Смекни!
smekni.com

Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс" (стр. 1 из 3)

Міністерство аграрної політики України

Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького

Кафедра правознавства

Звіт

про проходження практики

у комунальному підприємстві „Сокальжитлокомунсервіс”

Студента ІІ курсу

ф-ту ДО та ПМС

Музичука Ігоря

Львів-2007


План

Вступ

1. Обсяг виконаної роботи

2. Правова основа діяльності підприємства

2.1.Мета і предмет діяльності

2.2.Юридичний статус підприємства

2.3.Майно підприємства

2.4.Права підприємства

2.5.Обов'язки підприємства

2.6.Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

2.7.Господарська та соціальна діяльність підприємства

2.8. Ліквідація і реорганізація підприємства

3.Основні права та обов’язки юрисконсульта

Висновок

Вступ

Навчальна практика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які студент одержав під час навчання.

Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.

Студент за період практики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста , навчитися захищати права , свободи і законні інтереси громадян , інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

Навчальна практика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань з конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та інших галузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в управлінській та господарській діяльності.

Вона – обов’язкова умова набуття юридичної освіти.

1. Обсяг виконаної роботи

Я, Музичук Ігор, студент факультету ДО та ПМС в період з «30» квітня 2007р. по «18» травня 2007р. проходив практику в комунальному підприємстві «Сокальжитлокомунсервіс», м. Сокаль Львівської області, вул. Героїв УПА, 11. Керівником практики на підприємстві був юрист-консульт даного підприємства Музичук Василь Степанович.

В перший день проходження практики я знайомився з структурою та основною діяльністю підприємства. Комунальне підприємство Сокальжитлокомунсервіс» було створене 1 квітня 2002 року / Рішення Сокальської міської ради № 5 від 5.01.2002р.

Основними видами діяльності підприємства є:

- обслуговування житлового фонду м. Сокаль

- вивезення та утилізація твердих побутових відходів

- капітальне будівництво

- надання ритуальних послуг населенню

- ремонт внутріквартальних доріг

- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Очолює дане підприємство директор, який призначається на дану посаду згідно Розпорядження Голови міської ради.

В наступні дні проходження практики я знайомився з основними правами та обов’язками юрисконсульта підприємства.

Я знайомився з претензійно-позовною роботою підприємства, брав участь в оформлені судових наказів та позовних заяв для подачі в Сокальський районний суд Львівської області для примусового стягнення заборгованості за утримання будинку та при будинкової території та за вивіз твердих побутових відходів.

В період з 30 квітня по 18 травня було оформлено в Сокальський районний суд 23 заяв про видачу судових наказів на загальну суму 31850,27 грн на боржників, які не проводять підприємству оплату за житлово-комунальні послуги більше 6 місяців, так як відповідно до ст. 68 Житлового кодексу, наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.

Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності. У заяві про видачу судового наказу зазначається найменування суду, в який подається заява, ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються до заяви.

Після отримання заяви суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог і одночасно надсилає копію судового наказу рекомендованим листом з повідомленням боржникам. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та роз’яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. У разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання.

Після набрання законної сили, було направлено в Державну виконавчу службу 19 судових наказів, так як 4 судових накази було оскаржено боржниками. Оформлено 4 позовних заяви про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги стосовно тих боржників, якими було оскаржено судові накази

За період практики було оформлено 8 позовних заяв про втрату права на житло в гуртожитку по вул. Героїв УПА, 20 в м. Сокаль стосовно осіб, які не проживають без поважних причин більше 6 місяців. На балансі КП «Сокальжитлокомунсервіс» з 1 квітня 2002 року знаходиться гуртожиток для сімейних, в якому проживають більше 150 сімей. Кожен місяць працівниками підприємства проводиться перевірка паспортного режиму, і у випадку виявлення осіб, які не проживають більше 6 місяців без поважних причин комісією складаються відповідні акти за підписами свідків і юрисконсультом підприємства подається в Сокальський районний суд позовна заява по втрату права на користування житловим приміщенням. Відповідно до статті 71 Житлового кодексу при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Згідно статті 72 Житлового кодексу, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.

Брав участь у підготовці відповіді на припис прокурора Сокальського району про усунення порушень законодавства стосовно ненадання пільг гр. Галюйко В.І.

Брав участь разом з юрисконсультом , як представником КП «Сокальжитлокомунсервіс», і державним виконавцем у виконанні виконавчого документу – державний виконавець Ігнатович Ю.М. проводив описі майна боржника з метою його подальшої реалізації на торгах, і виручені кошти підуть на погашення боргу перед КП «Сокальжитлокомунсервіс» за житлово-комунальні послуги.

Разом з керівником практики брав участь у судових засіданях в яких:

- представлялися інтереси підприємства у Сокальському районному суді у цивільній справ за позовом Кучера Ігоря Петровича до КП «Сокальжитлокомунсервіс» про стягнення про 1308,00 грн матеріальної шкоди і 5000,00 грн моральної шкоди, завданої йому внаслідок затоплення квартири ;

- представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом підприємства до Червоноградської об’єднаної державної інспекції про визнання недійсним податкових повідомлень;

-представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом КП «Сокальжитлокомунсервіс» до ВАТ «Сокальський молокозавод» про стягнення заборгованості за оренду приміщення.

Під час проходження практики кожного вівторка проводився прийом населення, надавались їм відповідні консультації та рекомендації по правових питаннях

Протягом всього терміну проходження практики я брав участь у перевірці відповідності вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документів правового характеру, які подаються на підпис директору. Також під час практики я брав участь у роботі з складання господарських договорів.

2. Правова основа діяльності підприємства

Комунальне підприємство "Сокальжитлокомунсервіс" утворене Сокольською міською радою в результаті - реорганізації, шляхом злиття комунальних підприємств : "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому по обслуговуванню житла, згідно рішення

Підприємство підпорядковане виконавчому комітету Сокольської міської ради, надалі - Орган управління майном .

Підприємство є правонаступником майна , прав та обов'язків комунального підприємства "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому .

Найменування підприємства:Комунальне підприємство „Сокальжитлокомунсервіс”

Підприємство знаходиться за адресою : Львівська область, м. Сокаль , вул. Героїв УПА, 11.

2.1.Мета і предмет діяльності

Підприємство створене для забезпечення збереження і правильної експлуатації житлового фонду та об’єктів комунального призначення, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, надання комунальних та інших послуг підприємствам, організаціям та населенню і являється планово-дотаційним підприємством.

Основними напрямками діяльності підприємства є :

- обслуговування та експлуатація житлового фонду, комунальних мереж та комунікацій ;