Смекни!
smekni.com

Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці (стр. 7 из 8)

При проведенні документа формується низка проводок, що описують операцію нарахування заробітної плати в комплексі. Відбувається нарахування окладу та всіх інших сум на субрахунку 661 в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку витрат. Вводяться поіменні проводки щодо утримань зі співробітників. Нараховуються платежі до соціальних фондів та комунальний податок. У податковому обліку формуються проводки по забалансовому рахунку ВР.

Виплата заробітної плати

Для реєстрації виплати внесених залишків, авансу та зарплати в " 1С: Бухгалтерії для України" застосовується документ Выплата ЗП, який можна ввести командою Документы —" Зарплата —> Выплата ЗП або через Журналы —" Зарплата —" Новый. Як правило, цей документ використовується в парі з документом Начисление ЗП.

Дата документа Выплата ЗП - це дата виплати зарплати з каси підприємства. А до поля Период вноситься дата, що визначає значення другого субконто субрахунка 661 - Месяц начислення зарплаты. Нагадаємо, що значення цього субконто автоматично створюється документом Начисление ЗП на підставі дати його введення. У полі Период можна зазначити лише один місяць. Одним документом провести виплату зарплат за декілька місяців відразу неможливо. Для кожного місяця нарахування зарплати доведеться ввести окремий документ.

При створенні документа Выплата ЗП дуже зручно користуватися режимом автозаповнення. Робота алгоритму автозаповнення визначається значенням поля Вид выплаты. Набір значень цього поля такий же, як і у документа Начисление ЗП.

Якщо встановити поле Вид выплаты в значення Аванс або Внесение остатков, то при натисненні на кнопку Заполнить на екран буде виведено список неоплачених документів Начисление ЗП з таким же реквізитом. Досить вибрати потрібний документ зі списку, і всі дані з його табличної частини буде автоматично перенесено до створюваного документа. За необхідності перенесені дані можна відредагувати.

Якщо ж як вид виплата зазначити Основная ЗП, то список неоплачених документів Начисление ЗП з тим же реквізитом не з'явиться. Замість цього документ буде автоматично заповнено списком тих співробітників, у яких заданими бухгалтерського обліку за вибраний місяць нарахування зарплати (поле Период) наявне кредитове сальдо по субрахунку 661, а також сумами заборгованості щодо співробітників. Зверніть увагу: контролюється саме бухгалтерське сальдо, що визначається проводками, кореспондуючими із субрахунком 661. Якщо, наприклад, документом Начисление ЗП було введено аванс, але виплати авансу з каси (Дт 661 - Кт 301) зареєстровано не було, до документа, що формується, буде перенесено всю суму заборгованості перед співробітником, без урахування оформленого, але не виданого авансу. Звичайно, бухгалтерські підсумки за той період, в якому вводиться документ, повинен розраховуватись.

Суму отриманого при автозаповненні сальдо можна звірити з оборотно-сальдовою відомістю по субрахунку 661.

Зазначивши в полі Процент выплаты відповідне число (за умовчанням -100 відсотків), можна зареєструвати часткову виплату згідно зі заданим відсотком. Є один нюанс: якщо, наприклад, спочатку виплатили третину зарплати, вказавши в цьому полі 33 відсотки, то при погашенні залишку заборгованості наступним документом у полі Процент выплаты слід зазначити не 77, а 100 відсотків. Інакше документ автоматично розрахує 77 відсотків від залишку заборгованості.

Виплата введених залишків і заборгованості щодо зарплати реєструється бухгалтерськими проводками Дт 661 - Кт ЗОЇ. Оскільки погашення заборгованості перед співробітником - завжди друга подія, у податковому обліку ця операція не відображається і проводки по забалансових рахунках ВД і ВР не створюються.

Режим формування документами проводок щодо каси визначається значенням константи Проводки по кассе только кассовыми ордерами. Якщо константу встановлено у значення Да, то всі проводки щодо каси будуть автоматично створювати виключно документи Приходный кассовый ордер і Расходный кассовый ордер. Якщо ж цій константі задано значення Нет, проводки щодо каси створюватимуть й інші документи: Выплата ЗП, Банковская выписка, Расходная накладная тощо.

Зауважимо, що використовувати такий режим роботи програми слід обережно. Згідно з п. 3.1 Положення про ведення касових операцій..., затвердженого постановою НБУ від 19.02.2001 р. № 72, касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами встановленої форми. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб - приватних підприємців, крім банків та підприємств зв'язку. Незважаючи на те, що більшість проводок щодо каси буде створено автоматично, необхідно буде оформити щодо них касові ордери, їх можна виписати вручну, але є й альтернатива ручній праці. Нагадаємо, що в документах Приходный кассовый ордер і Расходный кассовый ордер є поле Только зарегистрировать. Позначивши його прапорцем, зможете складати і роздруковувати необхідні ордери з програми та автоматично вести їх нумерацію, але проводки щодо них реєструватися не будуть.Якщо вибрано режим введення проводок лише касовими ордерами, документ Выплата ЗП ніяких проводок формувати не буде. Відобразити видачу зарплати в цьому випадку доведеться введенням видаткових касових ордерів, причому поіменних - для кожного співробітника.

Аналітика по субрахунку 661 ведеться у двох розрізах - щодо співробітників та за місяцями нарахування зарплати. При оформленні видаткового касового ордера співробітника слід вибрати в полі Субконто, а місяць нарахування зарплати - в полі Заказ.

Коли "касову константу" встановлено у значення Нет, тобто коли документу Выплата ЗП (як і всім іншим) дозволено формувати проводки щодо каси, в полі Касса цього документа слід зазначити потрібне значення субконто Наши денежные счета. Як правило, це Основная касса(грн.). При введенні проводок лише касовими ордерами цей реквізит ігнорується.

Якщо проводки щодо каси автоматично створюєте документом Выплата ЗП, але вам потрібен видатковий касовий ордер на всю суму виданої зарплати, не забудьте встановити в ньому прапорець Только зарегистрировать. Касовий ордер з установленим прапорцем проводок формувати не буде. Не встановивши прапорець, помилково подвоїте обороти Дт 661 –Кт301.

Натиснувши мишкою в документі Выдача ЗП за кнопкою Печать, можна сформувати і роздрукувати платіжну відомість.

Особливості конфігурації "Сільське господарство"

У даній конфігурації всі операції, що впливають на розрахунок заробітної плати, наприклад, вихід у відпустку, пред'явлення до оплати лікарняного листа, призначення різного виду доплат, утримань оформляються за допомогою відповідних документів. У той же час існує можливість безпосередньої зміни даних, що зберігаються в довіднику Сотрудники. Наприклад, можна виправити ставку якого-небудь співробітника. Редагуючи дані в довіднику, необхідно враховувати наступне: багато основних параметрів, використані в алгоритмах розрахунків, є періодичними, тобто система зберігає всю історію цих параметрів і вводить нові значення таких параметрів, прив'язуючи їх до зміни дати.

Лікарняний лист

Документ Больничный лист призначений для введення операцій з нарахування працівнику сум допомоги щодо тимчасової непрацездатності.


Документ складається із заголовку і табличної частини документа. У заголовку документа вводиться інформація з лікарняного листа. Таблична частина документа призначена тільки для автоматизації розрахунку суми, нарахованої за лікарняним листом. За допомогою табличної частини можна розрахувати середньоденну суму заробітної плати співробітника за кількість місяців, що задана в константі Колличество месяцев для больничного. Таблична частина заповнюється автоматично. Дані щодо нарахування (реквізит Сумма) можуть мати нульові значення, якщо за ці періоди нарахування зарплати не проводилися. У цьому випадку можна вручну розрахувати і внести суму, нараховану за лікарняним листом, або ввести значення нарахованої зарплати за зазначені періоди в табличну частину документа. При проведенні документ формує проводки з нарахування суми лікарняних. Проводки щодо перерахунку прибуткового податку буде робити документ Начисление ЗП.

Відпустка

За допомогою документа Отпуск можна здійснити розрахунок суми відпускних і провести нарахування цієї суми по обраному співробітнику.


Таблична частина документа використовується для визначення середньоденного заробітку співробітника за попередні 12 місяців. При натисканні кнопки Заполнить у табличну частину документа автоматично записуються рядки, у яких указується період і сума, нарахована за цей період. У результаті заповнення табличної частини в реквізиті Сумма начисленных отпускных буде розрахована попередня сума нарахувань. У реквізитах Выплата отпускных і Период указується як буде видаватися нарахована сума відпускних, якщо відпустка була перехідною з одного місяця на інший. При проведенні документ формує проводку з нарахування суми відпускних.

Начисление. Человек

Документ Начисление. Человек призначений для внесення всіх нарахувань, утримань по співробітнику, що були зроблені в поточному місяці. У заголовку необхідно вказати співробітника, для якого будуть зроблені нарахування, утримання.