Смекни!
smekni.com

Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці (стр. 8 из 8)

Також у заголовку документа необхідно вибрати вид нарахування, тобто утримання це чи нарахування. Після цього в табличній частині необхідно вказати всі витратні рахунки (для нарахувань) та всі рахунки утримань (для утримань), що будуть у дебеті - кредиті, всю аналітику для них, а також необхідну суму. Після проведення сума заробітку цього працівника віднесена на витратні рахунки.

Начисление. Список

Документ Начисление. Список призначений для занесення нарахувань, утримань для групи співробітників. Документ аналогічний попередньому документу.

Облік ЗП, що базується на попередньо оброблених даних, документ Табель наряд.

Документ Табель наряд призначений для занесення даних за нарядами, які у бухгалтерію здають бригади.

У заголовку документа необхідно вибрати підрозділ, для якого будуть внесені дані з нарядів. За допомогою кнопки Заполнить можна заповнити табличну частину документа співробітниками, що працюють у зазначеному підрозділі. Після цього необхідно заповнити реквізит Сумма, тобто суми нарахованої заробітної плати для кожного співробітника. Сума нарахувань автоматично підставиться в документ Начисление ЗП у стовпчик наряд при виборі відповідного співробітника.

Щоб розподілити отриману суму по витратних рахунках, необхідно скористатися кнопкою Распределение по счетам. При цьому відкриється форма підлеглого документа, у якому таблична частина заповнюється необхідними витратними рахунками з відповідною аналітикою.

Звіти по заробітній платі. Форма 8-Др

У цій конфігурації форма 8-ДР представлена у вигляді документа. Це викликано тим, що дані документа можна редагувати, і в ньому можливий вивід співробітників із прізвищами, тоді як сформований звіт практично не підлягає редагуванню і звіт складно перевіряти. У заголовку документа необхідно вказати період, за який формується звіт. У поле Счета выплат за замовчуванням стоять рахунки 30,31. За необхідності список можна додати. Також у заголовку документа необхідно вказати назву файла, відповідно до вимог податкової адміністрації. Тут же можна задати шлях, тобто куди необхідно записати сформований файл. При натисканні кнопки Заполнить. відбудеться автоматичне заповнення табличної частини даними ч інформаційної бази. Таблична частина містить як індивідуальний податковий номер, так і прізвище співробітника, що істотно полегшує перевірку і корекцію даних. Після того, як дані були перевірені, їх можна роздрукувати, натиснувши кнопку Печать. На екрані з'явиться друкована форма звіту.

Звіт Отработано дней

Цей звіт містить інформацію про кількість відпрацьованих днів за зазначений проміжок часу. Також звіт містить інформацію про кількість чоловіків і жінок, що працюють на підприємстві, і загальний аналіз оплати праці за обраний період.

Для формування документа необхідно задати потрібний період, і всі необхідні дані будуть представлені у вигляді таблиць.

Звіт Трудозатраты містить дані по рахунках і підрозділах, а також 11 о сумах, розподілених між цими підрозділами. Звіт формується на визначену дату, яку необхідно вибрати в діалоговій формі. При натисканні кнопки Сформировать у друковану форму виведуться дані за місяць, а також спочатку поточного року.


Список використаної літератури

1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. В.Я.Плаксієнко, Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий/. Під редакцією В.Я.Плаксієнко. Дніпропетровськ, 2005.

2. Бухгалтерський облік на с/г підприємствах: Підручник – 2-ге вид., перероб. і допов./М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; за ред. Проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003.

3. Бухгалтерський облік у с/г підприємствах / П.Т.Саблук, В.Б.Моссаковський та ін.; За ред. П.Т.Саблука, В.Б.Моссаковського – К.: Урожай, 1998.

4. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 № 108/95-ВР зі змінами і доповненнями//Голос України. -1995р.

5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник. – Київ.: А.С.К., 2000.

8. Все про бухгалтерський облік (спецвипуск). – 2001. - № 55.

9. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

Додатки

10. Обліковий лист праці і використаних робіт.

11. Обліковий лист тракториста-машиніста.

12. Журнал обліку роботи і затрат.

13. Розрахункове нарахування оплати праці працівникам тваринництва.

14. Наряд на відрядну роботу для бригади.

15. Шляховий лист трактора.

16. Табель обліку робочого часу.