Смекни!
smekni.com

Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант" (стр. 3 из 5)

· захист майнових інтересів від широкого спектра ризиків;

· гнучку тарифну політику;

· своєчасну виплату страхового відшкодування;

· надійний захист у перестрахуванні;

· систему знижок для постійних клієнтів;

· індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Понад 70 тис. юридичних осіб в 2010 році стали клієнтами ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО».

Компанія забезпечує підприємства та організації найрізноманітнішими, найсучаснішими страховими продуктами майже з усіх видів страхування.

Комплексні програми страхування розроблені так, що можуть забезпечити, як необхідний мінімум страхових послуг, так і розширене покриття, включаючи забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства і захист майнових інтересів його співробітників.

Транспортне страхування

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензій та правил страхування ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» надає захист майнових інтересів своїх клієнтів, а саме провадить:

1. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ);

2. Добровільне страхування наземного транспорту (КАСКО);

3. Зелена карта;

4. Добровільне страхування автоцивільної відповідальності (ДЦВ);

5. Техасистанс;

6. Страхування водіїв і пасажирів від нещасних випадків;

7. Добровільне страхування відповідальності експедитора;

8. Добровільне страхування відповідальності перевізника.

При укладанні договору страхування на новий термін і відсутності виплат страхового відшкодування за минулий період, Страховик надає Страхувальнику знижки.

Наявність власної розгалуженої регіональної мережі, що представлена регіональними дирекціями страхування у всіх областях України, дозволяє ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» забезпечувати своїм клієнтам доступність страхових послуг, а також оперативність у врегулюванні страхових випадків і здійсненні страхових виплат.

Страхування співробітників

Неприємності, негаразди, що відбуваються як в побуті так і на виробництві, на жаль, трапляються в житті не так вже рідко. Травми, аварії та хвороби іноді завдають значних фінансових витрат бюджету родини, а навіть тимчасова втрата цінного співробітника завжди відчутна для підприємстві. В цих умовах стає зрозумілим, що страхування – це саме той механізм, який спроможний забезпечити надійні гарантії та своєчасний захист майнових інтересів громадян та який дозволить зберегти на звичному рівні матеріальний добробут співробітника компанії і/або його родини у випадку його захворювання або одержання ним травми і навіть підтримати матеріально у випадку його смерті.

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензій та правил страхування ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» пропонує Вашій увазі різноманітні види особистого страхування, які можуть стати головною складовою «соціального пакету» на вашому підприємстві та здійснюють захист майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям та працездатністю застрахованої особи:

1. Добровільне медичне страхування;

2. Добровільне страхування від нещасного випадку;

3. Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби;

4. Добровільне комплексне страхування подорожуючих.

За договорами страхування можуть бути застраховані як окремі громадяни так і члени колективiв працiвникiв пiдприємств i органiзацiй.

Наявність власної розгалуженої регіональної мережі, що представлена регіональними дирекціями страхування у всіх областях України, дозволяє ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» забезпечувати своїм клієнтам доступність страхових послуг, а також оперативність у врегулюванні страхових випадків і здійсненні страхових виплат.

Майнове страхування

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензії та правил страхування ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» провадить захист майнових інтересів своїх клієнтів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку:

1. Добровільне страхування майна;

2. Добровільне страхування майна в морозильних камерах;

3. Добровільне страхування майна включаючи страхування від перерви виробництва;

4. Добровільне страхування будівельно-монтажних робіт;

5. Добровільне страхування спеціальної техніки;

6. Добровільне страхування машин і обладнання від поломок;

7. Добровільне страхування електронного обладнання від поломок;

8. Добровільне страхування залізничної техніки.

Страховий захист має чинність на території, передбаченій в договорі страхування.

При укладанні договору страхування на новий термін і відсутності виплат страхового відшкодування за минулий період, Страховик надає Страхувальнику щорічні знижки.

Наявність власної розгалуженої регіональної мережі, що представлена регіональними дирекціями страхування у всіх областях України, дозволяє ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» забезпечувати своїм клієнтам доступність страхових послуг, а також оперативність у врегулюванні страхових випадків і здійсненні страхових виплат.

Страхування відповідальності

Найбільш надійним та ефективним засобом захисту клієнтів від можливих матеріальних втрат, пов’язаних з обов’язком відшкодування шкоди, заподіяної третім особам є страхування відповідальності, оскільки цей вид страхування спрямований на захист майнових інтересів осіб, постраждалих внаслідок дії або бездіяльності Страхувальника. Той же час таке страхування захищає і фінансовий стан самого Страхувальника, який за наявністю такого договору страхування має можливість компенсувати кошти, які він зобов'язаний відповідно до чинного законодавства заплатити третім особам, як відшкодування за шкоду, заподіяну їх життю, здоров'ю та/або майну або за шкоду, заподіяну юридичній особі.

В основу всіх видів страхування відповідальності покладено норми цивільного вітчизняного та міжнародного права.

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензій та правил страхування ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» пропонує підприємствам та організаціям усіх форм власності укласти договір страхування:

1. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами;

2. Добровільне страхування відповідальності працедавця;

3. Добровільне страхування відповідальності товаровиробника;

4. Добровільне страхування професійної відповідальності.

Страхування відповідальності захищає як майновий стан Страхувальників, так і забезпечує отримання третіми особами відшкодування завданих їм збитків, незалежно від платоспроможності Страхувальника.

Страховий захист має чинність на території, передбаченій в договорі страхування.

При укладанні договору страхування на новий строк і відсутності виплат страхового відшкодування за минулий період, Страховик надає Страхувальнику знижки.

Наявність власної розгалуженої регіональної мережі, що представлена регіональними дирекціями страхування у всіх областях України, дозволяє ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» забезпечувати своїм клієнтам доступність страхових послуг, а також оперативність у врегулюванні страхових випадків і здійсненні страхових виплат.

Добровільне страхування вантажоперевезень

На страхування приймається майно (вантажі), що транспортується автомобільним, залізничним, повітряним, морським, річковим та/або трубопровідним транспортом.

Договір страхування укладається відповідно до одніє із нижчезазначених умов:

«З вiдповiдальнiстю за всі ризики» - відшкодовуються збитки внаслідок пошкодження або повного знищення всього або частини вантажобагажу під час загальної аварії, в тому числі через необхiднiсть спасіння та збереження вантажобагажу, а також задля зменшення подальших збитків, та пошкодження, втрати або повного знищення всього або частини вантажобагажу з будь-якої причини, що носить випадковий характер, за винятком випадків, перелічених у договорі страхування;

«З обмеженою відповідальністю» - страховими випадками визнаються пошкодження або повне знищення всього або частини вантажобагажу (за винятком випадків передбачених договором страхування) внаслідок: пожежі або вибуху, посадки судна на мілину або викидання його на берег, затоплення або перекидання, пошкодження його льодом, перевертання або схід з колії рейкового наземного транспортного засобу, зіткнення транспортних засобів один з одним, зіткнення транспортних засобів з нерухомими або рухомими предметами, перекидання транспортних засобів, падіння літальних апаратів або їх частин, руйнування мостів, тунелів, шляхопроводів та інших транспортних комунікацій, включаючи прорив дамб і трубопроводів, пропажі транспортного засобу безвісти разом з вантажобагажем, проникнення в середину судна забортної води і підмочування вантажобагажів, що знаходяться у трюмі або у закритому контейнері на палубі, падіння вантажобагажу (у тому числі за борт) через непередбачуваність подій при його навантаженні, укладанні, розвантаженні та при заправці транспортного засобу паливом, пожертвування вантажобагажем при загальній аварії і спасінні, підмочування вантажобагажу при гасінні пожежі, землетрусу, виверження вулкану, блискавки, урагану, смерчу, шквалу, зсуву, повені, катастрофічного паводку, осідання лесових ґрунтів, виходу підгрунтових вод, селевих потоків, сходу сніжних лавин та інших стихійних лих.

«Без вiдповiдальностi за пошкодження» - страховим випадком визнається тільки повне знищення всього вантажобагажу або його частини при настанні подій, що перелічені в умовах страхування «З обмеженою відповідальністю».

Обов'язкові види страхування

Об'єкти підвищеної небезпеки

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензії (Серія АБ №321770 від 23.02.2006) та Постанови КМУ № 1788 від 16 листопада 2002 р., пропонує укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, який покриває можливі збитки за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.