Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційних банків (стр. 3 из 9)

Кошти вкладників залучались та залучаються також на поточні рахунки в національній та іноземній валютах, на поточні пенсійні рахунки. Клієнти можуть вибрати найбільш зручну для себе форму вкладення вільних коштів, скориставшись при цьому додатковими можливостями, які пропонує банк.

Маючи на меті розвиток довготривалих партнерських взаємовідносин, Ощадбанк пропонує вигідні умови співробітництва з юридичними особами. Свідченням зацікавленості клієнтів нашого банку є те, що кошти юридичних осіб на рахунках, відкритих в його установах, зросли в минулому році більш як у два рази, або на 487,4 млн. грн. їх обсяг на 01.01.2010 р. становив 815,5 млн. грн.

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України в Ощадному банку протягом 2009 року зросли у 8 разів (на 324,9 млн. грн.) і на кінець року становили 370,5 млн. грн.

Цей приріст відбувся за рахунок переходу на обслуговування до Ощадбанку Пенсійного фонду України та УДППЗ “Укрпошта”, що стало ще одним доказом довіри до державного банку. Ощадбанк і надалі піклуватиметься про своїх клієнтів-вкладників, постійно пропонуючи зручні умови співробітництва.

Кредитна політика. Минулий рік підтвердив, що в умовах стабілізації економіки та зростання ділової активності підприємства та приватні особи дедалі частіше звертаються до такої актуальної банківської послуги, як кредитування.

Ощадбанк докладає максимум зусиль, щоб задовольнити зростаючі потреби клієнтів, і тому постійно розвиває спектр кредитних послуг. Намагаючись зацікавити клієнтів, фахівці Ощадбанку розробили та запровадили нові види кредитних продуктів. Це – “Кредит фізичним особам на придбання нового автомобіля”, “Кредит на придбання нового транспортного засобу з використанням банківської платіжної картки”, “Заощаджуй – та відпочивай в кредит”. Про зацікавленість клієнтів, популярність продуктів свідчить той факт, що за шість місяців 2009 року обсяги кредитів, наданих в рамках цих продуктів, зросли майже в 19 разів.

Кредитна політика Ощадбанку спрямована на забезпечення високої надійності та дохідності кредитних операцій, мінімізацію ризиків, диверсифікацію кредитного портфеля за секторами та галузями економіки.

У минулому році кредитна стратегія банку, як і раніше, будувалась за принципом раціонального поєднання прибутковості та безпечності використання активів. Дотримуючись саме цього принципу, кредитний комітет банку визначав конкретні напрями розміщення власних та залучених коштів. У традиціях банку – дотримання балансу між надійністю та ефективністю використання ресурсів.

Загальна сума кредитного портфеля станом на 01.01.2010 складала понад 1,8 млрд. грн., що на 15%, більше, ніж на той же проміжок часу в попередньому році.

За підсумками року від кредитування отримано дохід у розмірі 341,5 млн. грн., або 52,7% від загальної суми доходів банку. Таким чином, ефективність кредитних вкладень порівняно з попереднім роком збільшилась.

Незважаючи на те, що за звітний рік Ощадбанк видав на 30,4% кредитів менше, ніж у 2008 році, якість їх значно покращилась. Це свідчить про високопрофесійний підхід до видачі кредитів, а також про здійснення постійного моніторингу за діючими кредитами.

Постійному зменшенню частки неповернутих кредитів сприяє, зокрема, те, що працівники банку успішно опанували методологію аналізу кон’юнктури товарних ринків. Такий підхід дозволяє отримувати надійні експертні оцінки щодо можливості прибуткової реалізації товарів, під закупівлю яких дається кредит.

Зважаючи на перспективність такого виду банківських послуг, як кредитування, Ощадбанк має на меті й надалі розвивати цей перспективний напрям.

2.2 Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій

Ощадбанк здійснює розрахункове і касове обслуговування своїх клієнтів, керуючись такими головними принципами, як оперативність та надійність, забезпечуючи якісні умови обслуговування. Клієнтам банку гарантується не лише надійне збереження та ефективне використання коштів, а й оперативність та чіткість у проведенні операцій за рахунками. Оплата платіжних документів завдяки електронному забезпеченню здійснюється за один операційний день.

На обслуговуванні в Ощадбанку станом на 01.01.2010 р. перебувало 113789 підприємств і організацій.

Слід зазначити, що за звітний рік кількість господарських організацій, що обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 6%, суб’єктів підприємницької діяльності – на 19%, орендарів і фермерів – на 23%. Загальна кількість підприємств та організацій, які обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 2,8%.

Як соціально спрямований банк Ощадбанк продовжує обслуговування установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2010 більш як 160 філій Ощадбанку обслуговують органи Держказначейства по видатках, близько 140 філій банку здійснюють розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів. Також забезпечується касове обслуговування 1,8 тис. установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету, та 6,8 тис. організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Ощадбанк превалює серед інших за обсягами переказів готівки. Ось і минулого року надання послуги з переказу готівки у національній валюті в межах України значно активізувалось. Протягом року нею скористались 62 тис. клієнтів (майже на 7% більше порівняно з 2008 роком), переказавши 16,8 млн. грн. Сума комісійної винагороди, отриманої установами банку від здійснення переказів готівки, склала понад 263,1 тис. грн. Проведені в минулому році маркетингові дослідження підтвердили, що більшість клієнтів знають Ощадбанк як місце оплати комунальних платежів і продовжують їх сплачувати у найближчій до помешкання установі банку. Отож, приймання готівкових платежів клієнтів, як і в попередні роки, залишається важливим джерелом надходження готівки до кас банку. Загальна сума платежів, прийнятих установами банку в 2009 році, становить 8 105 011 тис. грн., що на 487 549 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Питома вага таких надходжень у загальній сумі надходжень готівки становить 62,3%. Ощадбанк, залишаючись соціально спрямованим банком із розгалуженою філійною мережею, докладає максимум зусиль до створення якісних умов обслуговування пенсіонерів.

Станом на 01.01.2010 через установи банку одержують пенсії понад 1,7 млн. пенсіонерів. Це на 9,7% більше, ніж у попередньому році. Крім того, понад 500 тис. громадян отримують в установах банку грошові допомоги та інші соціальні виплати.

Ощадбанк реалізовує зарплатні проекти. Заробітну плату через поточні рахунки в установах банку безготівковим шляхом отримують майже 915 тис. працівників, у т.ч. 301 тис. працівників бюджетної сфери. Виплата заробітної плати через вкладні рахунки в установах банку здійснюється працівникам 10 456 підприємств та організацій, з них 4 061 бюджетних установ.

Продовжується робота з Державним центром зайнятості з виплати через поточні рахунки в установах банку допомоги по безробіттю. Протягом 2009 року суми цих виплат становили 767 908 тис. грн., що на 221 517тис. грн. більше, ніж у 2008 році.

По системі банку укладено 42 306 угод (проти 38 533 у 2008 р.) на приймання різних видів платежів на користь підприємств, установ та організацій за надані послуги, виконані роботи та реалізовані товари.

В установах банку діє 611 угод з надання послуг щодо відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах.

Протягом звітного року установи банку активно працювали на ринку розповсюдження лотерейних білетів з операторами лотерей “Українська національна лотерея”, “М.С.Л.”, “Телефортуна”. Серед населення розповсюджено білетів лотерей на 49077 тис. грн. Реалізовано 183,7 тис. білетів благодійної грошової миттєвої лотереї “Ощадбанк – дітям України” на суму 74 тис. грн. За рахунок коштів від проведення благодійної лотереї в минулому році надано матеріальну допомогу Таращанській школі-інтернату Київської області.

На сьогоднішній день у системі Ощадбанку функціонують 434 підрозділи інкасації та перевезення цінностей. Вони обслуговують 5314 філій підвідомчої мережі та майже 3000 підприємств різних форм власності. Кількість маршрутів служби інкасації – понад 3200. Розширюється спектр послуг, які надають клієнтам підрозділи інкасації Ощадбанку. У структурі цих послуг 52% займає інкасація готівки, 37% – перевезення готівки та цінностей і 11% - інші послуги.

Що стосується банківських операцій, то виважена та обґрунтована політика Державного ощадного банку України при здійсненні операцій на ринку державних цінних паперів не тільки сприяла формуванню і підтриманню достатнього обсягу вкладень в державні цінні папери з урахуванням вимог, визначених внутрішніми положеннями банку, ринкових ставок дохідності і стану ліквідності, але й дала можливість зміцнити позиції банку та підтвердити статус найбільшого оператора ринку державних цінних паперів. Зокрема, в минулому році Ощадбанк забезпечив реалізацію двох випусків державних казначейських зобов’язань.

Оптимізація структури портфеля державних цінних паперів здійснювалась у напрямі забезпечення адекватного співвідношення між ставкою дохідності та строками погашення з урахуванням особливостей випуску та обігу інструменту, а також особливостей регулювання та діяльності банку.

Станом на 01.01.2010 загальний обсяг вкладень у державні цінні папери становив 1 280 млн. грн., середньозважена дохідність портфеля – 10,68%.

Розміщення коштів на міжбанківському ринку розглядається банком головним чином як інструмент управління поточною ліквідністю та здійснення операцій з метою отримання додаткового прибутку.