Мир Знаний

Аспекти нарахування процентів в банку (стр. 1 из 4)

Задача 1.

На основі показників, наведених нижче у тис. грн., побудуйте умовний баланс комерційного банку «Х»: статутний капітал 7500; нерозподілений прибуток 5572; кошти в касі та на коррахунку в НБУ 8808; кошти на коррахунках в інших банках 68607; залишки на поточних рахунках клієнтів банку 40009; переоцінка основних засобів 25; цінні папери на продаж 7886; кредити та заборгованість клієнтів 20377; кошти інших банків, розміщені на коррахунку банку 40457; капіталізовані дивіденди 4200; резерви 839; довгострокові вкладення в дочірні установи 153; основні засоби та нематеріальні активи 1083; боргові цінні папери, емітовані банком 1552; нараховані доходи до отримання 964; нараховані витрати до сплати 408; інші активи 559; інші зобов’язання 7128; вклади та строкові депозити 747.

Ря-

док

Актив

Тис. грн..

1

Кошти та залишки в НБУ

8808

2

Кошти в інших банках

68607

3

Цінні папери на продаж

7886

4

Кредити та заборгованість клієнтів

20377

5

Довгострокові вкладення в дочірні установи

153

6

Основні засоби не матеріальні активи

1083

7

нараховані доходи до отримання

964

8

Інші активи

559

9

Усього активів

108 437

Зобов’язання

10

Кошти банків

40457

11

Кошти клієнтів

40009

12

Інші депозити

747

13

Інші зобов’язання

7128

14

Усього зобов’язань

88 341

Власний капітал

15

Статутний капітал

7500

16

Капіталізовані дивіденди

4200

17

Резерви

839

18

Нерозподілений прибуток

5572

19

Переоцінка основних засобів

25

20

Боргові цінні папері цінні папери, емітовані банком

1552

21

Нараховані витрати до сплати

408

20

Усього власного капіталу

20096

19

Усього пасиву

108 437

Відповідь: актив – 108437, пасив – 108437.

Задача 2.

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

а) гроші за розрахунковим чеком на суму 50 ум. гр. од., отримані одним з вкладників банку та покладені ним в інший банк;

б) вкладник зняв зі свого рахунку готівкою 50 ум. гр. од. Банк відновив втрату своєї готівки, отримавши її в розмірі 50 ум. гр. од. в НБУ;

в) розрахунковий чек на суму 60 ум. гр. од., наданий іншим банком, розміщено у даному банку;

г) банк продав державні цінні папери (ОВДП) на суму 100 ум. гр. од.

Вихідні дані:

Статті балансового звіту

Вихідні данні,ум. гр. од.

Активи:

Каса банку

100

Резерви

200

Кредити

500

Цінні папери

200

Баланс

1 000

Пасиви:

Залишки на поточних рахун­ках та депозити

900

Власний капітал

100

Баланс

1 000

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

Статі

А

Б

В

Г

Актив

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Каса

-

100

-50+50

100

-

100

-

100

Резерв

- 50

150

- 50

150

+60

260

+ 100

300

Кредити

-

500

-

500

-

500

-

500

Цінні папери

-

200

-

200

-

200

-100

100

Баланс

- 50

950

- 50

950

+60

1060

0

1000

Залишки та депозити

- 50

850

- 50

850

+60

960

-

900

Власний капітал

-

100

-

100

-

100

-

100

Баланс

800

950

- 50

95

+60

1060

-

1000

Задача 3.

Вклад у розмірі А грн. покладено в банк Б поточного року і запитано В поточного року, ставка за депозитами дорівнює Г% річних. Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

Варіант

А

Б

В

Г

10.

5500

10.01.

10.10.

19

Розв’язування: Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

1) Германський

2) Французький

3) Англійський

Відповідь: нарахування процентів використаними методами

германський – 781,66 грн.,

французький – 790,02 грн.

та англійський метод – 782,71 грн.

Задача 4.

Складні проценти на вклади нараховуються щоквартально за річною ставкою А% річних. Визначити суму процентів, нарахованих на вклад Б грн.:

а) за півроку;

б) за два роки.

Варіант

А

Б

10.

19

5500

Складний процент — це процент, який нараховується на суму, що складається з суми вкладу (депозиту) та не витребуваних процентів, після закінчення кожного кварталу чи іншого строку, визначеного в договорі банківського вкладу (депозиту).