Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ (стр. 22 из 23)

ДОДАТКИ

Додаток А

Показники діяльності перших 30 банків БС України станом на 01.01.2009 року за даними Асоціації банків України

Таблиця А.1

Таблиця А.2

Таблиця А.3

Таблиця А.4

Таблиця А.5

Таблиця А.6