Смекни!
smekni.com

Безготівкові розрахунки (стр. 5 из 7)

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Розрахунки акредитивами
1 Відкрито акредитив за рахунок коштів поточного рахунка:– в національній валюті– в іноземній валюті 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» 311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»312 «Поточні рахунки віноземній валюті»
2 Відкрито акредитив за рахунок кредитів банків 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»,601«Короткострокові кредити банків у національній валюті»
3 Нараховано комісійну винагороду банку за здійснення акредитивної форми розрахунків 92 «Адміністративні витрати» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
4 Сплачено комісійну винагороду банку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
5 Оплачено коштами акредитива борг постачальникам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
6 Повернуто на поточний рахунок невикористану суму акредитива:– в національній валюті– в іноземній валюті 311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»312 «Поточні рахунки віноземній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»
7 Погашено позику за рахунок невикористаного акредитива 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
Розрахунки чеками
1 Відкрито чековий рахунок за рахунок коштів поточного рахунка:– в національній валюті– в іноземній валюті 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» 311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»312 «Поточні рахунки віноземній валюті»
2 Відкрито чековий рахунок за рахунок короткострокової позики банку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»
3 Оплачено чеками постачальникам за ТМЦ, підрядникам за виконані роботи 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
4 Повернуто невикористану суму з чекового рахунка:– в національній валюті– в іноземній валюті 311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»312 «Поточні рахунки віноземній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»
Облік корпоративних карток
1 Сплачено вартість виготовленої картки 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
2 Відображено у витратах відкриття рахунка (видано картки співробітникам) 92 «Адміністративні витрати» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
3 Перераховано гроші з поточного рахунка на картковий рахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
4 Отримані співробітником гроші за допомогою банкомата 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
5 Використано гроші на придбання матеріальних цінностей за безготівковим розрахунком через торговий термінал 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
6 Оприбутковано матеріальні цінності 20 «Виробничі запаси»22 «МШП» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
7 Залишок грошей повернуто в касу 301 «Каса в національній валюті» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
8 З карткового рахунка підприємства знято гроші за послуги банку 92 «Адміністративні витрати» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
9 Закрито картрахунок і перераховано на поточний рахунок залишок невикористаних коштів 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

2.4 Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

Щоб здійснити поточні операції для проведення розрахунків у межах України в безготівковій іноземній валюті, суб’єкти господарювання відкривають поточні валютні рахунки. Їх відкривають для зарахування, використання і погашення заборгованості в іноземній валюті.

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті регламентується Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. за № 185/94 та П(С)БО 21»Вплив змін валютних курсів».