Смекни!
smekni.com

Характеристика та послуги ПриватБанку (стр. 6 из 9)

- В організаційну структуру відділення входять 4 сектора, серед яких – сектор по цінним паперам, сектор аналізу і господарської діяльності, сектор автоматизації і зв'язку, сектор маркетингу.


2.Основні послуги та продукти корпоративного бізнесу

2.1 Кореспондентськi відносини

Перелiк послуг:

- Реєстратор «ПриватБанк»

ПриватБанк пропонує Вам свої послуги на ринку цінних паперів по реєстраторській діяльності для Вас і Ваших клієнтів. Співробітництво з ПриватБанком дозволить Вам розширити спектр послуг і поліпшити якість обслуговування Ваших клієнтів. На сьогоднішній день ПриватБанк посідає одне з провідних місць серед компаній і банків, що займаються реєстраторською діяльністю в Україні. За даними ГКЦБРФ, розповсюдженим агентством ІНТЕРФАКС, ПриватБанк у III кварталі 2000 року визнаний найбільшим реєстратором України за кількістю емітентів, що обслуговуються, і власників цінних паперів, обсягам виконуваних операцій. ПриватБанком створена і надійно працює розгалуджена філіальна мережа, що охоплює всю територію України, максимально наближаючи реєстраторські послуги до емітентів і власників цінних паперів. Основні складові успіху – високий професійний рівень співробітників, використання передових технологій, можливість використання всіх банківських інструментів для вирішення проблем клієнтів. Ми допоможемо Вам вирішити Ваші проблеми.

- Спiвробiтництво з банками по акредитивних операціях

ПриватБанк, що вже понад сім років активно працює на ринку міжнародних документарних і гарантійних послуг і добився визнання своєї стабільності й обов'язковості рядом ведучих банків Європи і США, пропонує Вашому банку партнерство в спільному проведенні таких операцій.

Авізування акредитивів, що відкриваються Вашим банком.

ПриватБанк має велику мережу іноземних банків-партнерів по документарним і гарантійним операціям за кордоном. На сьогоднішній день більше 260 банківських установ далекого зарубіжжя обмінялися з нами SWIFT-ключами, і більше 60 – телексними. Таким чином, ПриватБанк має можливість протягом одного дня направити безпечним електронним зв'язком акредитив чи гарантію практично в будь-яку точку світу.

У випадку, якщо Ваш клієнт вимагає авізувати акредитив чи гарантію через банк, з яким у Вас не встановлені необхідні для цього відносини, ми пропонуємо Вам скористатися нашими послугами з авізування документарних і гарантійних інструментів за кордон.

Для того, щоб скористатися даною послугою, Вам необхідно просто направити акредитив телексом 143512 AVIZO UX чи SWIFT PBANUA2X.

Хочемо звернути Вашу увагу на той факт, що в багатьох випадках дана операція буде коштувати менших витрат, ніж ті, котрі виникнуть при авізуванні акредитива через Вашого закордонного кореспондента.

Підтвердження акредитивів на користь Ваших клієнтів.

Пропонуючи дану послугу, ми забезпечуємо вирішення ситуацій, що досить часто зустрічаються в банківській практиці і полягають в наступному:

у тому випадку, коли Ваш клієнт, використовуючи документарний акредитив, має на меті одержати зобов'язання організації, що заслуговує довіру, по оплаті експортованого товару і виявляється, що він нічого не знає про банк-емітент акредитива, клієнт вимагає, щоб акредитив був підтверджений відомим йому українським банком. Однак можлива ситуація, коли Ви не можете підтвердити акредитив з цілком об'єктивних причин – у силу відсутності у Вас лімітів на іноземний банк Ви не бажаєте на непокритій основі додати своє підтвердження до акредитива, а банк-емітент з тієї ж причини не має можливості перевести покриття на Ваш рахунок.

Потрібно відзначити, що описана ситуація не є нерозв'язною. Оскільки ПриватБанк має велику географію роботи з міжнародними документарними інструментами, наші можливості по підтвердженню акредитивів також є досить широкими. Таким чином, щоб не позбавляти клієнта можливості дістати прибуток від укладання зовнішньоекономічної угоди, Ви можете запропонувати йому розглянути варіант розрахунків за акредитивом, підтвердженим ПриватБанком.

Для того, щоб операція пройшла швидко і без ускладнень, Вам буде необхідно попередньо зв'язатися з нами й одержати консультації про можливість додавання ПриватБанком підтвердження до акредитива, що буде відкритий.

Нами, у свою чергу, після одержання такого акредитива буде оперативно розглянуто питання про додавання підтвердження, і акредитив буде авізований клієнту через Ваш банк. Крім того, при надходженні акредитива в ПриватБанк, зовсім безкоштовно буде проведений аналіз його умов і бенефіціару будуть надані відповідні рекомендації по роботі з ним.

Розробка і структурування зовнішньоекономічної угоди Вашого клієнта з використанням документарних форм розрахунків і гарантій.

ПриватБанк, що є свідком тисяч експортно-імпортних операцій своїх клієнтів, має унікальний досвід у питаннях розробки схем проведення зовнішньоекономічних угод, проведених із застосуванням документарних акредитивів, гарантій й інкасо. Використовуючи свої знання, ми здатні в деталях розробити проект міжнародної документарної операції, що враховує повною мірою інтереси Вашого клієнта.

Практично структурування документарної операції являє собою такі послуги:

– надання професійних консультацій на предмет того, за допомогою якого документарного інструмента найбільш доцільне проведення розрахунків по конкретному зовнішньоторговельному контракту;

– розробка проектів акредитивів чи гарантій, що відкриваються за наказом на користь Ваших клієнтів, максимально враховуючи їхні інтереси.

Ми можемо запропонувати Вам дану послугу на так званій <мовчазній> основі, тобто Вам не потрібно доводити Вашого клієнта до відома про те, що Ви звернулися до нас. Додатково, ПриватБанк не буде вимагати надання таких деталей операції, як імена Вашого клієнта і його партнера чи суму операції, що дозволить Вам зберегти банківську таємницю.

Надання послуг з підготовки проектів документів, необхідних для надання по відкритому на користь Вашого клієнта акредитива чи гарантії.

Деякі українські компанії мають у своєму розпорядженні досвід роботи з документарними інструментами, що дозволяє їм з абсолютною впевненістю підходити до проблеми правильної підготовки документів для надання по акредитиву чи здійснення вимоги платежу по гарантії. Наприклад, світова банківська практика показує, що більше половини пакетів документів, що представляються по акредитивах, виявляються такими, що містять розбіжності з умовами акредитива. Тим більше українські організації, що відносно недавно одержали можливість здійснювати міжнародну торгівлю, дуже часто мають потребу в консультаціях із приводу коректності оформлення того чи іншого документа.

Важливість такого коректного оформлення викликана тим, що навіть при наявності незначної помилки зобов'язання банку по оплаті документів може втратити силу й одержання валютного виторгу ставиться в повну залежність від бажання іноземного покупця платити чи не платити за поставлену продукцію.

ПриватБанк пропонує Вашій увазі послуги по розробці проектів документів, що вимагаються для надання по акредитиву чи гарантії, відкритим на користь Вашого клієнта. Ця послуга в парі з послугами по аналізу умов акредитива або гарантії дає відмінний результат при виконанні умов акредитива або гарантії.

Маючи велику практику по виконанню документарних інструментів, ми професійно володіємо питаннями пропонованих вимог до оформлення документів, і пропонуємо дати можливість Вашим клієнтам скористатися нашими знаннями.

Для одержання цієї послуги Вам буде необхідно надати нам текст акредитива чи гарантії.

Спільне фінансування імпортних операцій клієнтів.

Сьогодні у світовій діловій практиці документарні акредитиви і банківські гарантії найчастіше використовуються як інструменти фінансування міжнародних торгових операцій. Фінансування полягає у відкритті акредитива або наданні банківської гарантії без розміщення клієнтом грошового покриття в банку, а під його зобов'язання зробити це в момент проведення платежу по відповідному інструменту.

Для проведення таких операцій, за умови необхідності підтвердження інструментів за кордонними банками, потрібно наявність в іноземного банку кредитної лінії на банк-емітент акредитива або гарантії.

Для підтримки бізнесу Вашого банку при проведенні операцій торгового фінансування клієнтів, ПриватБанк пропонує Вам партнерство в спільному проведенні таких операцій, шляхом надання Вам можливості використовувати кредитні лінії ПриватБанку.

Принципово схема операції полягає у випуску на користь іноземних банків рамбурсних зобов'язань першокласних банків або резервних акредитивів підтверджених першокласними банками, що будуть забезпечувати зобов'язання Вашого банку по акредитиву або гарантії.

Для проведення таких операцій між ПриватБанком і Вашим банком буде укладений генеральний договір, у рамках якого і буде протікати співробітництво. На закінчення дозвольте запропонувати Вашій увазі перелік переваг, що досягаються при реалізації співробітництва між нашими організаціями:

– Ви одержуєте можливість розширити асортимент послуг пропонованих Вашим клієнтам, включаючи послуги по торговому фінансуванню і тим самим зміцнюєте свій імідж і клієнтську базу;

– Особливістю проведення деяких операцій є, те, що Вам немає необхідності ставити нас до відома про найменування Вашого клієнта чи його торгового партнера, про деталі комерційної операції. У такий спосіб Ви зберігаєте на належному рівні банківську таємницю і конфіденційність;

– Тарифи ПриватБанку, спеціально розроблені для проведення подібних операцій, конкурентноздатні в порівнянні з тарифами багатьох західних банків;

- І нарешті наша пропозиція дає можливість одержувати додатковий дохід від надання нових і актуальних послуг.