Смекни!
smekni.com

Нетрадиційні банківські операції та послуги (стр. 5 из 7)

• операції з готівкою (касові операції);

• операції на строк;

• операції з премією;

• операції з опціоном.

Суть операцій з готівкою полягає в тому, що оплата куплених цінних паперів проводиться негайно чи, виходячи з технічних причин, у встановлені біржою строки (наприклад, за облігаціями - на наступний день, а за акціями - на п'ятий робочий день) за курсом для здійснення угоди.

Операція продажу цінних паперів на строк носить аналогічний характер. Суть операцій на строк полягає в тому, що кінцевий грошовий розрахунок за угодою, здійснюваною на біржі в день X, проводиться в день У, визначений клієнтами (звичайно до місяця).

Суть операцій з премією і опціоном полягає в тому, що вони побудовані за принципом угод на строк, проте дають можливість відмовитися від своїх зобов'язань, виплативши клієнту попередньо обумовлену суму (премію чи опціон).

Операції з премією та опціоном відрізняються одна від одної, головним чином, тривалістю відстрочки кінцевих розрахунків. У першому випадку відстрочка дається на строк 1-3 місяці, в другому - 1-9 місяців.

Операції з премією дають "страховку" лише покупцям цінних паперів, тому що продавати їх відповідно до цієї процедури не можна. Ціна акцій при операціях з премією складається з котирування їх при угодах на строк плюс спеціальне котирування плюс величина премій.

Операції з опціоном дозволяють здійснювати угоди з цінними паперами як для покупця, так і для продавця, використовуючи більш довгу відстрочку для прийняття кінцевого рішення.

Існує метод продажу з опціоном, при якому продавець, що запропонував цінні папери, може відмовитись від їх продажу, поступившись грошовою сумою у вигляді опціону на користь покупця, який не втримав у результаті угоди свою покупку.

Будь-яка гра, а тим більше на курсах цінних паперів, є ризиковою химерою для її учасників. Проте якщо ці угоди можливі, то головною є умова, щоб вони проходили в рамках встановлених правил, не носили масового характеру і цим істотно не впливали на поведінку біржі.

З цією метою на ринках цінних паперів створені організаційні умови і передбачені технічні можливості здійснювати такі, часто суто спекулятивні, угоди, як покупка акцій частково на залучені засоби, продаж позичених у брокерів акцій, а також операції на ринку опціонів.

Зміст типової угоди з маржею полягає в тому, що клієнт може придбати акції певних корпорацій, лише взявши борг у брокерській конторі чи іншій фінансовій установі. Спекулятивні угоди з маржею здійснюються з акціями корпорацій, ймовірність підвищення курсу яких досить велика.

Опціон є двосторонньою угодою про передачу права на покупку або продаж певного базисного активу (цінних паперів, валюти й ін.) за визначеною ціною на певну дату. При цьому покупець опціону набуває права на покупку або продаж активу. Продавець опціону бере на себе зобов'язання продати або купити актив на вимогу покупця.

За умовами опціону на покупку, наприклад акцій, власник (утримувач) опціону має право придбати акції у особи, що виписала контракт, за обумовленою ціною. Це право діє протягом обумовленого обмеженого терміну. Продавець опціону на покупку буде зобов'язаний продати акції, якщо того зажадає покупець опціону. За умовами опціону на продаж власник (утримувач) опціону має право продати акції особі, що виписала опціон, за обумовленою ціною в обмовлений термін. Продавець опціону буде зобов'язаний купити ці акції, якщо того зажадає власник опціону.

При угодах з опціонами їхні учасники розраховують на протилежні тенденції. Покупець опціону при покупці розраховує на підвищення курсу акцій, а продавець - на його пониження. Якщо курс акцій виявиться вищим від зазначеного в опціоні на покупку, його покупець отримає зиск за рахунок курсової різниці (за винятком премії продавцю опціону), а продавець матиме збитки. Якщо ж курс акцій знизиться, збережеться або підвищиться несуттєво, покупцю опціону буде невигідно його реалізовувати, і він понесе збитки в розмірі премії, виплаченої продавцю при виписуванні опціону. Продавець же опціону на покупку в цьому випадку без всякого вкладення своїх засобів отримає зиск у розмірі премії.

Фінансові ф'ючерси, що є також контрактом на операцію з цінними паперами у чітко встановлений час у майбутньому, відрізняються від опціонів тим, що вони передбачають зобов'язання, а не право на проведення тієї або іншої операції, яке бере на себе покупець ф'ючерсу.

В операціях із цінними паперами беруть участь посередники, що поділяються на брокерів та дилерів. Брокер зводить продавця з покупцем, одержуючи за посередництво комісійні. Дилер купує цінні папери від свого імені та за свій рахунок з метою їх перепродажу. У ролі посередників виступають як окремі особи, так і цілі фірми, інтегруючи у своїй роботі брокерські та дилерські операції, а також комерційні банки. Спеціалізовані посередницькі фірми не мають єдиної загальноприйнятої назви. Найчастіше їх називають інвестиційними дилерами (банками, домами), біржовими, дилерськими фірмами. [3.]

Розділ 3. Фінансовий аналіз діяльності на фондовому ринку

За даними Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку обсяг випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії протягом 2006-2007 років становив 32,34 млрд. грн. та 28,74 млрд. грн. відповідно (додаток 1).

Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії у 2007 році порівняно з 2006 роком зменшився на 3,6 млрд. грн.

Протягом січня-листопада 2006 року зареєстровано 9 значних за обсягом випусків акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за період:

· НАК “Енергетична компанія України" на суму 9,83 млрд. грн. (або 25,73%);

· ЗАТ Сєвєродонецьке об’єднання “Азот" на суму 1,06 млрд. грн. (або 2,77%);

· ВАТ “Алчевський металургійний комбінат” на суму 1,0 млрд. грн. (або 2,62%);

· ВАТ “Луцький автомобільний завод" на суму 648,0 млн. грн. (або 1,7%);

· ВАТ “Концерн “Стирол" на суму 623,88 млн. грн. (або 1,63%);

· у серпні та вересні 2 випуски акцій ВАТ АКІБ “УкрСиббанк" на суму 500,0 млн. грн. кожен;

· у серпні та червні 2 випуски акцій ЗАТ КБ “Приватбанк" на суму 500,0 млн. грн. та 452,0 млн. грн. відповідно.

Також аналогічно протягом січня-вересня 2007 року значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру, зареєстровано такими емітентами:

· ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (на суму 1,5 млрд. грн.);

· ЗАТ "криворізький гірничо-металургійний комбінат окислених руд" (798,78 млн. грн.);

· ЗАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (2 випуски по 429,3 млн. грн. та 757,5 млн. грн.);

· ВАТ Банк "Фінанси та кредит" (2 випуски по 519,0 млн. грн. та 757,5 млн. грн.);

· ВАТ АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (650,0 млн. грн.);

· ЗАТ Комерційний банк "Приватбанк" (631,25 млн. грн.);

· ЗАТ "Ферротрейд інтернешнл" (523,94 млн. грн.);

· ЗАТ "Альфа-Банк" (2 випуски по 505,0 млн. грн. кожний);

· ЗАТ "Люкс" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ "Форум" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (491,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ "ТАС-Комерцбанк" (482,6 млн. грн.);

· ВАТ АК інноваційний банк "УкрСиббанк" (450,0 млн. грн.);

Отже, проаналізувавши вищенаведені дані можна зазначити, що у 2006 та 2007 роках загальний обсяг акцій зазначених емітентів становив 53,36% і 29,56% відповідно, від обсягу випуску акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії протягом зазначених періодів.

Під час реєстрації випуску цінних паперів Комісією було зафіксовано у 2006-2007 роках 599 та 571 випуск облігацій відповідно. Отже випуск облігацій скоротився, що можна побачити у таблиці 1. (додаток 1).

Також найбільш значні за обсягом випуски облігацій підприємства зареєстровано наступними емітентами:

1) у 2006 році:

· ВАТ АКБ “Надра” на суму 250,0 млн. грн. (або 1,39%);

· ЗАТ Комерційний банк “ПриватБанк" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· ВАТ АКІБ “Укрсиббанк" на суму 250,0 млн. грн. (або 1,39%);

· ВАТ АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк" та ТОВ “Корпорація ВІП ПАУЗ” на суму 300,0 млн. грн. кожний;

· ТОВ Іпотечна компанія “Аркада-Фонд” на суму 200,0 млн. грн. (або 1,11%);

· випуск облігацій ЗАТ “Приватбанк" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· 2 випуски облігацій ТОВ “Укргаз" на суму 269,5 млн. грн. та 90,0 млн. грн.;

· ТОВ “Виробничий вектор” на суму 230,1 млн. грн.;

2) у 2007 році:

· ТОВ "Баски плюс-2004" (на суму 600,0 млн. грн.);

· ТОВ "Навіум" (550,0 млн. грн.);

· ТОВ Комерційний банк "Дельта" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (2 випуски на суму 500,0 млн. грн. кожний);

· "Комерційний банк "Приватбанк" (3 випуски по 500,0 млн. грн. кожний);

· ВАТ "Райффайзен банк Аваль" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Кредитпромбанк" (500,0 млн. грн.);

· ЗАТ "Альфа-банк" (3 випуски по 310,0 млн. грн., 300,0 млн. грн. та 290,0 млн. грн.);

· ВАТ "Акціонерний комерційний іноваційний банк "УкрСиббанк" (300,0 млн. грн.);

· ТОВ "Комерційний банк "Дельта" (300,0 млн. грн);

· ВАТ АБ "Укргазбанк" (300,0 млн. грн.).

Торгівля цінними паперами на організаторах торгівлі.

Протягом 2006 року на організаторах торгівлі обсяг торгів з цінними паперами становив 29,08 млрд. грн. (таблиця 3). Порівнюючи дані з 2005 роком, можна зробити висновок щодо збільшення обсягу торгів на організаторах торгівлі на 12,65 млрд. грн. (2005 рік - 16,43 млрд. грн.).