Мир Знаний

Механізм проведення фючерсних та форвардних операцій (стр. 9 из 9)

9. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Херсон: Олді – Плюс, 2007 р., 480 с.

10. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: - К. ЦУЛ, 2006 р., - 520 с.

11. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. І доп. – К.: Знання, 2005 р. – 485 с.

12. Крейніна М.Н. Фінансовий менеджмент.: Навч. посібник: - М.: Діло, 2006. – 304 с.

13. Васильєва В.В., Васильченко О. Фінансовий ринок: навч. Посібник. – К.:ЦУЛ, 2008. – 367с.

14. Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 368с.

15. Примостка Л.О. Фынансовий менеджмент банку: навч. Посібник. – К. КНЕУ, 2007. – 280с.

16. Примостка Л. Форвардні контракти як інструмент хеджування ризику//Вісник НБУ. – 1998. – 6. – с.58-60.

17. Долгий Л. Форвардне кредитування// Вісник НБУ. – 2002. – 6. – с.53-54.

18. Кульнєва Г. Ефективність сучасного валютного ринку.//Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. – 2007. – 1. – с. 184-187.

19. Матвєєв П. Договір валютного ф'ючерсу.// Юридична Україна. – 2008. – 12. – с.87-92.

20. Прудко А. Поняття ф'ючерсного контракту.// Юридична Україна. – 2008. – 7. – с.58-61.

21. Розгон А. – Особливості розвитку ф'ючерсної торгівлі в національній економіці.// Аграрна наука і освіта. – 2007. – 3-4. – с. 136-143.

22. Шевченко А Законодавчий формат організації ф'ючерсної торгівлі. Український досвід//Економіка, фінанси, право– 2007.–2.– с.14-21

23. Шкварчук Л.О. Ф’ючерсні контракти в системі управління грошовими потоками підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – 11. – с.221-228.

24. Антонов С.Організація обігу валютних деривативів в Україні: питання теорії й практики.//Ринок цінних паперів України. – 2009. – 5-6. – с.37-56.

25. www.eco-science.net

26. www.rg.ru

27. www.nbuv.gov.ua

28. www.facts.kiev.ua

29. www.investplan.com.ua

30. www.fomag.ru

31. www.ux.com.ua

32. www.pfts.com