Смекни!
smekni.com

Нетрадиційні банківські операції та послуги (стр. 7 из 7)

19. інтернет джерело http://www.ukrstat.gov.ua

20. інтернет джерело www.ssmsc.gov.ua

Додатки

Додаток 1

Таблиця 1. Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств зареєстрованих Комісією протягом 2006-2007 років.

Місяць Обсяг випуску облігацій підприємства, млн. грн. Кількість випусків
Підприємства (крім банків та страхових компаній) Банки Страхові компанії Загальний обсяг випусків облігацій
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Січень 658,98 478,72 3389,00 325,00 555,00 2,64 1102,98 1806,36 223 119
Лютий 1121, 20 1792,62 5500,00 275,00 00 0 1621, 20 2067,62 880 999
Березень 638,64 890,02 2250,00 1850,00 00 00 888,64 2740,02 829 445
Квітень 1772,59 889,69 3300,00 935,00 00 00 2072,59 1824,69 774 443
Травень 2063, 19 889,43 220,00 250,00 00 00 2083, 19 1139,43 1141 222
Червень 639,76 2339,97 445,00 1895,00 00 00 684,76 4234,97 334 777
Липень 606,74 1959,08 1150,00 390,00 00 8,00 756,74 3357,08 770 884
Серпень 1840,70 2311,38 5500,00 710,00 00 00 2340,7 3021,38 1114 883
Вересень 845,76 4092,58 9995,00 2077,00 00 115,00 1840,76 6184,58 334 999
Всього 10187,56 15643, 49 33149,00 10707,00 555,00 225,64 13391,56 26376,13 5599 5571

Додаток 2

Таблиця 2. Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом 2006 року, млн. грн.

Період Організатори торгівлі Всього
КМФБ ІННЕКС ПФБ УМВБ УМФБ УФБ КФБ ЛФБ ПФТС ПТІС ТІС ПЕР СПЕК ТИВА
Усього 439,89 76,09 34,38 219,00 34,36 239,37 1,07 3,67 28 024,17 5,22 5,23 29 082,45
Січень 1,58 0,02 0,21 3,11 0,05 3,37 0,01 0,13 1 456, 20 0,32 - 1 465,01
Лютий 13,83 0,04 0,25 9,82 0,06 0,24 0,00 0,11 2 175,31 0,32 - 2 199,98
Березень 2,83 0,07 0,39 7,85 1,66 24,34 0,00 0,14 3 245,04 0,40 - 3 282,72
Квітень 5,30 0,05 1,39 8,31 0,43 4,04 0,00 3, 19 3 095,60 0,00 - 3 118,31
Травень 0,56 0,04 0,23 8,71 0,43 11,26 0,12 0,10 1 746,63 0,12 - 1 768,21
Червень 306,16 0,59 1,42 57,63 2,43 0,00 0,03 0,00 2 737,32 0,12 - 3 105,70
Липень 50,34 0,10 3,86 6,47 0,04 10,01 0,02 0,00 3 563,85 0,00 - 3 634,70
Серпень 8,44 0,11 0,26 5,03 0,05 65,40 0,01 - 3 485,45 0,80 0,0 3 565,54
Вересень 9,47 2,55 0,35 3,13 0,06 3,38 0,88 - 1 988,45 0,87 0,0 2 009,14
Жовтень 4,69 4,97 0,23 3,43 11,78 0,96 0,0025 - 1 415,34 0,75 0,0 1 442,16
Листопад 26,05 1,24 0,36 79,23 11,71 2,44 0,00 - 1 454,86 0,75 0,04 1 576,68
Грудень 10,63 66,30 25,44 26,28 5,65 113,93 0,00 - 1 660,12 0,75 5, 19 1 914,29

Додаток 3

Таблиця 3. Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом січня-вересня 2007 року, млн. грн.

Період Організатор торгівлі Всього біржі та ТІС
КМФБ ІННЕКС ПФБ УМВБ УМФБ УФБ КФБ ПФТС ПТІС ТІС ПЕРС ПЕКТИВА
Січень 1,23 0,49 0,24 2,2 0,09 2,91 0 955,93 0 0,25 963,34
Лютий 5,62 6,84 0,32 5,77 0,06 0 0 1 221,78 0 0,04 1 240,43
Березень 22, 20 108,44 15,58 5,09 1,06 45,94 0 1 984,76 568,26 1,82 2 753,14
Квітень 25,07 0,37 0,35 1,75 0,08 0,07 0 1 398,17 0 0,08 1 425,94
Травень 4,85 0,02 0,88 4,02 98,97 4,64 0 1 735,85 0 0,04 1 849,27
Червень 2,35 106,73 5,42 4,21 0,08 0 0 2 546,87 0,32 50,04 2 716,03
Липень 22,61 192,95 0,41 7,92 1,23 4,54 0 2 300,07 0,32 0,04 2 530,10
Серпень 2,57 202,78 0,34 4,03 0,05 4,51 0 3 605,70 0,32 0,01 3 820,32
Вересень 188,57 483,75 5,03 7,28 0,06 0,49 0 3 191,31 0,32 0,11 3 876,93
Всього 275,06 1 102,37 28,58 42,28 101,68 63,10

Таблиця 4. Обсяги виконаних договорів з цінними паперами (за видами торговців), млн. грн.

ІІІ кв. 2005р. ІV кв. 2005р. І кв. 2006р. ІІ кв. 2006р. ІІІ кв. 2006р.
Торговці цінними паперами (крім банків та інвестиційних компаній) 62 642,79 84 115,91 51 138,14 75 418,30 72 173,1
у % до загального обсягу виконаних договорів 66,29 59,55 58,57 64,20 64,17
Інвестиційні компанії 3 239,30 12 749,35 6 980,42 5 607,72 7 293,44
у % до загального обсягу виконаних договорів 3,43 9,03 7,99 4,77 6,48
Комерційні банки 28 622,35 44 390,58 29 193,52 36 444,63 33 006,31
у % до загального обсягу виконаних договорів 30,29 31,43 33,44 31,02 29,35
Усього 94 504,44 141 255,8 87 312,08 117 470,66 112 472,85

Додаток 4

Таблиця 5. Обсяг виконаних договорів (за видами діяльності), млн. грн.

Вид діяльності ІІІ квартал 2005 року ІV квартал 2005 року І квартал 2006 року ІІ квартал 2006 року ІІІ квартал 2006 року
Обсяг виконаних договорів Частка у загальному обсязі, % Обсяг виконаних договорів Частка у загальному обсязі, % Обсяг виконаних договорів Частка у загальному обсязі, % Обсяг виконаних договорів Частка у загальному обсязі, % Обсяг виконаних договорів Частка у загальному обсязі, %
Комерційна 49918,75 52,82 69336,77 49,09 45908,99 52,58 52978,16 45,10 65 967,41 58,65
Комісійна 43385,39 45,91 70729,70 50,07 40588,07 46,49 62875,16 53,52 44 828,82 39,86
Розміщення 1 185,79 1,25 1 171,63 0,83 802,24 0,92 1 589,37 1,35 1 656,2 1,47
Управління активами 14,52 0,02 17,74 0,01 12,76 0,01 27,97 0,03 20,42 0,02
Усього 94505,45 100,0 141 255,84 100,0 87 312,1 100,0 117470,7 100,0 112 472,85 100,0

Таблиця 6. Кількість емітентів, які самостійно ведуть реєстри власників іменних цінних паперів та реєстраторів, які ведуть реєстри власників іменних цінних паперів*

Станом на 30.09.2005р. Станом на 31.12.2005р. Станом на 31.03.2006р. Станом на 30.06.2006р. Станом на 30.09.2006р.
Реєстратори 361 352 347 349 355
Емітенти 475 346 409 400 381

* за наданими адміністративними даними, отриманими від реєстроутримувачів