Смекни!
smekni.com

Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" (стр. 6 из 7)

— агрокредит на придбання техніки, що була у використанні.

Послуги приватним особам

Бізнес-лінія по роботі з приватними особами Райффайзен Банку Аваль у 2007 році вкотре продемонструвала значні темпи розвитку. Так, кредитний портфель цієї бізнес-лінії за рік зріс на 61% – з 9 013 млн. грн. до 14 599 млн. грн. За минулий рік банк надав кредитів фізичним особам на загальну суму 10 976 млн. грн. При цьому нарощувалося кредитування в національній валюті – частка таких кредитів у портфелі банку зросла на 4% – з 33% до 37%.

Як і раніше, одним із найпопулярніших продуктів банку для населення були іпотечні кредити. Частка іпотечних кредитів у кредитному портфелі приватних осіб банку зросла на 8% – з 57% до 65%. При цьому портфель іпотечних кредитів банку збільшився на 86%. Райффайзен Банк Аваль розпочав програму підвищення якості обслуговування клієнтів та регулярного навчання працівників, які займаються наданням іпотечних кредитів.

Іншою традиційною послугою для клієнтів банку – фізичних осіб є кредити на купівлю нових та не нових автомобілів. Отримати автокредит у Райффайзен Банку Аваль можна і з початковим внеском позичальника, і без нього. Банк є активним учасником ринку та співпрацює з багатьма автосалонами по всій території України. Портфель автокредитів банку на кінець 2007 року склав 2 713 млн. грн., збільшившись упродовж року на 31%.

Структура житлових кредитів

1 Житло в кредит, 4%

2 Споживчі, під заставу нерухомості, 9%

3 Приватне будівництво, 30%

4 Земля кредит, 57%

У 2007 було завершено перехід на нову централізовану банківську систему Bankmaster RS, завдяки чому клієнти банку отримали можливість обслуговування в будь-якому з відділень банку, незалежно від місця відкриття рахунку. До того ж, тепер клієнти можуть користуватися усіма перевагами послуги погашення кредитної заборгованості з власного поточного рахунку, в тому числі в режимі автоматичного списання сум, що підлягають погашенню. Це суттєво зменшує витрати часу клієнтів на здійснення виплат за отриманими кредитами.

У звітному році велика увага приділялася збільшенню обсягів перехресних продажів приватним клієнтам. З цією метою було розроблено інноваційні банківські продукти: «Кредит готівкою для найкращих клієнтів банку» та «Кредит готівкою для зарплатних клієнтів банку».

Банк пропонує весь спектр депозитних продуктів для задоволення будь-яких потреб клієнта. Обсяг заощаджень на рахунках приватних клієнтів за рік зріс на 38% та досяг 15 910 млн. грн.

Райффайзен Банк Аваль має статус повноправного учасника (Principal Member) міжнародних платіжних систем Visa International і MasterCard International з 1996 року. Статус Principal Member – це найвища категорія участі в платіжних асоціаціях, яка дозволяє емітувати всі типи карт VISA та MasterCard. Сьогодні випуск та обслуговування платіжних карток належать до пріоритетних напрямів діяльності банку. У 2007 році банк емітував зарплатні та пенсійні картки, кредитні картки, платіжні картки для приватних осіб та корпоративні платіжні картки. Разом із партнерами банк пропонує спільні карткові продукти – МТС-Visa, Isic-Maestro та Mercedes Card – Visa. На цей час банк є спонсором (поручителем) для 19 банків – асоційованих та афілійованих членів міжнародних платіжних систем, 27 банків мають агентські угоди еквайрінгу з Райффайзен Банком Аваль.

У 2007 році Райффайзен Банк Аваль здійснив низку вагомих кроків для розвитку карткових продуктів та значного оновлення їхнього асортименту. Розроблено і впроваджено пакет «Оптимальний», що поєднав у собі оптимальний перелік карткових послуг, овердрафти «До зарплати» та «Легкий кредит».

Впроваджено також нову продуктову концепцію – мультитарифну «Кредитну картку». Клієнтам надано можливість вибору вигідного для них тарифного плану з параметрами кредиту та обслуговування картки, а також можливість наступного переходу на інший тарифний план за власним бажанням без погашення поточної заборгованості за кредитом. До пропонованого тарифного плану клієнт може обрати схему лояльності, тип картки та схему страхування, поєднання яких складає індивідуальний картковий продукт клієнта. Така продуктова концепція надає банку можливість гнучко реагувати на зміну ринкової ситуації та постійно розширювати додаткові послуги існуючим та новим клієнтам.

Протягом минулого року було розроблено і впроваджено такі технологічні карткові послуги:

• переказ грошових коштів між картковими рахунками через центри самообслуговування;

• поповнення вкладних рахунків за допомогою центрів самообслуговування;

• поповнення вкладних рахунків постійним дорученням;

• підключення до послуги «Оплата комунальних платежів постійним дорученням» через центри самообслуговування;

• прийом платежів на користь регіональних компаній через центри самообслуговування.

Особливу увагу в 2007 році банк приділяв розвитку безготівкових розрахунків за товари та послуги з використанням платіжних карток. Стимулювання цих розрахунків позитивно позначилося на динаміці їхніх обсягів – безготівкові розрахунки зросли на 26% порівняно з аналогічними показниками станом на початок року.

Перелік послуг для приватних клієнтів банку включає:

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

• житло в кредит на первинному ринку;

• житло в кредит на вторинному ринку;

• земельна ділянка в кредит;

• кредит під заставу нерухомості;

• кредит на будівництво власного житла.

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ

• кредит на придбання нового автомобіля з власним внеском чи без нього;

• кредит на придбання автомобіля, що був у користуванні;

• гроші на будь-що+;

• кредит під заставу депозиту;

• кредит готівкою для найкращих клієнтів банку.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ПЛАТЕЖІ, ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

• грошові перекази через систему Western Union (у межах України та за кордон);

• грошові перекази між фізичними особами в межах України за допомогою системи «Аваль-Експрес»;

• іменні перекази з Росії через установи АБ «Газпромбанк»;

• грошові перекази з країн СНД через систему грошових переказів «Быстрая Почта»;

• грошові перекази від юридичних осіб на користь фізичних осіб через систему «Аваль-Експрес»;

• грошові перекази між картковими рахунками через банкомати або банківські термінали самообслуговування («АТМ Експрес»);

• прийом платежів від клієнтів без укладення відповідної угоди з юридичною особою.

ЧЕКИ

• продаж бланків дорожніх чеків American Express;

• прийняття іменних та дорожніх чеків на умовах інкасо та виплата готівки за ними;

• виплата готівки за дорожніми чеками.

ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ

• продаж монет виробництва провідних монетних дворів світу, у т.ч. на правах ексклюзивного дистриб'ютора в Україні;

• продаж зливків дорогоцінних металів виробництва визнаних виробників;

• відповідальне зберігання зливків та монет;

• купівля зливків та монет.

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ

• депозит із виплатою відсотків у кінці терміну;

• депозит із щомісячною виплатою відсотків;

• депозит із можливістю поповнення вкладу, капіталізацією та складною процентною ставкою;

• Депозит із можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;

• Депозит для пенсіонерів зі щомісячною виплатою відсотків та поповненням вкладу.

ПОТОЧНІ РАХУНКИ

• поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);

• поточні пенсійні рахунки (не карткові) для отримання пенсії та соціальної допомоги; платіжні картки «ОніксПенсійний».

ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФІВ ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

КАРТКОВІ ПРОДУКТИ

• картковий рахунок «Пакет Оптимальний» для приватних та зарплатних клієнтів;

• картковий рахунок для приватних та зарплатних клієнтів, які не є користувачами «Пакету Оптимальний»;

• овердрафт «До зарплати»;

• овердрафт «Легкий кредит»;

• кредитна картка (тарифні пакети «Оптимальний», «Платіжний»).

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ

• залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

• купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

• «АТМ-Експрес» (переказ коштів із однієї картки на іншу);

• платежі операторам мобільного зв’язку;

• підключення до «М-банкінгу».

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

• залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

• купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

• «АТМ-Експрес» (переказ коштів із картки на картку);

• погашення кредитів;

• поповнення депозитів;

• платежі компаніям.

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ

Підключення до:

• «М-банкінгу»;

• «Виписки на e-mail»;

• «Виписки онлайн»;

• «Поповнення депозитів із карткового рахунку постійними дорученнями»;

• «Погашення кредитів із карткового рахунку постійними дорученнями»;

• «Платежів компаніям із карткового рахунку постійними дорученнями».

Послуги казначейства та робота з фінансовими установами

У 2007 році казначейство Райффайзен Банку Аваль продовжувало ефективно управляти ліквідністю та валютною позицією банку, в результаті чого протягом року банк виконував усі нормативні вимоги Національного банку України. Пріоритетним напрямом роботи казначейства є оптимізація рівня ліквідності банку та отримання прибутку від здійснення казначейських операцій.

Райффайзен Банк Аваль є активним учасником міжбанківського фінансового ринку. У 2007 році він займав лідируючі позиції практично в усіх сегментах українського фінансового ринку, включаючи грошовий та валютний ринки, а також ринок цінних паперів. Казначейство банку підтримувало регулярні торговельні операції з більш ніж 190 банками, у тому числі зі 145 українськими та 45 іноземними установами.

Прагнучи диверсифікувати свої активи, банк продовжував інвестувати в державні та корпоративні цінні папери. Портфель державних цінних паперів банку в 2007 році зріс більш ніж утричі.