Смекни!
smekni.com

Валютні ф'ючерси (стр. 4 из 4)


Практичне завдання

Задача №6

Фізична особа N на 01.06.2002 має у своєму розпорядженні вільні кошти у розмірі USD 20000 і вирішує розмістити їх на 3-місячному депозиті в одному з українських комерційних банків.

На 01.06.2002 поточні значення валютних курсів у цьому банкусклали:

USD/UAH=5,1850-5,2750;

EUR/UAH=4,9050-4,9450.

3-місячні депозитні процентні ставки становлять:

- у доларах США - 2 %;

- у євро-2,25%;

- у гривнях - 4,5 %.

На 01.09.2002 прогнозні значення валютних курсів у цьому банку складуть:

UAH/USD = 0,1816-0,1840;

EUR/UAH=5,0550-5,1050.

Визначити найбільш привабливу інвестиційну стратегію, виходячи з того, що всі отримані суми знову будуть переведені у долари США (1 %, що сплачується у Пенсійний фонд України, не враховувати).

Рішення:

1) Через три місяці фізична особа N може одержати в гривнях, якщо гроші будуть вкладені в гривневий депозит, при ставці 5%:

20000$ · 5,1850 = 103700 грн.

103700 + 4,5% = 108366,5 грн.

В доларах: 108366,5 х 0,1816 = 19679,3564 $

Прибуток складає в доларах: (-320,6436 )$

2) Через три місяці фізична особа N може одержати, якщо гроші будуть вкладені в доларовий депозит, при ставці 2%:

20000$ + 2% = 20400$

Прибуток складає 400 $

3) При покупці 01.06.2002 євро по курсу 5,2650 грн. за 1EUR особа може покласти на депозит 20000 · 5,185 : 4,9450 = 20976,6775 EUR

Через три місяці фізична особа N може одержати, якщо гроші будуть вкладені в евровий депозит, при ставці 2,25%:

20976,6775 EUR + 2,5% = 21494,9444 EUR

На 01.09.2002 21494,9444 EUR х 5,0550 = 108656,9439 грн.

108656,9439 · 0,1816 =19732,1010 $

Прибуток складає – (-267,8990 $)

Висновок: найбільш привабливий є депозит в доларах.


Список літератури

1. Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику [Текст] / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - N 2. - C.67-73

2. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навчальний посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 272 с.

3. Валютне регулювання [Текст] : навчальний посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 272 с.

4. Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навчальний посібник / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 214 с.

5. Дзюблюк, О.В. Валютна політика [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк. - К. : Знання, 2007. - 422 с.

6. Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навчальний посібник / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 244 с.

7. Плахіна, І. В. Правове положення валютних бірж у системі юридичних осіб приватного права України [Текст] / І. В. Плахіна // Держава і право. - 2006. - N 3. - C.294-301

8. Поєдинок, В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навчальний посібник / В. В. Поєдинок ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 288 с.

9. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст] : декрет / Україна. Кабінет Міністрів. - [Б. м. : б. и.], 1993. - Б. ц.

10. Ринок фінансових послуг [Текст] : навчально-методичний посібник / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ", Каф-ра фінансів ; сост. В. Л. Пластун. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 166 с.

11. Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст] : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с.

12. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Text] : навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.