Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку (стр. 4 из 7)

Для забезпечення скорішого проходження платежів Банк встановив кореспондентські відносини з провідними банками світу, що дозволяє здійснювати міжнародну діяльність з кожної частини земного шару. На цей час Банк є одним з самих стійких банків України.

Стабільна праця Банку дає великі можливості для обслуговування клієнтів. За досить малий час існування Банк завоював довіру клієнтів і партнерів. В числі клієнтів – найбільш престижні фірми та підприємства м. Суми. Успіхи, досягнуті Банком, дають підстави гарантувати клієнтам досить різноманітне якісне обслуговування та надійне розміщення коштів.

АКБ «Надра» пропонує слідуючи види послуг для юридичних та фізичних осіб: розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб у національній та іноземній валютах; залучення вільних грошових коштів юридичних осіб на депозитні вклади; надання широкого спектра кредитів під різні види застави; оперативне управління рахунком – система «клієнт-банк»; консультації з фінансового планування, управління грошовими потоками; операції з цінними паперами; конверсійні операції; операції з купівлі-продажу валюти на Міжбанківському валютному ринку; послуги з перевезення грошової готівки та цінностей.

Сумське регіональне управління «Слобожанщина» як структурний підрозділ відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра» було засноване 4 вересня 2000 року.

Міжнародні рейтингові агенції Thomson Financial BankWatch та FITCH IBCA в 2000 році присвоїли банку «Надра» максимально можливий для компанії з юридичною адресою в Україні рейтинг. Банк розширює спектр послуг, уклавши угоду про спеціальну співпрацю з обласними державними органами Сумської та Вінницької областей. Це дозволяє банку розпочати обслуговування різноманітних державних та муніципальних компаній, установ та організацій. В цьому ж році банк «Надра» поглинає «Києво-Печерський АКБ» та АКБ «Слобожанщина», відкриває представництво в Будапешті (Угорщина).Угорський Ексімбанк встановлює банку «Надра» ліміт для кредитування та підтвердження документарних операцій. Спільно з трьома українськими банками, «Надра» стає членом Програми ЄБРР Trade Facilities Programme. Триває експансія банку в західні та південні регіони.

Банк отримує право на здійснення грошових переказів «QuickPay» через систему Western Union. «Надра» працює також з програмою мікрофінансувания ЄБРР в Харкові та Києві. Банк отримує статус принципового члену VISA International. В цьому ж році підписано угоду про здійснення міжнародних грошових переказів через систему Ria Envia з Ria Telecommunications, Inc. Банк визначений, як один з лідерів по маловитратних міжнародних грошових переказах.

У 2001 році банк здійснює значний прорив на ринку електронних карток – кількість емітованих електронних карток перевищує позначку в 100000, банкоматів – більш як 60.

В 2002 році Commerzbank AG и страхова компанія «Hermes» починають співробітництво з банком «Надра» за програмою довгострокового фінансування німецького експорту в Україну. В якості одного з напрямків диверсифікації його діяльності банк отримує ліцензію НБУ на здійснення імпорту та торгівлі дорогоцінними металами. Агенція Moody's присвоює банку «Надра» довгостроковий кредитний рейтинг «B3» – максимально можливий для України. Банк отримує свалення німецької, італійської та угорської офіційних кредитних агенцій, а також Експортно-Імпортного банку США («ЕксІмбанк США»), а також стає лідером серед українських банків по кредитним лініям ЄБРР та МБРР.

Ассоціація українських банків («AУБ») та члени Тhe Europay International Payment System («EMA») визначають банк «Надра» як третій з найбільших в Україні (за кількістю емітованих електронних карток). Кількість філій та відділень банку зростає до 152.

В 2005 році банк «Надра» займає перше місце за еміссією кредитних карток VISA в країнах СНД та Східної Європи. Початок процесу реструктуризації організаційної структури, спрямованого на зорієнтовану до клієнта політику в банківському бізнесі та відповідність міжнародній банківській практиці. «Надра» – перший український банк, що підписав кредитну угоду з Ексимбанком США під його гарантію. Банк «Надра» залучає перший синдикований кредит в розмірі 32 млн. доларів США від іноземних банків за самою низькою в Україні ставкою. Завершується дебютне розміщення трирічних єврооблігацій в розмірі 100 млн. доларів США с самою низькою за всю історію виходу українських комерційних банків на ринок єврооблігацій процентною межею.

В 2006 році Світовий Банк та Міністерство фінансів України схвалили участь ВАТ КБ «Надра» в проекті «Розширення доступу до ринків фінансових послуг».

Для більш повної картини діяльності досліджуваного банку розглянемо динаміку та структуру активів ВАТ КБ «Надра» у розрізі ліквідності в наступній таблиці.

Дані таблиці 2.1 свідчать про те, що загальна кількість активів ВАТ КБ «Надра» в 2007 році збільшилась на 4 млрд. 319 млн. 190 тис. грн., або 269,39% у порівнянні з 2004 роком. Частка високоліквідних активів зросла від 17,49% у 2004 році до 24,06% у 2007 році. Натомість, знизилася частка ліквідних активів (з 76,9% у 2004 р. до 69,28% у 2007 р.). Частка неліквідних активів у загальній структурі є досить стабільною і становить 5–7%, хоча й збільшилась у порівнянні з 2004 роком на 304 млн. 243 тис. грн.

Таблиця 2.1

Динаміка і структура активів ВАТ КБ «Надра» у розрізі ліквідності, (тис. грн)
Групи активів Абсолютні показники, тис. грн Питома вага, % Відхилення
2004рік 2005 рік 2006 рік 2007рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік тис. грн %
Високо – ліквідні 280414 930283 1019399 1425180 17,49 32,20 26,22 24,06 1144766 408,24
Ліквідні 1233021 1811650 2626471 4103202 76,90 62,71 67,54 69,28 2870181 232,78
Неліквід – ні 89872 147188 242610 394115 5,61 5,09 6,24 6,65 304243 338,53
Всього активів 1603307 2889121 3888480 5922497 100 100 100 100 4319190 269,39

Таблиця 2.2

Структура і динаміка пасивів ВАТ КБ «Надра» в розрізі власного капіталу та зобов'язань, (тис. грн.)
Вид пасиву Абсолютні показники, тис. грн. Питома вага, % Відхилення
2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік тис. грн. %
Власний капітал 195644 203954 366656 551324 12,20 7,06 9,43 9,31 355680 181,80
Статутний капітал 54940 54940 80942 240000 3,43 1,90 2,08 4,05 185060 336,84
Емісійні різниці 82864 82864 195460 195460 5,17 2,87 5,03 3,30 112596 135,88
Резервний фонд 3974 4596 5039 89037 0,25 0,16 0,13 1,50 85063 2140,49
Результати минулих років 41013 52291 60158 5 2,56 1,81 1,55 0,00 -41008 -99,99
Результат поточного року 12450 8860 24649 26421 0,78 0,31 0,63 0,45 13971 112,22
Результати переоцінки основних засобів 403 403 408 401 0,03 0,01 0,01 0,01 -2 -0,50
Зобов'язання 1407663 2685167 3521824 5371173 87,80 92,94 90,57 90,69 3963510 281,57
Кошти банків 132531 955540 1219690 1560631 8,27 33,07 31,37 26,35 1428100 1077,56
Міжбанківські кредити і депозити 199620 187237 69636 157171 12,45 6,48 1,79 2,65 -42449 -21,26
Кошти Клієнтів 742166 1375582 2082645 3411329 46,29 47,61 53,56 57,60 2669163 359,65
Цінні папери власного боргу 221581 6610 0 13197 13,82 0,23 0,00 0,22 -208384 -94,04
Нараховані витрати до сплати 13613 32897 44434 89746 0,85 1,14 1,14 1,52 76133 559,27
Інші зобов'язання 98152 127301 105419 139099 6,12 4,41 2,71 2,35 40947 41,72
Всього 1603307 2889121 3888480 5922497 100,00 100,00 100,00 100,00 4319190 269,39

Дані таблиці 2.2 свідчать про те, що частка власного капіталу за 4 роки знизилася до 9,31% і склала 551 млн. 324 тис. грн. (це може негативно відобразитися на нормативах, встановлених НБУ). Натомість, зобов’язання зросли майже на 3%.

Констатуємо, що власний капітал банку збільшився за 4 роки на 181,8% або 355 млн. 680 тис. грн.; залучений капітал зріс на 281,57%, що становить 3 млрд. 963 млн. 510 тис. грн.

Далі розглянемо структуру та динаміку доходів та витрат ВАТ КБ «Надра» за досліджуваний період. Як відомо, фінансовий результат діяльності будь-якого підприємства (в тому числі і банку) є чи не найважливішим показником, з якого можна судити про успішність ведення тієї чи іншої діяльності.

Таблиця 2.3

Показник Абсолютні показники, тис. грн. Питома вага, % Відхилення
2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік тис. грн %
Процентний дохід 164044 276779 381375 544366 76,82 73,83 73,62 76,03 380322 231,84
Комісійний дохід 26909 74805 91710 141787 12,60 19,95 17,70 19,80 114878 426,91
Результат від торговельних операцій 17968 22048 20983 14874 8,41 5,88 4,05 2,08 -3094 -17,22
Інші банківські операційні доходи 2357 1082 11 1 1,10 0,29 0,00 0,00 -2356 -99,96
Інші небанківські операційні доходи 57 44 2 0 0,03 0,01 0,00 0,00 -57 -100,00
Інший дохід 372 50 23905 14965 0,17 0,01 4,61 2,09 14593 3922,85
Непередбачені доходи 1847 86 60 0 0,86 0,02 0,01 0,00 -1847 -100,00
Всього доходів 213554 374894 518046 715993 100 100 100 100 502439 235,27
Чистий прибуток 12450 8860 24590 26419 х х х х 13969 112,2

Дані таблиць 2.3. та 2.4. свідчать про те, що перш за все, показник чистого прибутку загалом має тенденцію до зростання, хоча слід відзначити, що в 2005 році він знизився на 3 млн. 590 тис. грн. у порівнянні з 2004 роком та склав 8 млн. 860 тис. грн. Взагалі ж чистий прибуток в 2007 році становив 26 млн. 419 тис.грн., що на 13 млн. 969 тис.грн. більше, ніж в 2004 році. Причиною цього стало, здебільшого, зростання процентного та комісійного доходів (відповідно на 380 млн. 322 тис.грн. та 114 млн. 878 тис.грн).

Таблиця 2.4

Показник Абсолютні показники, грн Питома вага, % Відхилення
2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2004рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік грн %
Процентні витрати 105027 180834 234852 333725 52,23 49,40 47,59 48,40 228698 217,75
Комісійні витрати 5616 41830 18809 20624 2,79 11,43 3,81 2,99 15008 267,24
Інші банківські операційні витрати 25062 80 35341 55651 12,46 0,02 7,16 8,07 30589 122,05
Інші небанківські операційні витрати 53694 82239 132951 221812 26,70 22,47 26,94 32,17 168118 313,10
Витрати на формування резервів 10972 60863 67186 49318 5,46 16,63 13,62 7,15 38346 349,49
Непередбач. витрати 227 0 60 0 0,11 0,00 0,01 0,00 -227 -100,0
Податок на прибуток 506 188 4257 8444 0,25 0,05 0,86 1,22 7938 1568,7
Всього витрат 201104 366034 493456 689574 100 100 100 100 488470 242,89

Досить негативним є ріст загального рівня витрат; вони зросли на 242,89%. За той самий період доходи зросли лише на 235,27%.

Отже, загальний темп росту витрат перевищує темп росту доходів.

Розглянемо декілька найбільш вживаних показників ефективності діяльності ВАТ КБ «Надра».

Дані таблиці 2.5 свідчать про те, що показники доходності активів та чистої процентної маржі на протязі чотирьох років залишалися фактично стабільними, хоча й спостерігається незначне зниження. Це стосується і показника рентабельності активів. Щодо показника рентабельності доходу, то він знизився до рівня 3,69% в 2007 році (у 2004 року цей показник становив 5,83%). Причиною цього є перевищення темпу росту витрат над темпами росту доходів, і як результат, зниження темпів росту чистого прибутку.