшипників до точки прикладання опорних реакцій:

, (63)

,

.

2.6 Конструктивні розміри корпусу редуктора

Товщина стінок корпуса й кришки:

, (64)

.

Приймаємо

.

Товщина фланців поясів корпуса й кришки:

верхнього пояса корпуса і пояса кришки:

, (65)

,

, (66)

,

нижнього пояса корпуса:

, (67)

.

Приймаємо

.

Діаметр болтів:

Фундаментних:

, (68)

.

Приймаємо болти з різьбою М20;

ті, що кріплять кришку до корпуса у підшипників:

, (69)

.

Приймаємо болти з різьбою М16;