Смекни!
smekni.com

Валютні ф'ючерси (стр. 1 из 4)

Кафедра міжнародної економіки

Контрольнаробота

з дисципліни:

«Міжнародні валютно-кредитні відносини»


Зміст контрольної роботи

1. Питання №3. Валютні ф'ючерси

2. Питання № 28. Поняття валютних цінностей та їх основні види.

Задача №6

Література


1. Питання №3. Валютні ф'ючерси

Валютними ф'ючерсами називають контрактні угоди на купівлю або продаж стандартизованої суми іноземної валюти за стандартизованою специфікацією валют та узгодженою ціною. Відповідно до такої угоди її учасники одержують і право, й зобов'язання обміняти обумовлену стандартизовану суму певної валюти на іншу в установлені терміни в майбутньому за курсами, визначеними на момент укладення угоди. Здійснення валютних ф'ючерсів відбувається тільки на біржовому ринку, що значно підвищує їхню надійність і рівень страхування валютних ризиків. На відміну від товарних ф'ючерсів, які широко використовуються з кінця XIX ст., валютні ф'ючерси з'явилися в середині 70-х років XX ст., що збігається в часі з формуванням Ямайської валютної системи. На міжнародних валютних ринках вони особливо активно використовуються в останнє десятиріччя.

Особливостями валютного ф'ючерсного ринку є:

- високий ступінь стандартизації контрактів;

- обмежене коло валют, що обмінюються одна на одну;

- висока ліквідність контрактів;

- надійність укладених угод;

- можливість за незначних початкових витрат оперувати
значними сумами.

Основними учасниками ф'ючерсного ринку є великі фінансові центри та клірингові банки, пенсійні фонди, центральні банки, фінансові організації, які працюють на фондовому ринку, члени й фахівці ф'ючерсної біржі, а також дрібні інвестори та приватні особи.

Уперше валютні ф'ючерси було введено в обіг у США 15 травня 1972 р. на Міжнародному грошовому ринку (ІММ – International Monetary Market) Чиказької комерційної біржі, яка стала найбільшим центром торгівлі ф'ючерсами. Крім Чиказької біржі центрами торгівлі ф'ючерсами стали Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів (LIFFE – London International Financial Futures Exchange, із 1982 p.), a також Сінгапурська міжнародна валютна біржа (Singapore International Monetary Exchange), біржі Франкфурта-на-Майні, Сіднея, Токіо та ін.

Ціною купівлі валютного ф'ючерсу є взаємно узгоджений між продавцем і покупцем обмінний курс, виражений у доларах США за одиницю іншої валюти, яка ввійшла до стандартного переліку валют даної біржі. Основою для одержання прибутку чи виникнення збитків є різниця між поточним і узгодженим за ф'ючерсною угодою валютними курсами. Таку різницю називають базисом і розраховують за формулою

де Бр– базис рівноваги;

Кс– спот-курс валют;

СД – доларова відсоткова ставка за депозитами;

СВ– відсоткова ставка за депозитами для валюти, що обмінюється на долари США;

Д– тривалість періоду між укладенням і здійсненням угоди, днів.

Ціна (вартість) ф'ючерсу визначається як сума спот-курсу та базису рівноваги.

Звичайно, інформація про вартість валютних ф'ючерсів публікується у фінансових виданнях. Приклад вартості трьох місячних ф'ючерсних контрактів на швейцарські франки за долари США на LIFFE за даними "Financial Times" наведено в табл. 1.

Загальним правилом купівлі-продажу ф'ючерсів є зіставлення поточної ціни ф'ючерсу (Цф) та ціни рівноваги (Цр). Якщо Цфр, слід очікувати зниження ринкової ціни і збільшення обсягів продажу ф'ючерсів.

Якщо Цф< Цр, ринкова ціна почне поступово підвищуватися і можна очікувати збільшення обсягів купівлі ф'ючерсів і продажу валюти за поточним курсом.

Таблиця 1. Приклад інформації про вартість трьох місячних ф'ючерсних контрактів CHF/USA на LIFFE, за даними "Financial Times" 03.10.2008 p.

Open Sett price Change High Low Est. voi Open int
Dec 98,470 98,550 +0,050 98,570 98,460 21286 93743
Mar 98,490 98,590 +0,070 98,600 98,480 13313 47657
Jun 98,450 98,550 +0,080 98,570 98,440 7691 25283
Sep 98,370 98,480 +0,090 98,490 98,360 2736 16257

Організація здійснення ф'ючерсної угоди базується на виборі для виконання брокерських функцій певного члена фондової біржі, тільки через якого може бути виконана угода. Клієнт, який хоче продати або купити валютний ф'ючерс, звертається із своїм замовленням до брокера і після узгодження умов отримує усне підтвердження згоди на здійснення контракту, що потім фіксується документально із зазначенням дати реєстрації замовлення. Після прийняття й підтвердження усного замовлення воно передається до кабіни фірми-брокера в залі біржі. Докладно умови цього замовлення-наказу фіксуються на стандартному бланку замовлення, копія якого передається дилерові в біржову яму, де відбувається виконання угоди. Після виконання замовлення клієнта всі деталі угоди дилер записує на стандартному бланку і відправляє його в кабіну своєї фірми, де заповнюється біржовий розрахунковий бланк, що потім передається членові біржі для ознайомлення клієнта з умовами укладеної угоди (рис. 1).

Відмінною особливістю ф'ючерсних контрактів є перерозподіл ризику, що забезпечує високу ліквідність укладених угод. Фіксуючи обмінний курс, обидві сторони гарантують відсутність як збитків, так і прибутків. Тобто одна сторона уникає непередбачених збитків, а інша відмовляється від непередбаченого (спекулятивного) прибутку, що дає змогу взаємно зменшити ризик втрат від можливої зміни валютних курсів у несприятливому для обох напрямі. Крім того, важливе значення має реалізація принципу вільного біржового торгу завдяки тому, що розрахункова палата біржі для кожного учасника ф'ючерсної угоди бере на себе функції третьої сторони, тобто здійснюється додаткове страхування укладеної угоди.

Рис. 1. Схема здійснення угод за ф'ючерсними контрактами

ПРАВИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ВАЛЮТНИМИ Ф'ЮЧЕРСАМИ

З гідно з Правилами проведення торгів ф'ючерсний контракт допускається до обігу в Секції після затвердження його Специфікації Біржовим комітетом. Рішення останнього про прийняття Специфікації доводиться до відома членів Секції–трейдерів-ІТ загальним (письмовим) повідомленням не пізніше як за десять робочих днів до першого торгового дня за ф'ючерсним контрактом, що вводиться в обіг. Заявка на участь у торгах подається за стандартною формою трейдером від імені члена Секції та за його рахунок або від імені члена Секції, але за рахунок клієнта. Останній різновид заявок називають клієнтськими. Вони подаються за наявності відповідного клієнтського наказу, який називають заявкою-дорученням. Залежно від умов визначення ціни заявки поділяють на такі різновиди.

1. Ринкова – розпорядження купити або продати визначену кількість термінових контрактів за:

- кращою на даний час ціною на терміновому ринку біржі;

- переважною ціною ринку. Така заявка виконується якнайшвидше.

2. Лімітна – розпорядження купити не дорожче за визначену ціну або продати не дешевше за неї.

3. Стоп-заявка – купити за жорстко фіксованою ціною, коли ціна сягне, наприклад, 2,09, або продати за жорстко фіксованою ціною, коли ціна сягне – 2,10 грн. за 1 USD.

4. Стоп-ліміт-заявка – купити, коли ціна сягне 2,02, але не дорожче за 2,04, або продати, коли ціна сягне 2,10, але не дешевше, ніж 2,09 грн. за 1 USD.

5. Заявка під час закриття – ринкова чи стоп-заявка, що виконується в останні 60 секунд торгів або якнайпізніше.

6. Комбіновані заявки:

- спред-заявки – одночасно продати й купити контракти, відкриваючи нові позиції і з купівлі і з продажу;

- світч-заявки – те саме, що й спред, але з ліквідацією раніше відкритих контрактів або на купівлю, або на продаж.

Подана заявка виконується на певних умовах, що задаються у вигляді однієї з таких інструкцій.

1.«Поставити в чергу» – заявка задовольняється на торгах у максимально можливому обсязі. У разі, якщо її неможливо задовольни
ти відразу і в повному обсязі, вона стає в чергу з обов'язковим зазначенням ціни на суму невикористаного залишку термінового контракту.

2. «Зняти залишок» – заявка задовольняється на торгах у максимально можливому обсязі. У разі, якщо її неможливо задовольнити відразу і в повному обсязі, невикористаний залишок знімається (заявка не ставиться в чергу).

3. «Відразу, або не виконувати» – якщо заявку неможливо задовольнити відразу і в повному обсязі, вона не виконується зовсім і не ставиться в чергу.

4. «За однією ціною або відхилити» – якщо заявку неможливо задовольнити відразу, в повному обсязі та за однією ціною, вона зовсім не виконується і не ставиться в чергу.

Угоди на участь у торгах укладаються на основі заявок, які подаються трейдерами біржовому реєстраторові, а сам процес укладання угод здійснюється за технологією неперервного подвійного аукціону.

Якщо заявку подано з метою закриття позиції, то вона допускається до торгів автоматично. Якщо подаються заявки, що можуть збільшити обсяги відкритих позицій, то вони допускаються до участі в торгах лише за умови фінансового забезпечення згідно з вимогами Клірингового дому, а заявки, подані понад ліміт вільних коштів, до участі в торгах не допускаються зовсім.

Відповідно до Правил кожна наступна однонаправлена заявка учасника біржового ринку анулює його попередню відповідну пропозицію. Тобто, якщо подається заявка на купівлю (продаж) контракту певного типу та серії, вона анулює попередню заявку учасника біржового ринку відповідно на купівлю (продаж) за цим контрактом.

Усі подані заявки включаються до реєстру заявок із такою ієрархією пріоритетів: