Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційних банків (стр. 4 из 9)

Протягом 2009 року Ощадбанк здійснював проведення операцій на міжбанківському кредитному ринку з банками-резидентами та банками-не-резидентами з урахуванням діючих нормативних документів.

У 2009 році Ощадбанк залишався також активним учасником ринку FOREX.

У 2009 році Ощадбанк виступав активним учасником грошового та валютного ринків України. Щоб задовольняти всім вимогам до сучасного банку, фахівці Ощадбанку протягом року розробляли, запроваджували та здійснювали контроль операцій неторгового характеру. Весь спектр таких послуг - грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, компенсаційні виплати, валютнообмінні операції та операції з чеками - надавався з дотриманням критеріїв якості, швидкості, прозорості.

Великою популярністю у населення користувались грошові перекази. У 2009 році Ощадбанк продовжував здійснення переказів коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів через систему коррахунків та за допомогою міжнародних платіжних систем. Також обслуговувались виплати соціального характеру. Загальний обсяг переказів у 2009 р. становив 878,18 млн. грн.

З метою удосконалення послуг по системі Western Union у минулому році було розроблено технологію надання звітності, введено в експлуатацію нове програмне забезпечення по формуванню консолідованої звітності. Відкрито близько 250 нових пунктів з приймання/видачі грошових переказів.

Із серпня 2009 року введено в експлуатацію міжбанківський продукт по здійсненню швидких переказів неторгового характеру на базі системи “MIGOM” у доларах США та російських рублях. До кінця року до системи було підключено 385 агентських пунктів у всіх регіонах України.

Укладено Угоду про здійснення прискорення переказів у межах кореспондентських відносин з Армагробанком (Вірменія) між Вірменією та Україною. Відкрито 453 пункти приймання/видачі грошових переказів за цією Угодою.

З метою розширення спектра послуг та збільшення дохідності проводиться робота з підписання угод з Науризбанком (Казахстан) та компанією Express Money LTD (країни Південно-Східної Азії) по здійсненню прискорених міжнародних переказів.

Банк продовжував компенсаційні виплати Австрійського фонду “Примирення, миру та співробітництва” відповідно до угоди з УНФ “Взаєморозуміння та примирення” колишнім в’язням гетто і нацистських концтаборів: більше 85% одержувачів в Україні є клієнтами Ощадбанку.

Установи банку здійснювали валютнообмінні операції через власну мережу операційних кас та пунктів обміну іноземної валюти, задовольняючи потреби клієнтів у всіх регіонах України. Обсяги операцій за 2009 рік склали майже 1,3 млрд. грн.

Банк є одним з найбільших операторів по операціях з дорожніми чеками ТНОМАS СООК та АМЕRIСАN ЕХРRESS, здійснює операції приймання та інкасо комерційних та іменних чеків від фізичних та юридичних осіб.

Банк також реалізовує населенню пластикові дорожні чеки VISA TRAVEL-МОNЕY CASH РАSSРОRТ, що дає змогу клієнтам спростити отримання готівки в місцевій валюті в будь-якій країні світу через систему банкоматів компанії VISA.

У 2006 році інтенсивно розвивався ринок платіжних карток міжнародних платіжних систем. Ощадбанк залишався його активним учасником як член міжнародних платіжних систем VISA International та MaterCard.

Банком емітовано більше 178 тис. карток та відкрито понад 171 тис. карткових рахунків. Залишок коштів на картрахунках становив понад 41 млн. грн., розмір відкритих кредитних ліній – понад 18 млн. грн. Ощадбанк продовжував цілеспрямовану роботу з впровадження зарплатних карткових проектів. Протягом 2009 року впроваджено 1044 зарплатних проекти, кількість виданих карток сягнула майже 100 тис, за пенсійними проектами видано більше 12,5 тис. карток.

Понад 1700 установ Ощадбанку здійснюють операції видачі готівки (cash-advance) за картками міжнародних платіжних систем МasterCard та VISA, встановлено 63 банкомати, 918 РОS-терміналів та 817 імпринтерів. Це істотно розширює можливості користувачів пластикових карток, створює реальні передумови для розвитку клієнтської бази. Банк високо цінує своїх клієнтів і тому постійно підвищує якість обслуговування, розробляє та впроваджує маркетингові акції для різних цільових аудиторій. Дбаючи про своїх майбутніх потенційних клієнтів, банк щорічно проводить акції “Молодь” та “Випускник”.

У минулому році найкращі учні шкіл та студенти-випускники як стимулюючий приз отримали безкоштовно картку Ощадбанку. Безкоштовно одержали картки понад 2700 випускників - володарів дипломів з відзнакою або атестату з медаллю. Безкоштовно переоформлено понад 340 карток учасникам ощадбанківських акцій “Випускник – 2007-2008” Звичайно, такі акції проводяться у тому числі з метою стимулювання емісії.

Восени 2009 року більш як 5 тисяч клієнтів залучено Ощадбанком під час проведення маркетингової акції MasterCard Europe S.A.

Участь в акціях, які проводяться MasterCard, здійснення власних акцій для клієнтів, розвиток мережі банкоматів у столиці та обласних центрах, реалізація зарплатних проектів та інші заходи дозволяють збільшувати емісію і відповідно отримувати доходи, залучаючи нових клієнтів та отримуючи додаткове ресурсне джерело.

Швидкий розвиток цього сегмента ринку банківських послуг залишається дуже привабливим для банків і свідчить про великий попит на нього. Тому Ощадбанк докладає зусиль щодо якісного обслуговування клієнтів, розробляє та впроваджує продукти для різних цільових аудиторій. Зокрема, в планах банку - введення в дію власного процесингового центру, створення карткового продукту для пенсіонерів, проведення стимулюючих маркетингових акцій, збільшення мережі обслуговування банківських пластикових карток міжнародних платіжних систем.

Започаткувавши цей вид діяльності у 2008 році, Ощадбанк у звітному році продовжував розширювати коло установ, які здійснюють операції з банківськими та дорогоцінними металами.

Торгівля банківськими металами передбачає продаж клієнтам та зворотний викуп у них банківських металів. Ощадбанк пропонує клієнтам зливки та монети із золота 999.9 проби та зливки із срібла 999.0 проби, які виготовлені найвідомішими європейськими виробниками. Операції з дорогоцінними металами передбачають скупку дорогоцінних металів у населення та ломбардне кредитування фізичних осіб під заставу дорогоцінних металів.

На кінець 2009 р. такі операції проводились у більш як 60 установах банку 15 регіонів України. Зважаючи на попередній позитивний досвід, зростаючі обсяги операцій з банківськими та дорогоцінними металами та значну зацікавленість клієнтів, Ощадбанк буде здійснювати подальший розвиток цих операцій та планує значно збільшити перелік установ, які їх проводять.

2.3 Результати діяльності Державного ощадного банку України

Діяльність Ощадбанку у 2009 році характеризувалася послідовним покращенням кількісних та якісних показників. Минулорічні підсумки фінансової діяльності Ощадбанку дають можливість підтримувати репутацію стабільного банку, який у своїх відносинах із клієнтами дотримується високих стандартів обслуговування.

Обсяг чистих активів банку збільшився за рік в 1,5 рази і на 01.01.2010 досяг 4,4 млрд. грн., банком отримано прибуток у розмірі 1,8 млн. грн. Покращилась структура балансу банку, про що свідчить збільшення частки дохідних та високоліквідних активів у загальному обсязі чистих активів – відповідно до 68,5% та 17,8%.

Дебіторська заборгованість скоротилась на третину і склала 108,0 млн. грн., кредиторська – наполовину і становила 73,2 млн. грн. їх частка в чистих активах скоротилась відповідно з 5,1 % до 2,4% та з 5,0% до 1,7%. Позабалансові зобов’язання банку зменшились на 24,6 млн. грн. і склали 95,2 млн. грн. В цілому установами банку за рік отримано прибуток від операцій в розмірі 45,3 млн. грн. Обсяг чистого процентного доходу становив 210,2 млн. грн. і на 8,1%, або на 15,7 млн. грн., перевищив показник 2005 року. Ощадбанк продовжував розширювати коло клієнтів та послуг. Це дало змогу отримати 202,1 млн. грн. чистого комісійного доходу, що становить 45,3% від операційного доходу. В структурі комісійних доходів банку основну частку складають доходи від приймання платежів (52,5%), касового обслуговування клієнтів (18,8%) та виплати доходів населенню (14,9%). Обсяг чистого торговельного доходу становив 25,5 млн. грн., що на 14,5% вище рівня 2005 року. У 2009 році банком майже весь прибуток від операцій (96%) було спрямовано на формування резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями. Фактичні витрати на формування таких резервів склали 43,5 млн. грн.

Чисті активи банку на кінець 2009 року досягли 4392,6 млн. грн. Зростання ресурсів банку відбулось переважно за рахунок “недорогих” коштів.

Як і попереднього року, Ощадбанк у 2009 році активно працював на ринку цінних паперів. В умовах обмеження максимального розміру заборгованості за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності, основним напрямом активних операцій банку, починаючи з вересня 2009 року, стали вкладення в державні цінні папери – 1 279,9 млн. грн. Приріст цих активів з початку року становив 224,8%, або 885,8 млн. грн.

Заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності, зросла порівняно з початком року на 194,0 млн. грн. і досягла 1 456,7 млн. грн. Заборгованість за кредитами, наданими фізичним особам, порівняно з початком року зросла на 66,8 млн. грн. і склала 218,4 млн. грн.

За підсумками 2006 року банк, як і раніше, займає лідируючу позицію на ринку вкладів населення. Обсяг коштів на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб з початку року зріс на 1 291,3 млн. грн., або на 75,0%, і на 01.01.2007 р. становив 3013,2 млн. грн. Строкові депозити збільшились на 225,8 млн. грн., або на 29,7%, і досягли 987,1 млн. грн.

Балансовий капітал банку збільшився на 1,8 млн. грн. і на кінець звітного року становив 240,2 млн. грн.

За підсумками минулого року Ощадбанк закріпив свої позиції на фінансовому ринку України та продовжує успішно реалізовувати стратегію свого розвитку.