Смекни!
smekni.com

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк" (стр. 7 из 11)

- процентних витрат (Таблиця 2.4), які у порівнянні з 2007 роком збільшився на 71,96%,

- комісійних витрат (Таблиця 2.5), які у порівнянні з 2007 роком збільшився на 72,27%.

Регулятивний капітал, розрахований за методикою Національного банку, збільшився протягом року на 47,17 відсотків, та становив 7 688 393 тис. грн.

2.4 Управлінська діяльність

Нормативно-правова база

Вимоги до ліквідності банків:

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в Національному банку та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності — ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат.

У зв’язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів. З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Положення Національного банку України "Про кредитування"

Це Положення визначає правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб’єктами, що виникають у процесі кредитування.

Система кредитних органів:

1. Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

Комерційні банки, що мають відповідну ліцензію Національного банку України на право проведення операцій з валютними цінностями, можуть виступати в ролі покупця і продавця тимчасово вільних коштів в іноземній валюті.

Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.

Форми кредиту

2. Суб’єкти господарської діяльності, а також фізичні особи можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий тощо.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 79 (z0207-03) від 05.03.2003)

Види банківського кредиту

Кредити, які надаються банками, поділяються:

3. — за строками користування

а) короткострокові — до 1 року,

б) середньострокові — до 3 років,

в) довгострокові — понад 3 років.

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.

Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв’язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень. Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об’єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію та інше.

ПриватБанк надає такі послуги:

Приватна особа

· Автомобіль в кредит

– АвтоКредит за 30 минут (авто производства стран СНГ и отечественного производства)

– АвтоКредит за 30 минут (иномарки, а также авто марки Daewoo, Chevrolet)

· Банківські метали

· Вживаний автомобіль в кредит

- АвтоКредит за 30 минут (б/у, иномарки, а также авто марки Daewoo, Chevrolet)

- АвтоКредит за 30 минут (б/у, пр-ва стран СНГ и отеч. пр-ва)

· Депозити

- Депозитная акция "Капитал плюс"

- Комби

- Копилка

- Копилка детям [Додаток ]

- Максимальный доход

- Пенсионный накопительный [Додаток ]

- Приват-вклад

- Срочный пенсионный

- Стандарт

- Стандарт с ежемесячной выплатой процентов

- Текущий счет пенсионера

· Земельна ділянка в кредит

· Кредит на придбання нерухомості

- Кредиты на покупку жилья (первичный и вторичный рынок) [Додаток ]

- На покупку квартиры (вторичный рынок) через Государственное ипотечное учреждение

· Кредитні пластикові карти [Додаток ]

· Обмін валюти

· Оренда індивідуальних сейфів

· Особисті пластикові карти [Додаток ]

· Поточні рахунки

· Розрахунковий-касові операції

· Споживче кредитування

- Быстрые наличные

- Под обеспечение квартир на вторичном рынке и домов с приватизированной землей

- Программа "Товары в рассрочку"

- Событийное кредитование и кредиты под поручительство

Юридична особа

· Автомобіль в кредит

· Банківські метали

· Депозити

· Довгостроковий кредит

· Короткостроковий кредит

· Кредити для приватних підприємців

· Кредити для сільгосппідприємств

· Кредитні пластикові карти

· Міжнародні кредитні лінії

· Обмін валюти

· Овердрафт

· Оренда індивідуальних сейфів

· Поточні рахунки

· Розрахунковий-касові операції

Розділ 3. Зовнішньоекономічна ЗАБ «ПриватБанку

3.1 Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАБ «ПриватБанку»

При аналізі конкурентів необхідно виділити ключових або найбільш небезпечних конкурентів, вивчити їх маркетингову, операційну і фінансову стратегію, оцінити стратегічні можливості. Зазвичай конкурентами банку на ринку банківських послуг є три стратегічні групи:

- банки, розташовані на тій же території;

- великі, а також спеціалізовані банки з інших регіонів, що формують філіальні мережі;

- різноманітні небанківські фінансові установи.

Всю інформацію про конкурентів можна розділити на дві групи: формальна і якісна інформація.

Формальна інформація:

- організаційно-правова форма, основні пайовики або засновники;

- величина статутного капіталу;

- наявність валютної ліцензії, ліцензії на здійснення операцій з дорогоцінними металами, генеральна ліцензія;

- наявність і розміри філіальної мережі;

- перелік основних видів послуг;

- інші кількісні дані (банки-кореспонденти, найбільш крупні клієнти і так далі).

Якісна інформація

- репутація конкурентів;

- престиж, популярність банків;

- рівень обслуговування у конкурентів;

- прихильність клієнтів;

- рекламна стратегія;

- інші якісні характеристики, наприклад, стратегія розвитку.

Якісна інформація відображає суб'єктивну думку співробітників банку про діяльність конкурентів. Вона може бути доповнена відгуками клієнтів, фахівців-експертів. Без усесторонньої інформації про конкурентів неможливо визначити свої конкурентні переваги, ефективно просувати послуги на ринок, а головне - розробити грамотну стратегію розвитку банку.

Дослідження ринку і власних можливостей банку дозволяє визначити конкурентні переваги банку - ті матеріальні і нематеріальні активи банку, а також сфери діяльності, які стратегічно важливі для банку і які дозволяють йому обійти конкурентів. Володіння конкурентними перевагами дозволяє зайняти міцну позицію на ринку. На практиці конкурентні переваги банку можуть мати різноманітні форми:

* імідж банку;

* висока якість послуг, що надаються;

* величина статутного капіталу і активів;

* наявність валютної або генеральної ліцензії;

* стійка клієнтура;

* кореспондентська мережа;

* система розрахунків і спектр послуг, що надаються;

* наявність філіальної мережі і перспективи її розширення;

* дієва реклама;

* кваліфікація працівників, грамотний менеджмент, накопичений досвід роботи і так далі

Основні напрями досягнення конкурентних переваг - це диференціація здійснюваної діяльності, розширення спектру банківських послуг, що надаються, і зниження величини витрат, хоча можуть бути і інші направлення реалізації конкурентних переваг, наприклад " піонерська стратегія" - ранній вихід на ринок з новою послугою.

У сучасній економічній ситуації не всякому банку під силу обслуговувати всі категорії клієнтів, часто це і мало ефективно. Багато банок усвідомлюють, що треба виділити свій сегмент ринку, своє коло клієнтів і розвивати послуги, орієнтуючись на цих клієнтів, тобто реалізовувати стратегію диференціації.

Диференціація припускає пристосування послуг до потреб певних груп споживачів і клієнтів банку, створення у клієнта відчуття унікальності послуги, що надається йому. У результаті однотипні послуги, навіть у разі їх повної ідентичності за якістю і ціні, не сприймаються споживачами як замінники, а розглядаються як унікальні. Відбувається формування стійких споживчих переваг, стійких зв'язків "банк - клієнт", а це утрудняє вихід на ринок нових, невідомих фінансово-кредитних організацій.